ایران فایل اسکان

فروش کلنگی شمس آباد

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد م بهشتی خ نهاندست پلا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش ا..

موقعیت تجاری- ۲ بر

فروش کلنگی شمس آباد سه روز قبل

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد استاد حسن بنا خ..

فروش کلنگی شمس آباد سه روز قبل

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیا..

فروش کلنگی شمس آباد سه روز قبل

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی نبش افتخار پل..

فروش کلنگی شمس آباد شش روز قبل

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد شش روز قبل

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد بهشتی ک شریعتی ..

فروش کلنگی شمس آباد شش روز قبل

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت نبش میرزاعلی ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد پایین تر از میدان شریفی ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۳۶۶ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوا..

پهنهA۱۳۱

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۶۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد نرسیده به میدان بهشتی بلواربیژن گلس..

۲۲۰مترتجاری

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی خ ا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; شمس آباد ریحانی نبش خ ارس تالا..

۳نبش-۳گذر ۲۰متری با جواز ۵طبقه مسکونی تجاری و ۳طبقه پارکینگ

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابو..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۷۵۰ متر ; شمس آباد ح ریحانی نبش کوی ارس پل..

مسکونی تجاری میباشد

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; شمس آباد م بهشتی خ نهان..

فروش کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

زمین: ۱۷۵۵ متر قدیمی ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت بین کوی ممتاز و ن..

۳ نبش - کاربری تجاری- ۶۰۰متر تجاری در ۱۱باب مغازه

فروش معاوضه کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی نبش افتخار پل..

۱۲۰مترتجاری-۸۰درصد نقد ۲۰درصد معاوضه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد استاد حسن بنا خ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت امیرکیانوش بلوارحسین شهید کرد صاحب ا..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی ک شریعتی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۷۵ متر قدیمی ; شمس آباد پایین تر از م شریفی ک..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد م ملت نبش میرزاعلی و..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد م بهشتی خ نها..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۹۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد ضلع جنوب شرقی میدان بهشتی ..

پهنهM۱۱۳-دارای دستور نقشه

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی مرت..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوا..

بازدید با هماهنگی آ.حقگو۰۹۱۲۱۳۲۳۴۰۰

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۲۶۷ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; میدان ملت خ امیر نیا کوی صاحب الزمان بن بست ..

فروش مستغلات/کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۷۸ متر - زمین: ۲۳۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهیدکرد کوی ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ امیرنیا کوی صاحب الزمان بن بست ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; شمس آباد بالاتر از م ملت کوی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; شمس آباد ولی زاده خ نهاندست پل..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شمس آبادم ملت امیرکیانوش بلوار حسین شهید کرد بن بست صاحب..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد استادحسن بناشمالی خ..

فروش مشارکت کلنگی/مغازه شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۲۱۰۰ متر قدیمی ; مجیدیه تپه شمس آباد میدان مریم ضلع شمالی پارک ارک..

دارای ۸ باب مغازه که سرقفلی جداگانه محاسبه میشود -۳بر

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; شمس آباد سه راه پیاله اب..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۹۷۵ متر قدیمی ; شمس آباد پایین تر از م شریفی ک..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; شمس آباد بهشتی ک شریعتی ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; شمس آباد میدان ملت نبش میرزاعلی ..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ کی..

فروش کلنگی شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی خ اف..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات