ایران فایل اسکان

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش)

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) امروز

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) دو روز قبل

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) چهار روز قبل

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند کوی طوبایی کوی ثابتی ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی کوی سیاو..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی کوی رفعت کوی ..

امکانات: تودلی

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بین پل رومی وتجریش پلا..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شریعتی خاقانی عطاری مقدم جنوبی خ حیدری ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۲۰۸۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی و..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۴۰۹ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل صدر کوی الهیه ..

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; شریعتی خ منظرنژاد بین ظفر و می..

۲۹متر تجاری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی چهارراه حکمت ک..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شریعتی کوی محمودی بن بست ..

ملک تودلی میباشد

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ ستار کشانی پل..

امکانات: تودلی

دو بر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام..

فروش مشارکت کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ شهید واعظی نبش خ خیا..

۳دانگ فروش ۳دانگ مشارکت

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب اداره پست نرسیده به صدر خ کشانی..

۱۲مترتجاری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رف..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی کوی ار..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی خ پار..

دستورنقشه ۴طبقه-گذر ۸متری

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی کوی سیاوش..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شریعتی خاقانی عطاری مقدم جنوبی خ حیدری ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس خ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت کوی بهار..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید د..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی کوی رفعت کوی ..

امکانات: تودلی

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲ بر

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس پلا..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت..

امکانات: تودلی

از طول بر بی اطلاع

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲بر ۳۷ بر دیگر -سند وقف خاص میباشد

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی پمپ بنزین اسدی کوی خوش نویس..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس ..

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات