ایران فایل اسکان

فروش کلنگی جمال زاده

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی یزدان..

فروش کلنگی جمال زاده چهار روز قبل

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمال زاده شمالی نصرت ..

فروش کلنگی جمال زاده شش روز قبل

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; انقلاب خ جمالزاده جنوبی خ کاج پل..

موقعیت تجاری و مسکونی

فروش کلنگی جمال زاده یک هفته قبل

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی نرسیده به جمهوری کو..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

گذر ۲۰متری-موقعیت اداری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۱۲۹ متر قدیمی ; جمال زاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز کوی نیل..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت ش..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; انقلاب جمالزاده کوی بیوکی پلا..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۱۲۹ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز کوی نیلو..

گذر ۲ متری

فروش معاوضه کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی روبروی لبافی نژاد ..

معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت ش..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت ش..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

گذر۲۰متری

فروش معاوضه کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; جلال ال احمد بلوار شقای..

با اپارتمان

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۱۲۹ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوارکشاورز کوی نیلو..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی یزدان..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ طوسی خ ولیعصر ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۳۴۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاورز ..

دو ملک درکنار هم ۱۶۰متری بابر ۶.۳۰و ملک دیگر ۱۸۴متر با بر ۷.۳۰

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

زمین: ۲۹۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ طوسی خ ولیعصرک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی روبروی لبافی ن..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاورز..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی یزدان ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی بز..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز چهارراه فرصت..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۲۹۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاترازچهارراه فرصت کوی پروین ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از چهارراه فرصت..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

زمین: ۱۱۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی بهزادی پلا..

هزینه جواز جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

دارای اصلاحی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۳۹۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده ک پروین..

امکانات: گاز

۳ طبقه ۱۵۰ متری قابل سکونت-موقعیت اداری هم دارد - قیمت زمین

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

دارای اصلاحی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی کوی شیر..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت..

امکانات: گاز

دارای اصلاحی

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاور..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاور..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری-۴واحد۵۷متری ۱خ

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتر از ۴راه فرصت ..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

زمین: ۳۱۷ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی فرصت شیرازی پلا..

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاور..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; جمالزاده خ نصرت شیرازی خ ایزدی مقدم ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ شبا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی ک اخوان پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی ک اخوان پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی فرصت ک پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

زمین: ۳۰۷ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی نصرت شر..

۲کله-دارای جوازساخت ۷طبقه(۵طبقه مسکونی+۲طبقه پارکینگ) جواز متری ---/۴م

فروش کلنگی جمال زاده ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوار کشاور..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات