خرید آپارتمان ایران پارس

۱۶۵ متر ۳ خوابه نوساز ; جنت آباد شمالی ایرانپارس بلوار مبعث کوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هر واحد ۲ پارکینگ

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی ایرانپارس خ شقای..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۴۰ متر قدر السهم

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; ایرانپارس خ شقایق خ میلاد دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۰مترقدرالسهم

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جنت آباد شمالی ایرانپارس خ شقایق خ دهم نب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ایرانپارس خ شقایق کوی ششم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ایرانپارس شقایق میلاد..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; جنت آباد شمالی خ ایرانپارس ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; ایرانپارس تقاطع اقتصادی مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل واحد

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ایرانپارس آبشناسان علامه طباطبائی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

تماس ازساعت ۱۱الی ۲۱

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; ایرانپارس خ مبعث کوی رضائی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ایرانپارس خ زیتون خ اخوانیان خ ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در مرحله سقف سوم-تحویل ۱۵ماه آینده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بزرگراه ایرانپارس کوی طور شمالی خ فاطر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ایرانپارس خ شقایق خ میلاد کوی می..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم رویتی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; ایران پارس خ شقایق نبش هشتم..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; ایرانپارس انتهای خ شقایق میلاد۲..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; ایرانپارس بین سردار جنگل و شقایق کوی طو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ایرانپارس خ شقا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲واحد دارای یک سند میباشد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; ایرانپارس شقایق کوی چ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد شمالی ایرانپارس خ شقایق علامه طباطبائ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; ایرانپارس بلوار مبعث خ رضائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس خ رجب سلاحی ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ایرانپارس شقایق کوی شانزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ایرانپارس شهرک دانشگاه کوی اخلاص ک س..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد شمالی ایرانپارس علامه طباطبائی به..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بزرگراه ایرانپارس ایرانشهر شقایق خ میلاد ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۱۱ ساله ; ایرانپارس خ شقایق ۱۶متری میلاد دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۵ ساله ; ایرانپارس خ شقایق ۱۶متری میلاد دو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲ ساله ; ایرانپارس خ شقایق کوی پا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

نوساز ; جنت آباد ایرانپارس خ شقایق ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; ایرانپارس خ شعرا کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فن کوئل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بزرگراه ایرانپارس شقایق گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

درب ریموت

۱۶ ساله ; جنت آباد ایرانپارس خ شقایق ۱۶مت..

کولر . گاز

درکل یک انباری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ایرانپارس خ شقایق شمالی خ میعاد دوم خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلید نخورده

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ایرانپارس شهرک دانشگاه کوی اخلاص کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; جنت آبادایرانپارس خ شقایق خ گل مریم نیلوفرجنوبی کوی۱۲م..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ایرانپارس خ طورشمالی کوچه قدر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس شقایق خ گل مریم خ علام..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جنت آباد ایرانپارس خ شقایق بهاران پنجم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۲ماه آینده

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ایرانپارس کوی اقتص..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بزرگراه ایرانپارس شقایق گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درب ریموت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک ایران زمین شمالی اع..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

قدرالسهم زمین ۶۵ متر-با مستاجر درب ریموت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; ایرانپارس ۲۰ متری فردوسی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بزرگراه ایرانپارس شهرک دانشگاه کوی اخلاص ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بزرگراه ایرانپارس خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بزرگراه ایرانپارس شقایق گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

درب ریموت

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بزرگراه ایرانپارس طور شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . حیاط مشاع

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; ایرانپارس شقایق نبش..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ایرانپارس خ گل مریم خ علامه طباطبائی خ به..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۲ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جنت آباد شمالی ایرانپارس بلوارمبعث بهارستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهران ایرانپارس ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دارای موقعیت تجاری-۲کله

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس جنت آبادشمالی خ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه ۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ایرانپارس خ مبعث کوی عبائیان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شهران خ ایرانپارس خ ادهمی کوی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۱ متر - طبقه اول نوساز ; بزرگراه ایرانپارس خ شقایق ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بزرگراه ایرانپارس پمپ بنزین خ شقایق نی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; ایرانپارس خ نشاط روبروی شیرینی فروشی مرسی مجتمع فرهنگیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; جنت آباد شمالی بزرگراه ایرانپارس شقایق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس خ علامه طباطبایی ..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ایرانپارس شقایق میلاد دوم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه ۵ ساله ; بزرگراه ایرانپارس طور شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . حیاط مشاع

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس خ ایرانشهر خ بهارستان ۳..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد شمالی خ ایرانپارس خ شقایق کوی مریم کوی علامه طباطبائی کوی بهار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اطفاء حریق

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ایرانپارس خ شقایق خ نیلوفر شمالی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ایرانپارس کوی طورجنوبی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲پارکینگ دارای قدرالسهم

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس آبشناسان شقا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جنت آباد ایرانپارس خ شقایق شمالی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس ایرانشهر جنوبی ک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۱ خوابه ۵ ساله ; بزرگراه ایرانپارس طور شمالی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . حیاط مشاع

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; جنت آباد ایرانپارس خ شقایق کوی هفتم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ایرانپارس خ شقایق کوی سیزد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بزرگراه ایرانپارس خ گل م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بزرگراه ایرانپارس بالاتر از کوچه گلزار شرقی خ فردوس..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کلید نخورده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ایرانپارس کوی طور شمالی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ایرانپارس اخلاص کوی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ایرانپارس شهرک دانشگاه کوی اخلاص ک س..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس جنت آباد شمالی خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه ۲

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بزرگراه ایرانپارس طور شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . حیاط مشاع

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس خ گل مکا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ایرانپارس شقایق کوی چها..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵متربالکن

۶۳ متر ۲ خوابه ۱۱ ساله ; ایرانپارس شقایق..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بزرگراه ایرانپارس آبشناسان خ شق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بزرگراه ایرانپارس خ شقایق ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده-

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; ایرانپارس آبشناسان غربی خ شقایق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; بزرگراه ایرانپارس بالاتر از ک گلزار شرقی خ فردو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ایرانپارس نرسیده به شاهین نب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بزرگراه ایرانپارس بهارست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

قیمت روز-- -

۸۸ متر ۲ خوابه نوساز ; ایرانپارس شقایق ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بزرگراه ایرانپارس خ علامه طباطبایی ..

گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; جنت آباد بزرگراه ایرانپارس نب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; بزرگراه ایرانپارس ۲۲متری ش..

گاز . آسانسور . پکیج

-در ۳ ورودی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; ایرانپارس خ شقایق کوی میلاد پ..

شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

ایران پارس

منطقه 5

پنج شهرداری تهران