ایران فایل اسکان

فروش کلنگی ونک

فروش کلنگی ونک دو روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک پایین تراز دانشگاه الزهر..

قولنامه ای-سوئیت دارد

فروش کلنگی ونک سه روز قبل

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک خ حقانی بالاتر از سه راه..

فروش کلنگی ونک چهار روز قبل

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک شیخ بهایی خ اوس..

فروش کلنگی ونک چهار روز قبل

زمین: ۵۴۵ متر قدیمی ; ونک خ پردیس بن بست ..

فروش کلنگی ونک پنج روز قبل

زمین: ۹۵۰ متر قدیمی ; ونک بالاتراز میدان خ عطار نبش ک تک شمالی..

دستور نقشه-۲بر

فروش کلنگی ونک شش روز قبل

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; ونک خ صانعی..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۰۱۵ متر ۲۵ ساله ; ونک جنب شرکت همر..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; ونک ده ونک بالاتراز دانشگاه الزهرا خ شرافتی..

گذر۴متری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک بالاتر از دانشگاه الزهرا کوچه چهارم کوچه..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار وتجارت پلا..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۹۰۰ متر - زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از م خ ن..

دو سوئیت مجزا

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۸۵ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی خ نیلو کو..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ رجبی کوی ک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی کو..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۶۶ متر قدیمی ; ونک خدامی بالاترازچهارراه آفتاب جنب ساختمان سا..

دارای جواز۱۶طبقه

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; ونک شیرازشمالی بن بست..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار و ت..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک خ خدامی خ آفتاب کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; ونک برزیل خ نیر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۳۶۸۳ متر قدیمی ; ونک جنب تالار پرد..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی ک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۲۹۱ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه کوی دوم پلاک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ رجبی نبش کوچه ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی خ ر..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; ونک خ دامن افشا..

۲کله

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک جنب شرکت همراه پلاک ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۴۷۱ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۳۸۱ متر قدیمی ; ونک میدان ونک خ برادران شریفی پل..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ چهارم خ رجبی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; ونک ک حسینیه انتهای کوچ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۱۴۰۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به م ونک..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۸۲ متر قدیمی ; ونک م ونک خ عط..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۴۳۶ متر قدیمی ; ونک بالاترازم ونک ک ..

فروش زمین ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۴۰۰ متر ; ونک ضلع شمالی ده ونک پلاک ..

جواز ۵طبقه اداری- ۲۴۰متر تجاری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۸۸۰ متر قدیمی ; ونک بزرگراه آفریقا نبش خ نهم ..

امکانات: گاز

دارای واحد های ۱۱۴ متری و ۱۳۶ متری

فروش مستغلات/کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ابتدای برزیل خ نیرو وا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ده ونک بالاتر از دانشگاه الزهرا خ شهید شرافت..

از طول بر اطلاع نداشت

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۲۹۳ متر قدیمی ; ده ونک کوی حسین..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک شیخ بهایی خ اوس..

بردیگر:۳۹متری-۳بر

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; ده ونک خ مجیدپور بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ونک خ حقانی بالاتر از سه راه..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; ونک خ رجبی بن بست ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; ونک خ صانعی ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک بعد از دانشگاه الزهرا کوچه چهارم کوچه شهید..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به کار وتجارت پلاک..

فروش کلنگی/مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی کو..

۱۶۸ متر تجاری

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از میدان خ ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۸۵ متر قدیمی ; ونک برزیل شرقی خ نیلو کوچ..

فروش کلنگی ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۳۳۹ متر قدیمی ; ده ونک خ شرافتی بن بست ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات