ایران فایل اسکان

فروش کلنگی دروس

فروش کلنگی دروس سه روز قبل

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ..

فروش کلنگی دروس سه روز قبل

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس پنج روز قبل

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی تقاطع چ..

فروش مستغلات/کلنگی دروس پنج روز قبل

۲۱۶۰ متر - زمین: ۳۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ صالح حسینی کوی افسون پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته خ شید..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش هد..

۲بر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ رحمانی کوی جعفری نج..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۵۵۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; وارسته ک بهرنگ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۳۵۹۸ متر قدیمی ; دروس خ صالح حسینی کوی ا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ..

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوار آینه خ امیرپ..

بردیگر۱۶متر-۵۰%معاوضه در منطقه

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس خ امیرپابرجا بلوار ..

فروش مستغلات/کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۲۹۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی تقاطع چی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

انباری داخل واحد

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; دروس خ بهرنگ ..

۲کله-فروش۲دانگ متری:---/۱۹م-۴دانگ بقیه مشارکت ۶۰+۴۰

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی کوی نست..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۶۶۵ متر قدیمی ; دروس هدایت خ سور..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش زمین دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۶۰۰ متر ; دروس یارمحمدی کوی فرد..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۴۹۴ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بس..

امکانات: تودلی

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ف..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۷۸۰ متر ۳۰ ساله ; دروس خ امیر پابرجا بلوار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بردیگر ۱۳/۵متر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۲۵۶۰ متر - زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته کوی جعفری نج..

گذر۱۲متری

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوار آینه خ امیرپا..

۲بر-۱۶- ۵۰% قابل معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۴۴ متر قدیمی ; دروس بلوارشهرزاد شهیدشیدائی بن ب..

اوقافی خاص هدایت

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته کوی جعفری نج..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یار محمدی ک نست..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس چهارراه قنات خ حاج میری خ چیذری ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته خ شیدا..

گذر ۱۲متری- R۱۲۲

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: گاز . تودلی

تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ رحمانی کوی جعفری نجف..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش هد..

۲بر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوچه نا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی ک نست..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوچه نا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد روبروی خ ر..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات