خرید مغازه آیت الله کاشانی

۳۱ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی مجتمع کامپی..

گاز . آسانسور . چیلر

دارای جوازکامپیوتر- یک دهنه- ملیکت و سرقفلی

۳۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی میدان نور جنب گل فروشی ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز ازاد

۳۱ متر - طبقه اول ۲۳ ساله ; آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰دستگ..

تابلو خور

۶۷ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ شالی پ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۷۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی نبش تراکمه و شالی..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازنان فانتزی-تماس و بازدید با هماهنگی ۱۳ به بعد

۴۸ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی نبش بهنام بین کوی دوم وچهار..

کولر . گاز

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی فرهنگسر..

کولر . گاز . آب و برق

جواز ازاد - یک دهنه

۴۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ شالی نرسیده به اشر..

شوفاژ . کولر . گاز

جواز قنادی-

۳۰ متر ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ بوستان یکم پل..

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا..

آب و برق

برق - جواز پوشاک-انباری درسندقیدنشده- ملکیت وسرقفلی

۲۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی بالاترازجنت آباد زیرپل باکری اغذیه پیتزا ماهوت جن..

کولر . گاز

جواز ساندویچی

۵۸ متر نوساز ; آیت الله کاشانی بالاتر از مسجد نظام مافی خ بهمنی نژاد خ ساز..

کولر . گاز

۵۱ متر ۸ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش ۱۲ مرک..

کولر . گاز

۶۰ متر ۶ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش دوازدهم مرک..

آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۵۴ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی دوم و چ..

گاز

یک دهنه-جوازآزاد

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی بلوارتعاون روبروی سازمان آب س..

گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد-سرقفلی

۲۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی نبش خ ۲۰۰ دستگاه م..

شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

۴۰ متر - طبقه اول ۳ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار ابوذر مجم..

گاز

۳۴ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; آیت الله کاشانی ابن سینا اعت..

کولر . گاز . آب و برق

۲۳ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجتمع پر..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی بالاتر از م نور نرسیده به ۳ر..

۱۷ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; آیت الله کاشانی نبش محراب..

کولر . گاز

۲۰۴ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; آیت الله کاشانی بالاتر از اباذر ساختمان بانک کشاو..

شوفاژ . کولر . گاز . چیلر

کلیدنخورده-۲پارکینگ

۵۰ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه نبش ک..

کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

۲پارکینگ

۵۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش..

گاز . برق 3 فاز . تابلو خور . آب و برق

دارای جوازخشکوئی-۳بر

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف ; آیت الله کاشانی نبش جنت آباد مرک..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی بوستان ..

گاز

باکمیسیون کامل

۱۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی ..

گاز

۳بر

۵۰۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; صادقیه کاشانی روبروی پمپ ب..

کمیسیون کامل-نمایندگی سایپا فعال

۲۰ متر - طبقه اول ۷ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذ..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام معانی مجت..

کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه جوازآزاد

۱۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی جنب دندانپزشکی ..

کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-فاقد جواز

۹۸ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ اباذر نبش کوی هفتم ..

اسپلیت

ملکیت

۲۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی نبش پیامبر ..

کولر . آب و برق

سرقفلی و ملکیت

۳۴ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام معافی خ صحرای..

کولر . گاز

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی نبش جنت آب..

۷۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی نبش کوی ک..

کمیسیون کامل

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی تقاطع جنت آباد پاس..

کولر . گاز . تابلو خور . آب و برق

معاوضه با آپارتمان

۶۱ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی مجت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۹ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ حسن آباد نبش کوی سوم ..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; آیت الله کاشانی نبش محراب..

دوربین مداربسته . هواساز

جواز کسب-دکور-مناسب پوشاک-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی تقاطع جنت آباد مرکز..

کولر . گاز

درحال حاضر پوشاک میباشد-فاقد جواز

۴۱ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ شاهین جنوبی خ پیام..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

۳۷ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ لاله شما..

کولر . گاز

۷۶ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; آیت الله کاشانی ستاری جنوب نبش کوچه دوم..

شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه-فاقدجواز

۸۵ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا ..

شوفاژ . کولر . گاز

کافی شاپ -برق ۳فاز

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی پاساژ ..

کولر . گاز

یک دهنه

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی بالاتر از میدان نور نرسیده به سه ..

کولر . گاز . آب و برق

۶۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر چهارراه پیامب..

گاز . آب و برق

۲۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجتمع پرد..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۸۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی تقاطع شهید شالی و..

کولر . گاز

دارای ۳۰ متر زیر زمین که در قیمت یک سوم محاسبه میشود

۳۳ متر - طبقه چندباب ۳ ساله ; آیت الله کاشانی بین رامین و گلست..

گاز . آب و برق

متراژهای دیگر ۲۰ و ۵۱ و ۱۲۸ و ۲۵۰متری میباشد

۲۱ متر - طبقه اول ۳ ساله ; آیت الله کاشانی بین اتوبان جلال آل احمد و سازمان آب زیر پل ..

کولر . آسانسور

۱۶ متر - طبقه اول ۳ ساله ; آیت الله کاشانی بالاترازسه راه جنت آباد مجتمع تجا..

آب و برق

معاوضه باآپارتمان مسکونی- بازدید با هماهنگی

۴۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ شالی روبروی درمانگاه شهردا..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه -جواز شیرینی فروشی

۳۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی ..

کولر . گاز . آب و برق

ملک و سرقفلی -درحال حاضررستوران

۱۳۰ متر - طبقه زیر همکف نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر بالاتر از سینما پردیس زندگی روبروی بیمارس..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی مجتمع تج..

کولر . گاز

۵پله به پائین-یک دهنه-قابل معاوضه با ماشین یا ملک بزرگتر

۵۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی باکری جنب بان..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

جواز آزاد

۲۶۲ متر نوساز ; آیت الله کاشانی خ شقایق شمالی نرسیده به فروشگاه ج..

کولر . گاز . داکت اسپلیت . آب و برق

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوب..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز ندارد

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; آیت الله کاشانی بلوار تع..

گاز

۲ پله به پایین یک دهنه - جواز ازاد-برق

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی بعدازمسجدنظام مافی جنب پل..

شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه- دارای جواز فست فود

۴۳ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر پردی..

گاز . آب و برق

یک دهنه جواز رستوران

۳۸ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; آیت الله کاشانی جنب بیمارستان اب..

کولر . گاز

یک دهنه جواز پوشاک

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خیابان گلدشت..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

جواز سوپر مارکت - معاوضه با آپارتمان

۴۴ متر - طبقه اول قدیمی ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر پاس..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-۱۰متر بالکن درسند قیدنشده- جواز فست فود

۳۰ متر - طبقه اول ۷ ساله ; آیت الله کاشانی تقاطع جنت آباد پاساژ مریم ورود..

کولر . گاز . آب و برق

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی انتهای اتوبان باکری..

کولر . گاز

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت کاشانی بعد از ستاری روبروی شه..

کولر . گاز . آب و برق

۳۳ متر - طبقه اول ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ پیامبر روبروی مسجد پیامبر اع..

کولر . اسپلیت . آب و برق

معاوضه با آپارتمان ۸۰ تا ۱۰۰ متری در منطقه ۲

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; آیت الله کاشانی بهمنی نژاد ۱۲ مت..

کولر . گاز

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی ضلع جنوب ستاری جنب ..

آب و برق

یک دهنه

۲۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی بلوار ت..

کولر . گاز . فروش با مستاجر . آب و برق

یک دهنه- جواز فست فود- برق ۳فاز -بالابر

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی بلوار اباذر پا..

گاز

جواز موبایل فروشی

۲۶۶ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ شقایق بین خ پنجم و ششم ..

یک دهنه

۳۷ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; آیت الله کاشانی نبش عقیل پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . دزدگیر

۳۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی بین اباذر ومهران روبروی مجتمع یار..

کولر . گاز

یک دهنه-جوازآزاد-۲۵۰مترانباری - ملکیت و سرقفلی

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی فلکه دوم جنب با..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی بالاترازستاری روبروی..

گاز . آب و برق

۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی تقاطع شاهین جنوبی نبش پیام..

کولر . گاز

یک دهنه - جواز آزاد

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی تقاطع جنت آباد پل..

جواز پوشاک-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۶۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر شمالی ..

کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه -جواز ندارد

۴۲ متر - طبقه همکف ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی میدان نور جنب گل فروشی..

کمیسیون کامل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۸۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ اباذر خ شالی نبش تراکمه..

کولر . گاز . آب و برق

۲نبش-۴دهنه-۱۳مترانباری تجاری-ملک وسرقفلی

۶۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله کاشانی خ کیهان نبش کی..

کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه-جوازخواروبار- ۱۲مترانباری

۱۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; کاشانی اباذر پرد..

کولر . گاز . آب و برق

۲۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی میدان نور جنب گل فروشی ..

کولر . گاز

جواز ازاد

۲۰ متر - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی انتهای اتوبان باکری..

کولر . گاز

۳۷ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; کاشانی سازمان برنامه شمالی خ لاله شمالی..

کولر . گاز

۲۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی رامین شمالی روبروی نس..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز خرازی

۲۷ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی میدان نور جنب گل فروشی ..

کولر . گاز

جواز ازاد

۳۷ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ لاله شما..

گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد ۲پارکینگ

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ شالی بوست..

گاز

ملک و سرقفلی

۱۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر بالاتر از سینما پردیس زندگی روبروی بیمارس..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۵۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجتمع سینما پردیس زن..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز رستوران

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی فرهنگسرا..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی بزرگراه باکری جنب هایپر استا..

اسپلیت

۳۲ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی اباذر خ ..

کولر . گاز . آب و برق

۱۷ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی مجتمع تجاری ساح..

کولر . گاز

۸پله به پائین-یک دهنه

۳۸ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی ل..

کولر . گاز

۲پارکینگ

۱۳ متر - طبقه اول قدیمی ; آیت الله کاشانی خ محرابی تقاطع شفاهی ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازخرازی-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ پمپ بنزین تقاطع شا..

کولر . گاز . آب و برق

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی بالاتر از ستاری ر..

کولر . گاز . آب و برق

۲۷ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت اله کاشانی میدان نور جنب گل فروشی ..

کولر . گاز

جواز ازاد--قابل معاوضه با آپارتمان در همین منطقه

۵۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی نبش لا..

کولر . گاز . آب و برق

جواز دائمی سوپرمارکت - ۴ دهنه

۲۷ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی تقاطع جنت آباد مجت..

کولر . گاز

۲۰ متر بالکن که به عنوان انباری استفاده می شود

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; آیت الله کاشانی ضلع غربی شهرداری منطقه ..

کولر . گاز

۱۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ شالی بوستا..

کولر . گاز . آب و برق

معاوضه با آپارتمان در همین منطقه

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ سازمان آب ..

کولر . گاز . آب و برق

سرقفلی و ملکیت

۲۲ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ محرابی خ بر..

کولر

کمیسیون کامل معاوضه با آپارتمان در منطقه

۵۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شما..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۵مترزیرزمین که یک سوم محاسبه شده، ۲ پارکینگ

۱۲۵ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر بالاتر از سینما پردیس زندگانی روبروی بیمارس..

گاز . آب و برق

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی بالاتر از ستاری روبروی شهر کت..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۳۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی میدان نور جنب گل فروشی ..

کولر . گاز

جواز آزاد - یک دهنه- معاوضه با آپارتمان

۲۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلهای ..

گاز . آب و برق

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ اباذر پلاک..

گاز

یک دهنه

۱۴ متر - طبقه همکف نوساز ; ستاری خ پیامبر غربی خ جهاداکبر خ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز تاسیسات

۳۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگاه مج..

گاز

ارتفاع ۳.۸ متر - ملک و سرقفلی - ۲ مغازه ۱۵ متری باهم برای فروش

۵ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ..

گاز

۲۲ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ براتل..

گاز

اختلاف سطح

۶۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار ابوذر نبش لاله ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز فست فود-یک دهنه-۲باب مغازه

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سین..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; کاشانی سازمان برنامه جنوبی خ ..

کولر . گاز . آب و برق

قدیمی ; آیت الله کاشانی بوستان ..

کولر . گاز . آب و برق

۲۵ متر همکف ۷ متر بالکن

۹۳ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی ستاری جنب گلفروشی مینیاتو..

کولر . گاز . آب و برق

۳ دهنه جواز نمایشگاه ماشین

۶۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; اباذر بین پیامبر و حکیم نبش ل..

برق سه فاز/ماسب سوپر مارکت/دارای جواز

۲۱ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی پیامبر غربی خ نادری ن..

گاز . آب و برق

۲۴ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; کاشانی نبش جنت آباد پاساژ ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز دارد

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجتمع تجاری پر..

کولر . گاز

یک دهنه

۲۵ متر ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی سه راه جنت آباد..

شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه

۲۲ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ محرابی خ بر..

کولر . گاز

باکمیسیون کامل

۳۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلدشت نبش گلستان ۸ ..

کولر . گاز

۳۱ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ لاله نبش میدا..

گاز . آب و برق

۱۷مترانباری-درحال حاضر تهیه غذا

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار تعاون خ قدس مجتمع مسکو..

گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

۲۹ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ وفا آذر شمالی نبش کوی..

کولر . گاز . آب و برق

جواز املاک - یک دهنه

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی بالاترازچهارراه اباذر ..

کولر . گاز

بورس موبایل وکامپیوتر-ازسن بنااطلاع نداشتند

۶۷ متر - طبقه همکف نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار تعاون نبش..

کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی نبش سازمان برنا..

/- ارتفاع ۳.۵۰ متر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

مغازه

آیت الله کاشانی

منطقه 5

پنج شهرداری تهران