ایران فایل اسکان

فروش کلنگی سلیم

فروش کلنگی سهروردی دیروز

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ کاووسی فر کوی ح..

فروش کلنگی بهار شمالی دیروز

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) دیروز

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به طالقانی نبش..

۱۸۰مترتجاری در۳باب(سرقفلی واگذارشده)

فروش کلنگی/مغازه پلیس دیروز

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس نرسیده به ..

۲۰متر تجاری در ۲باب سرقفلی واگذار شده است

فروش کلنگی میدان سپاه دیروز

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; سپاه باباخانلو خ نوربخش دوم پلا..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) دیروز

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ آمل روبروی اتحادیه ام..

فروش کلنگی خواجه نظام دو روز قبل

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; خواجه نظام شهدای ارامنه خ نصرآبادی..

جواز۴طبقه با۳پارکینگ

فروش کلنگی پیچ شمیران دو روز قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی کوی دان..

فروش کلنگی سید خندان دو روز قبل

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; سیدخندان خ مهران خ ابوذر غفاری کو..

فروش کلنگی/دفتر کار خواجه نظام دو روز قبل

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک نبش ۱۰متری ارامنه پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بردوم ۲۰متر-۲۲۰متر مغازه در۱۱باب سرقفلی-۵۸۰متر حمام قدیمی(ملک وسرقفلی)-۸۰۰متر بنا مفید

فروش کلنگی سهروردی دو روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ قرقا..

فروش کلنگی طالقانی دو روز قبل

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; طالقانی نرسیده به سه راه طالقانی خ ..

فروش مشارکت کلنگی خواجه نظام دو روز قبل

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شفق حمام شفق قدیم پ..

جواز ۴۰واحد-مشارکت

فروش کلنگی نامجو دو روز قبل

زمین: ۴۲ متر قدیمی ; نامجو سلمان فارسی کوی گو..

فروش کلنگی ایرانشهر دو روز قبل

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; کریمخان ایرانشهر نبش ..

فروش معاوضه کلنگی خواجه نظام دو روز قبل

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار خ مجدآبادی..

فروش کلنگی بهشتی سه روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; بهشتی خ مهناز کوی ی..

فروش کلنگی نامجو پنج روز قبل

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; نامجو نرسیده به دروازه شمیران ک..

دارای جواز ۴طبقه

فروش کلنگی مفتح جنوبی پنج روز قبل

زمین: ۱۲۴۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده ملک الشعر..

فروش کلنگی/مغازه معلم پنج روز قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; شریعتی خ معلم خ گوه..

۳۰متر تجاری

فروش کلنگی/دفتر کار سید خندان شش روز قبل

۱۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سیدخندان ابتدا سهروردی ش..

۵۰متر سوئیت

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) شش روز قبل

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی پایین تراز بهار شیراز ک..

فروش کلنگی سهروردی شش روز قبل

زمین: ۲۹۴ متر قدیمی ; سهروردی خ سینک پلاک ه..

فروش کلنگی/ویلا خواجه نظام یک هفته قبل

۶۰ متر - زمین: ۵۸ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان بن بس..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی خواجه نظام یک هفته قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی ک..

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; طالقانی کوی مسعود پلاک ه..

۱۲۰متر تجاری

فروش کلنگی طالقانی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; طالقانی بین بهار و شریعت..

سند اداری

فروش مشارکت کلنگی دبستان ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۱۰۵۶ متر قدیمی ; سیدخندان دبستان ..

فروش کلنگی مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الشعرای بهار ..

فروش کلنگی بهشتی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۳۶۲ متر قدیمی ; بهشتی چهارراه قائم مقام جنب ایستگاه مترو کوی ا..

سنداداری

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر ازمطهری ..

فروش کلنگی سرباز ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; خواجه نصیر م سپاه خ سرباز کوی نوربخش یکم ..

فروش کلنگی سید خندان ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; سیدخندان خ شریعتی بین مطهری و ..

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۴۰۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازچهارراه قصر پلا..

۲نبش-فروش باشرایط ویژه-سند تجاری

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل ۴راه مقدم نرسیده به..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; شریعتی باغ صبا خ کشو..

فروش کلنگی پیچ شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران فخرآباد پلاک ..

فروش کلنگی خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

فروش کلنگی بهشتی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; بهشتی خ هویزه ..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهار راه طالقانی نبش نراقی..

فروش کلنگی پیچ شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۵۱ متر قدیمی ; پیچ شمیران دروازه شمیران روشندلان ..

فروش کلنگی سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; سهروردی بین مطهری و دکتر بهشتی کو..

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; شریعتی قدوسی خ زارتشت کوی ..

فروش کلنگی خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

فروش کلنگی خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه ک..

۲بر- بافت فرسوده

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ آمل چهار راه مقدم بن بست..

فروش کلنگی/مغازه سید خندان ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; سیدخندان خ شقاقی تقاطع شقاقی و عطا..

۸۰متر تجاری

فروش کلنگی شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۵۲۲ متر قدیمی ; شریعتی روبروی سینما سروش خ طب..

فروش کلنگی سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هوی..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات