خرید آپارتمان افسریه

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; افسریه ۱۵متری اول خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در مرحله اتمام نازک کاری-تحویل یکماه آینده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; افسریه کوی هجدهم بین بزرگراه و ۱۵متری اول..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

-/۱۰۰م دررهن مستاجر-مبلغ --/۴۶م وام

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; افسریه مشیریه ۲۰متری اعظم کوی شهریور ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; افسریه مشیریه ۱۶متری سازمان آب روبروی پارک بن..

گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; افسریه سه راه افسریه بزرگراه بعثت خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

۲آسانسور-فضای پازی کودکان

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; افسریه بین ۱۵متری سوم و چهارم خ ۳۲ پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; افسریه مسعودیه ۲۰متری مظاهر کوی..

کولر . گاز

۲دانگ قدرالسهم

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; افسریه کیانشهر سیامک جنوبی بن بست هفتم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; افسریه مشیریه ۳۰متری صالحی کوی اهواز غر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; افسریه شهرک شهید بروج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; افسریه ۱۵متری اول خ نیک انجام(۳۷)..

کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ باتوافق-شیرینی به مشاور کاغذ دیواری قابل شستشو ایتالیایی

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; افسریه خ ۴۲ بین ۱۵متری سوم و ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; افسریه اسلام آباد کوی سوری پلا..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه نوساز ; افسریه مسعودیه خ شیرازی روبروی کلانتری کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; افسریه ۱۵متری اول خ دواز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; افسریه ۲۰متری بین ۱۵متری سوم وچهار..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; افسریه کیانشهر خ فتحی بن بست دهم رویروی فضای..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; افسریه کوی هشتم بین اول وبزرگراه پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; افسریه ۱۵متری اول بین ۲۴ و..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; افسریه بین ۱۵متری اول و دوم خ د..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۹ ساله ; افسریه کیانشهر خ خاد کرمان ساختمان نمای ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲ ساله ; افسریه بین ۱۵متری دوم و سوم کوی هفتم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸ ساله ; افسریه کوی یاسینی کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; افسریه شهرک رضویه ۱۰متری انیسی کوی نج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; افسریه شهرک رضویه خ امام سجاد نبش چهارراه ش..

گاز . آسانسور

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; افسریه کیانشهر بلوارامام رضا سیامک شمالی بن بست هشتم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; افسریه مسعودیه پشت سالن طبقاتی خورشید خ نجفی م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲کله

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; افسریه کوی ۴۳ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; افسریه ۱۵متری دوم وسوم خ دهم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابلیت ۲خواب

۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; افسریه شهرک مسعودیه خ یکم ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; افسریه بلوارامام رضا کوی تامین اجتماعی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع میباشد

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; افسریه شمالی خ سی ام بین اول ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; افسریه ۱۶متری اول به دوم خ ۲۰ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; افسریه محلاتی خ ابوذر خ ربذه کوی یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; افسریه خ ۲۵ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; افسریه خ خاوران خ نفیس پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قیمت پارکینگ:(---/۱۰م)

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; افسریه ۱۵متری دوم اسلام آباد نبش کوی رض..

کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; افسریه ۱۵متری اول کوی هفدهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; افسریه شمالی کوی ۴۱ بین ۱۵متری دوم و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . جاروبرقی مرکزی . دوربین مداربسته

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; افسریه خ۳۳ پلاک هنگ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; افسریه خ بیستم (شهید اعتمادی) بین ۱۵متری..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; افسریه شهرک مسعودیه کوی چ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; افسریه پانزده متری دوم نرسیده به سوم خ شان..

کولر . گاز . باز سازی شده

درکل ۸ واحد

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; افسریه بین ۲۰ متری اول ودوم خ ۲..

گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; افسریه ۱۵متری دوم خ نهم(سبزه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; افسریه ۱۵متری اول بزرگراه کوی هفتم (فاض..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; افسریه شهرک مسعودیه خ ابومسلم خراسانی کوی ونکی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; افسریه ۲۰متری اول پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; افسریه ۱۵متری اول افسریه ۸متری یازدهم کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; افسریه ۱۵متری اول خ ۳۷ بین خ اول و ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; افسریه کوی شانزدهم بین اول و ا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

ت.ت/

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; افسریه شهرک بروجرد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; افسریه شهرک والفجر خ کوهسار کوی صد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

ت.ت/۲کله-۴مترانباری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; افسریه بین ۱۵متری اول ودوم خ نوزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; افسریه بعثت شهرک بروجردی بل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶مترانباری-پارکینگ در محوطه

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; افسریه ۱۵متری اول خ ۳۲ (شاطر..

کولر . گاز

دارای قدرالسهم

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; افسریه آهنگ شهیدمحلاتی خ میثم مجتمع شهیدعباسپ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; افسریه ۱۵متری اول کوی ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه ۶ ساله ; افسریه خ ۴۵ بین ۱۵متری اول و ا..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ ۲واحد

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; افسریه ۱۵متری اول کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; افسریه شهرک والف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; افسریه بزرگراه بعثت کیانشهر شهرک جمهوری ورو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی افسریه ۱۵متری سوم پلاک..

کولر . گاز

۴۰متربالکن-قابل معاوضه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

افسریه

منطقه 15

پانزده شهرداری تهران