خرید آپارتمان فلسطین

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فلسطین شمالی نرسیده به زرتشت خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ اختصاصی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; فلسطین شمالی بن بست ن..

شوفاژ . گاز

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین نبش کوی ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; میدان فلسطین خ سرپرست جنوبی ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۲۹ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین جنوبی بین جمهوری و لبافی نژاد ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فلسطین شهدای ژاندرمری بن بست شقایق پ..

کولر . گاز

مالک تمایل به رهن ملک خود را دارد

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین خ طوس نبش کوی خور..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین خ ایتالیا نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; فلسطین شمالی ک آباد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران خرید آپارتمان |  60 متر

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; فلسطین شمالی بالاتر از بانک مل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; فلسطین جنوبی خ روانمهر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; فلسطین شمالی زرتشت ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فلسطین شمالی خ م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; فلسطین جنوبی خ هلالی نبش کشوردوست ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین نرسیده به خ انقلاب خ نظری کوی زم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۱۲مترانباری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فلسطین جنوبی خ انوشیر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; ولیعصر خ زرتشت خ فلسطین شمالی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; فلسطین شمالی کوی میرسرابی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین جنوبی کوی پش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فلسطین شمالی بزرگمهر کوی نیلو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فلسطین جنوبی خ وحید نظری کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

کل ملک بفروش میرسد ---/۲میلیارد

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین نرسیده به خ انقلاب خ نظری کوی زم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۱۲مترانباری

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین جنوبی نرسیده به انق..

کولر . گاز

بازسازی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; فلسطین شمالی ولیعصر خ دانش کیا..

گاز . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; فلسطین جنوبی کوی شهید حجت دوست پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

در۲بلوک

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فلسطین خ وحید نظری نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

بازدید از ساعت ۱۷ ---بازدید با هماهنگی

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین جنوبی نرسیده به جمهوری خ نوشی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین جنوبی نرسیده به انقلاب کوی محتشم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازسازی

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین شمالی بالاتر از میدان ولیعص..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فلسطین خ هلالی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲۶۹ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرتشت فلسطین نرسیده به بلوارکشاورز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲انباری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فلسطین شمالی کوی نایبی بن بست..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین جنوبی نرسیده به انقلاب کوی محتشم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین شمالی نرسیده به زرتشت خ پیروز ده..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بلوار کشاورز فلسطین جنوبی خ ح..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین شمالی کوی رنج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین جنوبی پایین تراز انقلاب کوی محتشم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶متر انباری

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; فلسطین خ دمشق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باز سازی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; انقلاب خ فلسطین خ روانمهر پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین جنوبی خ وحید نظری بن بی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; انقلاب فلسطین جنوبی خ وحیدنظری ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فلسطین نرسیده به بلوار کشاورز ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فلسطین جنوبی خ هلالی نبش کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; فلسطین حجت دوست نبش ط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر فلسطین جنوبی نرسیده به انقلاب کوی محت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; فلسطین خ دمشق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین جنوبی خ وحیدنظری بن بس..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; فلسطین جنوبی خ روانمهر بن بست شریع..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فلسطین جنوبی کوی لقمان کوی بوذرجمهر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فلسطین جنوبی خ وحید نظری مشتاق پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه نوساز ; فلسطین نرسیده به زرتشت کوی عتیق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; فلسطین جنوبی خ هلالی نبش کشوردوست پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد-

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; ولیعصر خ فلسطین خ دمشق پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; فلسطین خ بزرگمهر بین وصال و ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین جنوبی خ طالقانی غربی خ فریما..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; فلسطین جنوبی بالاتر از انقلاب خ شهید نظری ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; فلسطین جنوبی خ شهدای ژاندا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوئیت ۳۲ متری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; جمهوری فلسطین کوی درخ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فلسطین جنوبی خ هلالی نبش کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فلسطین شمالی نرسیده به میدان قدس کوی نی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار کشاورز فلسطین شمالی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; فلسطین شمالی کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قدیمی ; جمهوری خ فلسطین جنوبی کوی نوشیروان کوی اشک پور نب..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

نوساز ; فلسطین خ هلالی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; جمهوری فلسطین کوی درخ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش با مستاجر تا اول تیر ماه .بازدید با هماهنگی

۱۰ ساله ; فلسطین نرسیده به بزرگمهر بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فلسطین شمالی ک ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; انقلاب فلسطین روانمهر بن بست..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فلسطین جنوبی کوی هلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر چهارراه زرتشت فلسطین شمالی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; فلسطین بن بست فت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; میدان فلسطین خ سرپرست جنوبی ب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; فلسطین بزرگمهر فریمان کوی گیو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; فلسطین بزرگمهر کوی نیلوفر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بلوارکشاورز خ فلسطین شمالی بن بست نا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

مورد ۲ واحدی

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فلسطین شمالی کوی فرشید بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فلسطین شمالی نرسیده به ۴راه زرت..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز کوی میرس..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار کشاورز فلسطین شمالی کوی ح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تراس - کنتور آب و برق و گاز مجزا

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; فلسطین شمالی پایین تر از بزرگ مهر نا..

کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فلسطین خ سرپرست کوی شمس پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; فاطمی خ فلسطین بالاتر از زرتشت کوی رو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; فلسطین شمالی ک گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; فلسطین جنوبی خ شهید نظری کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۲۰مترانباری

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; فلسطین شمالی ک گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; فلسطین شمالی بزرگمهر کوی گیو ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; فلسطین شمالی خ نایبی کوی داریو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; فلسطین خ ایتالیا نرسیده به وصال ش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فن کوئل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; فلسطین ایتالیا خ طوس کوی خورشید..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; فلسطین شمالی م فلسطین جنب سینما فلسطین ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

بازسازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فلسطین شمالی بالاتراززرتشت پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; فلسطین جنوبی کوی هلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فلسطین شمالی خ فر..

شوفاژ . کولر . گاز

قیمت بامالک-بازسازی شده

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; فلسطین شمالی ک گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۹۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز جنب..

کولر . گاز

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فلسطین شمالی نرسیده به زرتشت کوی شه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

انباری داخل واحد_ --/۷۰م دررهن مستاجر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; فلسطین شمالی ک رنجبر ادام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

بازسازی کامل شده

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; فلسطین شمالی خ قزوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; فلسطین شمالی ک گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; میدان فلسطین جنب سینما فلسطین خ صبا کوی صف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; فلسطین جنوبی کوی لقمان ا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; فلسطین شمالی ک رنجبر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

بازسازی کامل شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بلوارکشاورز خ فلسطین پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; فلسطین شمالی نرسیده به انقلاب کوی نایبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷مترانباری

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فلسطین شمالی کوی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر نرسیده به انقلاب خ فلسطین جنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فلسطین شمالی پائین تراز بزرگمهر ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فلسطین شمالی ایتالیا خ طوس بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; فلسطین شمالی کوی فرزام پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; فلسطین جنوبی خ وحید نظری نبش کوی مشتاق ..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

فلسطین

منطقه 6

شش شهرداری تهران