خرید دفتر کار کریم خان

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; کریمخان روبروی داروخانه ۱۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۸ متر ۴ خوابه - طبقه ۹ ۳۵ ساله ; کریمخان جنب بانک تج..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; کریمخان نجات اللهی احمد ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; کریمخان نرسیده به خ به آفرین پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۷ متر ۱ خوابه نوساز ; کریمخان خ ایرانشهر خ مل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; کریمخان ابتدای خ حافظ کوی رضا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۱۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان خ سپهبدقرنی خ کلانتری پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; کریمخان ابتدای خ حافظ ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در حال حاظر دفتر وکالت

۲۰۰ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; کریمخان بین ایرانشهر و خر..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریم خان ابتدای خ ایرانشهر شمالی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ آبان شمالی خ پزشک ساختمان شما..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر ک دهقان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۶۸ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر شمالی طبقه فوقانی بانک سپ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان خ خردمندجنوبی پل..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; کریمخان بین خردمند و ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; کریمخان نبش آبان شمالی ساخ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۵ متر نوساز ; کریمخان نبش حافظ مجتمع ا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۱۲۵ متر ۲ خوابه نوساز ; کریمخان کوی خسرو بین نجات اللهی وس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . اعلام حریق . اطفاء حریق

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۲۰ ساله ; کریمخان خ حسینی نبش کوی دوم غربی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۲۰ متر - طبقه سوم نوساز ; کریمخان میرزای شیرازی نبش ک..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . فلت

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; کریمخان آبان جنوبی ک اردشیر ارش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۸۶ متر ۶ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان نجات اللهی نبش حقیقت طلب ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

۸۰مترقدرالسهم

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; کریمخان نبش ماهشه..

شوفاژ . کولر . گاز

پایان کار تجاری

۷۶ متر - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; کریمخان نبش کوی عارف ادیب ساختمان..

آسانسور . فن کوئل . فلت

۱۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هفت تیر خ کریمخا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت . آب و برق

۱۰پله به پائین- سرقفلی

۱۶۸ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریم خان ایرانشهرشمالی نبش کوی باجول زاده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی خ سپند شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان بین حافظ و آب..

کولر . گاز . آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; کریمخان ایرانشهرشمالی آذرشهر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; کریمخان خ آبان جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۴ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; کریمخان ایرانشهر جنوبی روبروی مسجد جلیلی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; کریمخان خ سپند..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان ابتدای پل خ حسینی کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مناسب کافی شاپ و آموزشگاه- ۲بالکن

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کریمخان بالاتر از سم..

گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۸۷ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان بین حافظ و آبان جنب عک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . تابلو خور

۲۷ مترتابلوخور

۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان بین میرزای شیرازی و ویلا مرکز خرید طلا و..

کولر . گاز . آب و برق

مناسب کارگاه طلا سازی - سرقفلی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; کریمخان بین ایرانشهر و خردمند پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵۶ متر ۷ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان زند جنب داروخانه سیزد..

گاز . آسانسور . پکیج

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; کریمخان زیر پل نبش کوی اول پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۱۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان نبش میرزای شیرا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت . پارتیشن

تهران خرید دفتر کار |  188 متر

۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان جنب میرزای شیرازی مرکزخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان روبروی پل مرکز خرید طلا وجواهر کری..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران خرید دفتر کار |  95 متر

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; کریمخان آبان جنوبی کوی شهید ا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۵ ساله ; کریمخان خ ویلا نبش کوی مراغه پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . برق 3 فاز

۱۸۷مترتجاری-سند اداری تجاری- نیاز به بازسازی

۱۸۸ متر - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریم خان نبش میرزای شیرازی پلاک ۱۶..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

پارتیشن بندی

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کریمخان خ سنائی خ پنجم پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۴مترانباری-۱۵۰ متر فضای اضافه

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی بن بست یک..

گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

۷۶ متر - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر خ کریمخان کوی ملائی پور ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۲۰ ساله ; کریمخان خردمند جنوبی جنب بانک ملی..

گاز . آسانسور

۱۲۶ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان حافظ شمالی بالاترازطالقانی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۷۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان خ سپندشرق..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . اسپلیت . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۷۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ ویلا خ سپند جنب بانک م..

گاز . مبله

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان زیر پل طبقه فوقانی کتابفروشی تیمو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; کریم خان خ سنائی نرسیده به مطهری کوی ۲۲ ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; کریمخان کوی خسرو بین نجات الهی و س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; کریمخان نبش حافظ وآبان مجتمع ..

گاز . آسانسور . چیلر

همکف تجاری میباشد

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریمخان بالاتر از میدان سنائی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲کله- ۱۲۲مترقدرالسهم----/۲۴۴۰میلیارد قیمت قدرالسهم

۱۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; کریمخان ضلع غربی پارک بهجت آباد سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با سرایدار

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; کریمخان خ حسینی نبش اعرابی سوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی۰۹۱۹۸۷۰۳۷۲۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کریمخان خردمند شمالی خ دوم شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; کریم خان سنائی نبش کوی دوازدهم پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تحویل ۶ماه آینده-در مرحله تاسیسات

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; کریمخان جنب پتروشیم..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

۴ پارکینگ

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۵ ساله ; کریمخان جنب ساختمان پترو..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۵پارکینگ

۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان آبان جنوبی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۲۵ متر ۱ خوابه نوساز ; کریمخان خ سپند..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

سنداداری متری:(۱۶/۵۰۰م)

۲۵۶ متر ۷ خوابه - طبقه هفتم قدیمی ; کریمخان زندجنب داروخانه ۱..

