خرید آپارتمان فرحزاد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; فرحزاد ایثارگران گلبرگ دوم مجتمع گ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۹ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی روبروی اریکه ایرانیان خ عباس انا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل- هماهنگی با آقای ضیائی ۰۹۱۰۲۹۶۵۶۳۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ امامزاده نبش گلریز م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; فرحزاد خ ایثار خ امام زاده پارک گلپاد کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری

کمیسیون کامل-۳پله به پائین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ تبرک کوی یکم شرقی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ حافظی باران کوی پامچ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۰۵مترقدرالسهم

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از یادگار ایثارگران شمالی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۷۸متر قدرالسهم

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; بلوار فرحزاد میدان بوستان خیابان کوهستان مجتمع م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

معاوضه با منطقه یک یا ۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ طاهرخانی خ ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳پارکینگ

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; بلوار فرحزادی بالاتر از میدان کتاب کوی سامان نبش م..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲تراس

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بلوار فرحزادی جنب گلدیسان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴بلوک-۲بالکن-۱۵مترانباری

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوار فرحزادی خ تربیت م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فرحزاد خ امامزاده داوود جنب باغ..

کولر . گاز . باز سازی شده

--/۵۰م دررهن مستاجر

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بلوار فرحزاد خ ایثارگران شمال..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۹ متر ۴ خوابه - طبقه هفتم ۱۶ ساله ; بلوارفرحزادی خ ایثارگران شمالی خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; فرحزاد ایثار شمالی خیابان امامزاده پائین ترازپارک گلپاد انتهای..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; بلوار فرحزاد یادگار امام بلوار ایثارگران شمالی بلوار امامزاده داوود روبروی پار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درچندبلوک

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرحزاد بالاترازیادگارامام ایثارگران شمالی کوی الوند کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بالاتراز میدان بوستان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۲۰ ساله ; بلوار فرحزاد خ ایثار مجتمع کوهستان ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بلوار فرحزادی طاهرخانی کوی باران ی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; فرحزاد بالاتر از میدان بالاتر از سنگکی خ فرحزادی بن بس..

کولر . گاز

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرحزاد خ ایثارگران شمالی کوی الوند هفتم بلوک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بالاترازمیدان کتاب کوی گلبرگ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی نرسیده به میدان کتاب خ طاهرخ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کمیسیون کامل-در مرحله سقف دوم - تحویل ۳سال آینده-متراژ واحدها از ۱۰۰ الی ۲۵۰متر میباشد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱ ساله ; بلوار فرحزادی خ حاف..

گاز . آسانسور

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بلوار فرحزاد م بوستان خ کوهستان انتهای خ گل گش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران البرز۵ مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بلوارفرحزاد خ طاهرخانی خ بار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . درب ضد سرقت

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران شمالی شهرک کیهان ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سعادت آباد بلوارفرحزادی ۱۸متری ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فرحزادی خ ایثار شمالی خ الوند (الموت) فاز ۴ فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ فخارمق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; بلوار فرحزاد میدان کتاب خ سپیدار مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ عباس اناری نبش شکوفه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; بلوار فرحزاد خ ایثارگران انتهای البرز۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی شده

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; فرحزاد خ ولیعصر پرستوی سوم..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰مترقدرالسهم

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار فرحزادی خ تربیت معلم پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲لاین آسانسور-بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سعادت آباد نرسیده به میدان کتاب خ فرحزادی خ طاهرخانی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; فرحزاد ضلع شمالی میدان کتا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ ارغوان غربی مجتمع ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی سرایدار

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ باران پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰مترقدرالسهم-در۲ورودی مجزا

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ تربیت معلم ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوارفرحزادی خ ارغوان غربی خ کاج کوی نستر..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ عباس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بلوار فرحزاد م بوستان خ طاهر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ تربیت معلم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه نوساز ; سعادت آباد بلوار فرحزادی ۲۰متری آسمان خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار فرحزادی بالاتراز میدان بوستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; بلوار فرحزاد میدان کتاب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوار فرحزاد خ ایثار انتهای نبش خ ک..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

----/۱۱۵ م در رهن مستاجر

۱۵۹ متر ۴ خوابه - طبقه هفتم ۱۲ ساله ; بلوار فرحزاد خ ایثارگران شمالی خ ا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۸ ساله ; بلوارفرحزادی روبروی آسمانه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار فرحزادی خ ایثار شمالی فاز ۴ آموز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; فرحزاد سه راه ایثار خ گلبرگ سوم مجتمع نفت..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

تهران خرید آپارتمان |  87 متر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک غرب بالاتر از میدان کتاب بلوار فرحزادی خ گلبرگ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

در۲بلوک-کلا ۶واحد موجود میباشد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; فرحزاد ایثارگران شمالی خ امام زاده داوود کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران شمالی کوی فرهنگ خ ۴ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۷ ساله ; سعادت آباد انتهای بلوار فرحزاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از بلوار دریا ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سعادت آباد بالاتر از میدان کتاب بلوار فرحزاد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

کمیسیون کامل-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; بلوار فرحزاد انتهای فرحزادی ایثار..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قدرالسهم

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سعادت آباد بلوار فرحزادی خ ایثارگران جنوبی بن بست گلبرگ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بلوار فرحزادی روبروی آسمانها کوی سپیدار کوی نگین بر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; بلوار فرحزادی روبروی آسمانها خ سپ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; بلوار فرحزاد خ ایثار گران شمالی کوی فرهنگ فرهنگ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; شهرک غرب بلوارفرحزاد خ طاهرخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . هواساز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار فرحزاد خ طاهرخان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ طاهرخانی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۷ ساله ; بلوار فرحزاد بالاتر از م کتاب خ سپ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۳ ساله ; بلوار فرحزادی م کتاب مجتمع کوهست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی میدان کتاب خ گراوندی مجتمع..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; فرحزاد ایثارگران شمالی شهرک فرهنگیان فاز۴..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۷ ساله ; بلوار فرحزادی روبروی آسما..

گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . پکیج

در ۳بلوک

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۴ ساله ; بلوار فرحزاد خ تربیت ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران انتهای البرز۵ مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ احسا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بلوارفرحزادی خ ایثار جنوبی گلبرگ سوم..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فرحزادی خ ارغوان غربی خ کاج کوی نسترن ..

کولر . گاز . پکیج

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران شمالی خ تبرک کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سعادت آبادبلوار فرحزادی خ تربیت معلم جنب پاساژ ارغ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه هفتم ۱۷ ساله ; بلوار فرحزادی خ ایثار مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی میدان ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ فخارمقدم کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل-۸۰متر قدرالسهم- ۳۰متربالکن

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; بلوار فرحزادی خ ارغوان غربی مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ فخار مقدم کوی بها..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه چهارم رویتی

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از بیمارستان آتیه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سعادت آباد بلوار فرحزادی خ تربیت معلم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی . تهویه مطبوع

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۴ ساله ; بلوار فرحزاد خ تربیت ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران انتهای البرز ۵ مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرحزاد سه راه ایثار کوی گلبرگ ۲ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار فرحزاد ایثارگران شمالی روبروی پارک ژوراستیک کوی ا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; فرحزاد یادگار شمال خ ایثارگران شمالی کوی فرهن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار فرحزاد خ طاهر خانی کوی کاج نبش سرو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فروش با مستاجر

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سعادت آباد بلوار فرحزادی کوی عباس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار فرحزادی نرسیده به م کتاب خ طاه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی نرسیده به میدان کتاب خ طاهرخانی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بلوار فرحزادی خ ایثار شمالی کوه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷مترانباری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۲ ساله ; فرحزاد خ تبرک مجتمع گذرنامه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲لاین آسانسور-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

تهران خرید آپارتمان |  75 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; فرحزاد خ تبرک مجتمع مسکونی گذرنامه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران شمالی خ کوهپ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فرحزاد ارغوان غربی خ باران ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران انتهای البرز ۵ مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی شده

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; بلوار فرحزادی نرسیده به م کتاب خ طاهرخا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . پکیج . مسترروم

فول امکانات-۳ پارکینگ

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; بلوار فرحزاد شمالی خ ایثارگران شمالی کوی الوند مجتمع..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی مستاجر ۲۲۳۸۶۹۸۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; فرحزاد میدان کتاب خ کوهستان کوی ملائک یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; فرحزاد ایثارگران شمالی کوی فرهنگ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی روبروی اریکه ایرانیان خ عباس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی- ۸۲/۵مترقدرالسهم

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۷ ساله ; فرحزاد روبروی آسمانها مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۰ ساله ; بلوار فرحزاد خ ارغوان غربی بعد از ۴ راه درختی مجت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

دارای فضای سبز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ اریکه ایرانیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۹متربالکن

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی نرسیده به میدان کتاب خ طاهرخانی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار فرحزادی نرسیده به م کتاب خ ط..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار فرحزاد م کتاب خ کوهستان مجتمع کوه..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

مورد ۳واحدی-

۹۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سعادت آباد بلوارفرحزاد بوستان ۴۵متری شهیدگراون..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲مترانباری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران انتهای البرز ۵ مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی شده

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; بلوار فرحزادی نرسیده به م کتاب خ طاهرخا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . پکیج

فول امکانات

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار فرحزادی ایثارگران شمالی ایثار..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بلوار فرحزاد م بوستان خ کوهستان خ صحرا شم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرحزاد روبروی پارک ژوراسیک خ الموت فاز۴تعاونی آموزش وپرور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه باآپارتمان

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; شهرک غرب خ درختی ساختمانهای بان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درکل ۶۰ واحد

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; فرحزاد ایثار شمالی کوی فرهنگ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; بلوار فرحزاد ساما..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی کوی ناخدا محتاج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ دانشگاه امام صادق خ درختی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو . لابی

۲لاین آسانسور-۲پارکینگ

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه درکل ۸ ساله ; فرحزاد ایثارگران شمالی ای..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوار فرحزادی خ ایثار کوی کوه..

کولر . گاز

باز سازی

۱۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فرحزاد ایثارگران شمالی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فرحزاد بالاتر از م بوستان روبروی درویش ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار فرحزادی نرسیده م کتاب خ طا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۰ ساله ; بلوار فرحزاد خ ارغوان غربی بعد از ۴ راه درختی مج..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; فرحزاد شهرک گلدیسان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مسترروم

۲پارکینگ

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سعادت آباد بلوارفرحزادی خ فخارمقدم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۵۷۶۷۱۵

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سعادت آباد بلوار فرحزادی روبروی اریکه ایرانیان کوی عبا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار فرحزاد خ ارغوان غربی خ حافظ بع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب بلوارفرحزادی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲آسانسور-۲پارکینگ

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار فرحزاد خ ایثارگران خ الموت فاز ۴ کوی نگارس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . اعلام حریق . اطفاء حریق

باربیکیو مشترک-طبقه سوم رویتی-لوله کشی پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب فرحزادی خ اناری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; بلوار فرحزادی نرسیده به م کتاب خ طاهرخا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . پکیج

فول امکانات

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; فرحزاد خ ایثارگران انتهای البرز ۵ مجتمع ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بلوار فرحزادی خ گلستان سوم شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل واحد-نیاز به بازسازی-طبقه دوم سندی

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; بلوار فرحزاد خ تربیت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

فرحزاد

منطقه 2

دو شهرداری تهران