ایران فایل اسکان

فروش کلنگی میرداماد

فروش کلنگی میرداماد دو روز قبل

زمین: ۶۲۵ متر قدیمی ; میرداماد خ بهروز نبش ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد دو روز قبل

زمین: ۶۱۶ متر قدیمی ; میرداماد نبش کجور پلاک ه..

۱۰۰۰متر سند اداری

فروش کلنگی میرداماد سه روز قبل

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری خ شهید ک..

فیش جواز جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی میرداماد چهار روز قبل

زمین: ۸۴۷ متر قدیمی ; میرداماد زیر پل میردام..

فروش کلنگی میرداماد شش روز قبل

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی برج آ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر از میدان محسنی کوی پ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان مادر خ شاه نظری میدان کاظم..

قابلیت اداری-تجاری

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی هاکوپیان پلاک ۱..

فروش کلنگی/مغازه میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۷۲۰ متر ۲۰ ساله ; میرداماد بلوارمیرداماد جنب بر..

دارای ۶۸مترتجاری-دارای موقعیت اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; میرداماد خ نشاء خ زرن..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبار کوی ..

پهنهm۱۱۶

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; میرداماد کوی دامن افشار جنب بانک پ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقا برج م..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; میرداماد کوی البرز کوی قبادیان شرقی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۴۶۰ متر ۲۰ ساله ; میرداماد رودبارشرق..

از طوی بر بی اطلاع

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد رودبارغربی کوی ..

۲۳۲متربنا-موقعیت اداری تجاری مسکونی

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; شریعتی میرداماد رودبارغربی کوی ..

امکانات: گاز . آب و برق

۲بر- بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۵۷۲ متر قدیمی ; میرداماد جنب مترو خ پگاه کو..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد میدان کاظمی نبش م..

امکانات: گاز

کمیسیون یکطرفه

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبائی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد جنب بانک مرکزی پگاه جنوبی..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۹۷۰ متر قدیمی ; میردامادخ دامن افش..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی خ شاه نظری خ شهید کا..

فروش مستغلات/کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۶۲۵ متر قدیمی ; میرداماد میدان مادر خ بهروز نبش ک..

بردیگر ۲۵متر

فروش مشارکت کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; میرداماد نفت شمالی شمس تبریزی نب..

۱۶ مالک که ۵ نفر فروشنده و ما بقی مشارکت انجام میدهند ---/۱۰۰م بلاعوض

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر از م..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; میردامادکوی فلسف..

امکانات: گاز

قیمت با مالک

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; میرداماد خ نساء خ زرن..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ رودبار شرقی پ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به شمس تبریزی جنب ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; میرداماد پایین تر از رودبار شرقی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفر..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۵۷۲ متر قدیمی ; میرداماد جنب مترو خ پگاه کو..

گذر ۱۲متر

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی خ بهروز بن ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبائی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد خ پگاه کوی د..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; میرداماد خ مین..

فروش مستغلات/کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۴۰ متر - زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبار شرقی جنوبی بن ب..

امکانات: کولر . گاز

انباری در زیرزمین-کلا یک پارکینگ

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبار غربی کوی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تراز م محسنی کوی پی..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد میدان کاظمی نبش م..

امکانات: گاز

کمیسیون یکطرفه

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقا برج م..

۳۷۰متر پروانه تجاری و۶۷۰متر اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; میرداماد م محسنی خ بهروز بن ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به شمس تبریزی جنب ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; میرداماد خ مین..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات