ایران فایل اسکان

فروش کلنگی میرداماد

فروش کلنگی میرداماد دیروز

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبارشر..

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی میرداماد سه روز قبل

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد خ پگاه کوی..

فروش کلنگی میرداماد چهار روز قبل

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد پنج روز قبل

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به میدان مادر رودبار غر..

امکانات: گاز

ادرای - مسکونی

فروش کلنگی میرداماد پنج روز قبل

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبای..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد یک هفته قبل

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; میرداماد کوی فلس..

فروش مشارکت کلنگی میرداماد یک هفته قبل

زمین: ۶۲۵ متر قدیمی ; میرداماد خ بهروز نبش کوی..

فروش کلنگی میرداماد یک هفته قبل

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد رودبار کوی ..

پهنهm۱۱۶

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی مترو شریعتی ک..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۵۷۲ متر قدیمی ; میرداماد جنب مترو خ پگاه کو..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; میرداماد خ البرز قبادیان شرقی قواره ..

دارای جواز اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۷۷۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی برج آ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۹۷۰ متر قدیمی ; میردامادخ دامن افش..

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۶۱۶ متر قدیمی ; میرداماد نبش کجور پلاک ه..

۱۰۰۰متر سند اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; میرداماد کوی دامن افشار جنب بانک پ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; میرداماد خ نساء خ زرن..

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; شریعتی میرداماد رودبارغربی کوی ..

۲بر- بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; میرداماد میدان مادر خ شاه نظری میدان کاظم..

قابلیت اداری-تجاری

فروش کلنگی/دفتر کار میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی هاکوپیان پلاک ۱..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; بلوار میرداماد جنب برج ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد برج میرداماد بین مدرس و..

۱۵متر اداری ۳۷۰ متر تجاری-بازدید با هماهنگی

فروش مشارکت کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; میرداماد نفت شمالی شمس تبریزی نب..

۱۶ مالک که ۵ نفر فروشنده و ما بقی مشارکت انجام میدهند ---/۱۰۰م بلاعوض

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبارغربی کوی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد خ رودبارشر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبائی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد خ پگاه کوی د..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۸۴۷ متر قدیمی ; میرداماد زیرپل میردام..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۸۲۵ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری خ شهید ک..

۲۹۰۰ متر مفید

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر از میدان محسنی کوی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; میرداماد بلوار میرداماد جنب ب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۳۳۸ متر قدیمی ; میرداماد میدان جوانان خ کوشا نب..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقا برج م..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی متروشریعتی کو..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; میرداماد رودبارغربی کوی ..

۲۳۲متربنا-موقعیت اداری تجاری مسکونی

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد نبش مازیار وکا..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۴۰۴ متر قدیمی ; میرداماد خ مین..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; میرداماد میدان محسنی خ رودبار شرقی پ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; میرداماد جنب بانک مرکزی خ پگاه ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد میدان کاظمی نبش م..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۳۸۴ متر قدیمی ; میرداماد میدان کتابی خ مجتبائی ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۶۲۵ متر قدیمی ; میرداماد خ بهروز نبش ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۸۴۷ متر قدیمی ; میرداماد زیر پل میردام..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; میرداماد روبروی برج آ..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۴۰۸ متر قدیمی ; میرداماد خ وزیری پور پایین تر از میدان محسنی کوی پ..

فروش کلنگی/مغازه میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۷۲۰ متر ۲۰ ساله ; میرداماد بلوارمیرداماد جنب بر..

دارای ۶۸مترتجاری-دارای موقعیت اداری

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و آفریقا برج م..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۴۶۰ متر ۲۰ ساله ; میرداماد رودبارشرق..

از طوی بر بی اطلاع

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; میرداماد نرسیده به جر..

فروش کلنگی میرداماد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; میرداماد میدان کاظمی نبش م..

امکانات: گاز

کمیسیون یکطرفه

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات