ایران فایل اسکان

فروش کلنگی کریم خان

فروش کلنگی کریم خان دیروز

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی میدان س..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; کریمخان خ سنایی کوی..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م ولیعصر نبش کوی شاهد..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریمخان شمالی نرسیده به میدان ولیعصر..

فروش معاوضه کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۳۲۶ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان شمالی پشت بازارچه طلا ..

۱۰۲متر تجاری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ سپهبد قرنی خ س..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۱۰۵۷ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی پلاک ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م هفت تیر عا..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان ولیعصر..

۱۰ متر تجاری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان ولیعصر نبش کوی شاه..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۲۶۷ متر ; کریمخان خ فراهانی پور خ ماگنولیا پ..

موقعیت اداری-اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; کریمخان سپهبدقرنی نرسیده به طالقان..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۰۵۷ متر قدیمی ; کریم خان خ آبان جنوبی پلاک..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا بن بست ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر کوی جمشید با..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریم خان ضلع شرقی م س..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریمخان شمالی نرسیده به میدان ولیع..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م هفت تیر عا..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; کریمخان بین قرنی و ایران..

۶۰متر تجاری در دو باب مغازه قیمت هر باب ۱/۵۰۰ میلیارد

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی میدان س..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر کوی جمشید با..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به م هفت تیر عا..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی خ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان بین ایرانشهر و قرنی پلا..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; کریمخان پاساژ اداری تجاری ک..

۲ باب مغازه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۸۰ متر - زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; سپهبدقرنی نرسیده به طالقانی ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریم خان شمالی نرسیده به میدان ولیع..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ضلع شرقی م سن..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریم خان خ خردمند جنوبی خ ..

فروش معاوضه کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; کریم خان پاساژ اداری تجاری ک..

۳۰متر تجاری ۲ باب هر باب ۱/۵۰۰میلیارد

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان نرسیده به میدان هفت تیر ع..

فروش کلنگی/دفتر کار کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۱۰۵۷ متر قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی پلاک ..

۸۵۰مترتجاری-دستور نقشه ۷طبقه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریمخان شمالی نرسیده به میدان ولیع..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریمخان میدان سنایی ضلع شرقی میدا..

امکانات: گاز

۵۵ متر تجاری - ۹۰ متر کارگاهی - مسکونی

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; کریم خان خ خردمند جنوبی خ ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۳۴۶ متر قدیمی ; کریم خان پاساژ اداری تجاری ک..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; کریمخان کوی عارف اد..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ویلا بن بست ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریم خان ضلع شرقی م س..

۵۵مترتجاری

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیذه به مطهری بین سنایی و ق..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; کریم خان شمالی نرسیده به میدان ولیعص..

فروش کلنگی/مغازه کریم خان ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; کریم خان ضلع شرقی م س..

۵۵متر تجاری-۹۰متر کارگاه

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; کریمخان سنایی نرسیده به مطهری بین سنایی و قائ..

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; کریمخان ایرانشهر شمالی کوی جمشید ب..

امکانات: گاز

فروش کلنگی کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

زمین: ۲۰۱ متر قدیمی ; کریمخان نجات الهی خ و..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات