خرید آپارتمان سردار جنگل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردارجنگل خ تی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن بن بست واحد..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سردارجنگل کوی سهیل پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سردارجنگل بالاتر از میدان استاندارد کوی ارکی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰مترقدرالسهم

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۳ ساله ; سردارجنگل شمالی خ بهار غربی بالاتر از میدان استاندا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پونک سردارجنگل شمالی خ پنج تن المهدی خ ششم غر..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ارکیده خ میرباق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

شیرینی مشاور

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان خ ایران زمین جنوبی خ فرزا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل بهارشرقی خ فجرسوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل جنوبی بن بست گلستان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مسترروم

۲بالکن

تهران خرید آپارتمان |  135 متر

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۸ ۸ ساله ; سردارجنگل خ حیدری مقدم برج جام..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن بدنسازی . لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند- شیرینی مشاور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ زیتون خ اخوان پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . هواساز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ بهارغربی کوی قپانی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در ۲ورودی

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین جنوبی پل..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ ۵تن کوی و..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سردار جنگل شمالی خ میر باقری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵تن خ نشاط ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سردار جنگل بهار شرقی خ فج..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سردار جنگل خ حیدری مقدم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۰متر بالکن

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پونک سردارجنگل شمالی خ سلمان فارسی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سردار جنگل پایین تراز مخبری ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سردار جنگل جنوبی خ سه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی خ پنچ تن خ نش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سردارجنگل بالاترازمخبری بن بست عزی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

باکمیسیون کامل

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سردارجنگل خ کمالی کوی فجر سوم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; سردارجنگل خ ۳۵متری گلستان خ ایران زمین شمالی خ قر..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سردارجنگل بین اردیبهشت و ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی بن بست و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای قدرالسهم-۵ م شیرینی مشاور- سوم رویتی

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ اقتصادی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

۲لاین آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سردارجنگل بالاتر از المهدی نبش نشاط یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سردارجنگل نرسیده به بهارشرقی کوی گلستان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ اردیبهشت شرقی خ یاس کوی صفری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

شیرینی مشاور-طبقه دوم رویتی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵تن نبش بلوار قدس ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ; سردار جنگل گلزار یکم س گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰متر قدرالسهم

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردار جنگل خ طباطبائی خ تختی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردار جنگل شمال خ چمران ارغوان ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سردارجنگل شمالی خ پنج تن خ میرباقری کوی سلمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سردار جنگل غروی شرقی و..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; سردارجنگل بهارغربی کوی قپانی مجتمع یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰متر انباری بصورت سوئیت درپارکینگ

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ طورشمال..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵متر قدرالسهم

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی بن بست کوثر ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردارجنگل ایران زمین شمالی اعلائی دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سردارجنگل جنوبی کوی عالی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران خرید آپارتمان |  79 متر

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; سردارجنگل کوی طباطبائی نبش چهارراه ت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ پنج تن بلوارقدس نبش کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردار جنگل خ بهار غربی خ سهند ک سهیل ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل جنوب خ ایران زمین شمالی خ بهار غربی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۱۵ واحد

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; پونک سردارجنگل جنوبی کوی طالقانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۹ ساله ; سردارجنگل خ حیدری مقدم شرقی ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . شوتینگ زباله

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردار جنگل بهار غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲پارکینگ

تهران خرید آپارتمان |  150 متر

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردارجنگل کوی طباطبائی کوی تختی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه اول سندی-دارای وام اولی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سردار جنگل بهار شرقی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سردار جنگل شمالی خ چمران..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سردارجنگل خ لادن خ امام رضا کوی دوم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ ۱۰ متری گ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سردارجنگل بالاتر از ۳۵متری گلستان بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; سردار جنگل نرسیده به میرزابابایی نبش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سردارجنگل میرزابابائی خ شاهد نبش ش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سردارجنگل بهارغربی خ بهار کو..

کولر . گاز

۴۰مترقدرالسهم-ازنمااطلاع نداشتند

تهران خرید آپارتمان |  55 متر

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی نشاط ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سردار جنگل ایران زمین شمالی خ ق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵مترانباری-با انباری قیمت قابل مذاکره

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; سردارجنگل خ مخابرات لاله نهم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سردار جنگل شمالی خ لادن خ ارکیده م گلها مجت..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

کلیدنخورده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سردارجنگل بالاترازمخبری کوی گل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل کوی نسترن پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سردارجنگل خ حیدری مقدم کوی سعیدنیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سردارجنگل بالاترازمیرزابابایی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دوم رویتی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سردارجنگل بالاترازچهارراه میرزابابایی نب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سردارجنگل گلزاریکم مجتمع ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۲۰۰مترقدرالسهم-درکل ۶۶ واحد

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین جنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سردارجنگل شمالی خ المهدی کوی شقایق کوی هفتم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سردار جنگل شمال انتهای اشرفی اصفهانی چهار دیواری خ امام ر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ شاهد ..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۴۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردار جنگل ایران زمین شمالی شکوفه دوم ..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سردارجنگل خ کمالی کوی مروی کوی یاس دوم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی سهیل ..

گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سردارجنگل شمالی خ المهدی کوی س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

شیرینی مشاور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سردار جنگل بهارغربی ک بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن شرقی خ ارکیده برجهای تعاون مسکو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲لاین آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران کوی یازدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سردار جنگل جنوبی غروی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ بهار خ بهار غربی کوی ارکیده سا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲بلوک-۱۵واحد

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل جنوب کوی حیدری مقدم جنب بانک کارآفرین مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل خ گلستان کوی گلها کوی دوم غربی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; سردارجنگل خ ۳۵متری گلستان کوی ایران زمین شمالی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سردارجنگل خ قدس غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

کمیسیون کامل

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ بهشت سوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سردارجنگل شمالی نرسیده به سیمون بولیوار روبروی بان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ارکیده کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

معاوضه با ملک درسعادت آباد

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردارجنگل خ شاهد پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ارکیده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سردارجنگل شمال خ فرهنگیان کوی سلمان فارسی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; سردارجنگل بلوار زیتون ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

کافی شاپ- از متراژ فوق ۵متر از قسمت تجاری سهم دارد

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

سردار جنگل

منطقه 5

پنج شهرداری تهران