رهن اجاره دفتر کار امیر آباد

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; امیرآبادشمالی تقاطع ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امیرآباد شمالی بالاتر از تقاطع فاطمی نرسیده به مسجد امیر جن..

کولر . گاز . اسپلیت

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; امیرآباد شمالی نبش جل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; امیرآباد شمالی بالاتر از پمپ ب..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; امیرآباد جنوبی خ روانمهر بن بست دولتشاهی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جهت انتشارات

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; امیرآباد شمالی خ گردآفری..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

بصورت پارتیشن بندی-اطلاع دقیق نداشتند

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امیرآباد شمالی بالاتر از دکتر فاطمی جنب مترو کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; امیر آباد شمالی پایین تر از پمپ بنزین روبرو..

شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور

۲۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; امیرآباد شمالی بلوار آزادگان خ بیستم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; امیر آباد شمالی خ بیستم بین جانبازان..

شوفاژ . کولر . گاز

مسکونی ۵۰ م ودیعه ۲/۵۰۰ م اجاره

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امیرآباد شمالی خ سوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; امیر آباد شمالی خ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب انباری

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; امیرآباد بالاتر از چهارراه فاطمی جنب بانک پاسارگاد طبقه فوقا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; امیرآباد جنوبی بالاتر از پمپ بنزین ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره به پزشک

تهران رهن اجاره دفتر کار |  186 متر

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; امیرآباد شمالی بالاتر از نصرت نرسیده به بلو..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; امیرآباد شمالی پل گیشا روبروی بیمارستان قلب نبش جنت طبقه فوقا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; امیرآباد جنوبی بالاتر از پمپ بنزین ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; امیرآباد شمالی نرسیده به مسجد امیر نبش کوی مر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۵ متر ۶ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; امیرآباد شمالی نرسیده به بیمارستا..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۴۵ متر - طبقه سوم قدیمی ; امیرآباد شمالی بالاتر از جلال نبش کوی هفت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

متراژ فوق قسمتی از واحد ۱۲۰متری ۲خوابه میباشد

۳۸ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; امیرآباد شمالی خ مظفری خواه کوی..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . فلت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; امیرآباد شمالی خ هفدهم جنب بزرگراه..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

آرایشگاه فعال با تابلو

۱۱۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; امیرآباد شمالی نرسیده به بیمارستان ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; امیرآبادشمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

مورد اجاره ۲اتاق ۱۵متری و۲۰متری ازواحدفوق

۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; امیرآباد شمالی خ پن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آموزشگاه موسیقی

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; امیرآباد شمالی بالاتر از جلال بین خ ششم و هفتم روبروی کوی دانشگاه فنی طبقه ف..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; امیرآبادشمالی بالاترازفاطمی نبش د..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; امیرآباد شمالی بلوار آزا..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

تابلوخور-فقط آرایشگاه زنانه-جواز آموزشگاه-ورودی مستقل-با تجهیزات-کافی شاپ-اطلاع دقیق نداشتند

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بالای فاطمی جنب پا..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

منسب مشاغل کم تردد

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; امیرآباد شمالی بالاترازفاطمی جنب پارکینگ فروشگاه سپه کوی د..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; امیرآباد نرسیده به جلال نبش کوی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; امیرآباد روبروی بیمارستان قلب خ شکرالله..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

نوساز ; امیرآبادشمالی کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد شمالی بالاتر از پمپ ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۲ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; امیرآبادشمالی خ جلال نرسیده به پل گیشا نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

مورد اجاره ۱۲متر ازواحد۹۰ متری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امیرآبادشمالی خ شانزدهم خ والفجر ۲جنب پارک آف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵ متر - طبقه سوم ۱۰ ساله ; امیرآباد شمالی بالاترازفاطمی جنب پارکینگ فروشگاه سپه کوی د..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

(واحد۱۵متری:۶۵۰---/ ۱۰م) - (واحد۵۲ متری۱/۸۵۰م اجاره --/۲۰ م ودیعه)

۹۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; امیرآباد شمالی نبش خ کیومرث شکرالله روبروی بیمارس..

کولر . گاز

بازسازی

۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; کارگر شمالی بالاتر از مسجد نبش ک لاله ط فوقا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; امیرآبادشمالی خ چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; امیرآباد جنوبی خ پروین اعت..

شوفاژ . کولر . گاز

نیمه مبله

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امیرآباد شمالی خ فکوری جنب پمپ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . کولر گازی

قابل تبدیل تا--/۵۰م

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امیرآباد ابتدای کردستان بین خ شانزدهم و هفده..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; امیرآباد شمالی خ یکم میدان فرشته خ آ..

کولر . گاز

همکف تجاری میباشد

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار اوشان گلها شهرک گلها..

کولر . گاز . فن کوئل

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; کارگرشمالی نرسیده به چهارراه نصرت ک..

کولر . گاز . فن کوئل

۱۰۲ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امیرآباد نبش کوچه دوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ترجیحا پزشک وکیل واسناد رسمی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴۰ ساله ; امیرآباد شمالی خ نصرت نرسیده به جمالزاده نبش ارج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مسکونی:(۱/۲۰۰م اجاره ---/۳۰م ودیعه)

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کارگرشمالی خ دوم انتصاریه ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امیرآباد شمالی خ فکوری جنب پمپ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . کولر گازی

دوم سندی

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امیرآبادشمالی بین بلوار آزادگان و ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; امیرآبادشمالی کوی سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰ مترانباری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; امیرآباد تقاطع جلال نرسیده به کوی ششم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; امیرآبادشمالی بالاترازفاطمی نرسیده به بمب بنزین خ د..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . چیلر . فلت

۶پله به پائین

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگر شمالی خ ۱۶..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بی واسطه-

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; امیرآبادشمالی روبروی پمپ بنزین نبش گردآفری..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

مورد تک واحدی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; کارگر شمالی نرسیده به بلوار..

کولر . گاز . فن کوئل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; امیرآبادشمالی کوی سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مورد ۲ واحدی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امیر آبادجلال آل احمد نرسیده به پل گیشا ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر از آل اح..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

مسکونی هم اجاره داده میشود- کلا ۱۰ واحد - اسپیلت

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; امیرآباد شمالی خ شهید فکوری جنب پمپ بنز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کارگرشمالی فرصت ش..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی- کلا۳واحد

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی ک ع..

کولر . گاز . چیلر

قابل تبدیل تا ۵۰ م ت

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین بال..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; امیرآباد روبروی بیمارستان قلب تهران کوی مجد ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه چهارم:(---/۱۱۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی نبش گرد ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; امیرآباد روبروی پمپ بنزین طبقه فوقانی بانک اقتصاد..

شوفاژ . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; امیرآبادشمالی روبروی مرکز قلب خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۶۰ متر - زمین: ۱۱۴ متر ۳۰ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی خ اعتماد زاده..

کولر . گاز

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر از آل اح..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

مسکونی هم اجاره داده میشود- کلا ۱۰ واحد - اسپیلت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; امیرآباد ابتدای کارگر شمالی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; امیرآباد شمالی روبروی اداره ..

کولر . گاز . باز سازی شده

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی جنب نصرت ک به..

کولر . گاز

قابل تبدیل

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; امیرآباد شمالی بالاتر از فاطمی نبش ک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; امیرآباد شمالی بالاتر از پمپ بنزین ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی جنب خ نصرت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی خ چهارم ..

آسانسور . چیلر

قابل تبدیل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۵ ساله ; امیر آباد کارگر شمالی بالای جلال ن..

گاز . آسانسور

۵۰۰ متر ۸ خوابه - طبقه درکل ۲۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بین ۴راه نصرت و فرصت ک ام..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۹ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی خ ۲ بن بس..

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; کارگر شمالی خ نصرت کوی بهشت بن ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

چند پله پایین

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی کوی چهارم جنب داروخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر - زمین: ۱۱۴ متر ۲۵ ساله ; فاطمی سیندخت خ اعتماد زاده..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; امیرآباد شمالی روبروی مرکز قلب تهران..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰۰ متر ۸ خوابه - طبقه درکل ۲۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بین ۴راه نصرت و فرصت ک ام..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; امیرآباد کارگرشمالی بالاتر از چهارراه فاطمی نبش ک..

کولر . گاز

بازسازی شده

۱۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امیرآباد کارگرشمالی بالاتراز پمپ بنزین روبروی بانک ملی ساخت..

کولر . گاز . آسانسور

۲۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده - قابل تبدیل

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; امیر آباد خ کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین جن..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; امیرآباد شمالی خ شهید گمنام س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۳۰ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی خ اعتماد زاده..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر بنای دوبلکس - بازسازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی خ نصرت ک پیا..

کولر . گاز

بازسازی شده-قابل تبدیل تا ۶ م ت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

امیر آباد

منطقه 6

شش شهرداری تهران