گاز . آسانسور . پکیج

۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; کریمخان ویلا اراک ساختما..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۲۶ ساله ; کریمخان خردمند جنب بانک ملی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۲۷ متر - طبقه پنجم نوساز ; کریمخان نبش حافظ الماس کریمخان پل..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . اسپلیت . فلت

همکف تجاری

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان پل کریمخان بین قرنی و ای..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; کریمخان خیابان خردمند شمالی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . پارتیشن

پارتیشن بندی شده - اتاق کنفرانس

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا بن بست ..

گاز

سنداداری

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; کریمخان بین قره نو وایرا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریم خان خ دکتر عضدی ج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۶۰ متر ۵ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; کریمخان خ خردمند شمالی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پارتیشن

-پارتیشن بندی-اتاق کنفرانس

۱۸ متر - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; کریمخان روبروی بانک مس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده . فلت

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; کریمخان ابتدای خردمند جنوبی کوی ملکی..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . اسپلیت

۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر خ ما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۷ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; کریمخان ابتدای قرنی خ شهید امانی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸ متر - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; کریمخان روبروی خ مدیری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . فلت . مبله

مورد تکواحدی

۷۰ متر ۳ خوابه ۴۰ ساله ; کریمخان خ ویلا بالاتر از طالقانی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ حسینی نبش کوی دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۲۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کریمخان خ خردمند شمالی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پارتیشن

پارتیشن بندی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; کریمخان نبش خ آذرشهر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; کریمخان بعد از سم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴۰ ساله ; کریمخان ایرانشهرشمالی نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; ولیعصر کریمخان ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فروش با مستاجر

تهران خرید دفتر کار |  57 متر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; کریمخان خ به آفرین کوی هو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; ولیعصر کریمخان ساختمان ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲لاین آسانسور

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; کریم خان بین سپهبد قرنی و ایر..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده- اسپیلت

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; کریمخان بین عارف ادیب و خردمند جنوبی پلا..

گاز . آسانسور . فن کوئل

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۲۶ ساله ; کریمخان خردمند جنب بانک ملی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

معاوضه با آپارتمان مسکونی

۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان جنب میرزای شیرازی مرکزخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; کریم خان خ آبان جنوبی روبروی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان ایران شهر شمالی روبروی پارک بن بسن نی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کریمخان خ سنائی چهارراه شاهین پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; کریمخان ابتدای میرزای شی..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان خ به آفرین پل..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان ایرانشهر شمالی نبش خ ..

گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی روبروی بیمارستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوی رضا ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریم خان بین چهار راه طالقانی و پل کری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده . مبله . فروش با مستاجر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; کریمخان بین خردمند و حس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۲بالکن- انباری داخل واحد

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ولیعصر ابتدای کریم خان طبقه فوقانی نان فانتز..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سپهبد قرنی خیابان کلانتری روبروی سفا..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; کریمخان آبان جنوبی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحدکمیسیون کامل با شیرینی مشاور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان خ خردمند شمالی نبش ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۹۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; کریمخان خ خسرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; کریمخان ابتدای حافظ روبروی پارکینگ طبقا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; کریمخان خ به آفرین کوی پو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان ضلع جنوب پل کریم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; کریمخان نبش گلابی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; کریمخان ضلع جنوب شرقی تقاطع حا..

گاز . آسانسور . چیلر

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کریمخان بالاتراز سمیه ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر ابتدای کریمخان نرسیده به به..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲ بر

۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۲ ساله ; کریمخان مجتمع تجاری اد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان خ حافظ کوی ر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریم خان ایرانشهر شمالی روبروی پارک هنرمندان..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریم خان خ ایرانشهر شما..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸۸ متر - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان نبش میرزای شیرا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت . پارتیشن

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; کریمخان نرسیده به هفت تیر مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۶ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; کریم خان خ ویلا بین سمیه و طا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; کریمخان ضلع جنوب شرقی تقاطع حاف..

گاز . آسانسور . چیلر

۲۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; کریمخان خ خردمند شمالی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پارتیشن

پارتیشن بندی شده - اتاق کنفرانس

۱۲۵ متر ۱ خوابه نوساز ; کریمخان خ سپند..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحدهای مسکونی متری-----/۸م

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; کریمخان بین چهارراه طالقانی وپل کریمخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باز سازی

۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر خ نو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

پارتیشن بندی

زمین: ۱,۰۵۷ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی پلاک ..

۸۵۰مترتجاری-دستور نقشه ۷طبقه

۱۶۶ متر ۵ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; کریمخان خ سپند شر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کریمخان بالاتراز سمیه ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; کریمخان ضلع جنوب شرقی تقاطع حاف..

گاز . آسانسور . چیلر

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; کریمخان خ ویلا کوی سلمان پاک پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کریم خان خ خردمندجنوبی نبش کوی یگانه نا..

گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز نانوائی

۹۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; کریمخان خ سنایی نبش ۴ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مناسب داروخانه با طبقه بندی

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; کریمخان بین خ آبان ونجات اللهی جنب بانک..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

گالری طلاوجواهر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

کریم خان

منطقه 6

شش شهرداری تهران