فروش کلنگی بلوار مرزداران

فروش کلنگی بلوار مرزداران دیروز

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران بلوار جانباز..

۳ دانگ از ۶ دانگ

فروش زمین بلوار مرزداران سه روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ جانبازان ب..

فروش کلنگی بلوار مرزداران سه روز قبل

زمین: ۳۶۲ متر قدیمی ; بلوار مرزداران خ بهار نبش ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران سه روز قبل

زمین: ۷۶۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ارشاد خ..

امکانات: گاز

فروش زمین بلوار مرزداران یک هفته قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ خرم رودی الو..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۱۰۳۶ متر ; مرزداران روبروی بانک پارسیان پل..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی شمالی کوی ق..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۲۸۷ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ ابراهیمی کوی الوند شانز..

۲بر-بردیگر:(۳۰متر)

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلستان ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۵۷۷ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵ متری لاله بوس..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلستان ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۳۲۵ متر ; بلوارمرزداران خ جانبازان بین دانش و ایثار روبروی قنادی ا..

امکانات: بایر

فروش معاوضه کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۲۲۴ متر قدیمی ; مرزداران ایثار کوی بهارکو..

معاوضه با۲واحدآپارتمان-فروش ۳دانگ

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار کوی اب..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به اطاعتی ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۳۴۳ متر قدیمی ; مرزداران نرسیده به پل آزمایش خ حاجی پور ا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ نارون خ البر..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

زمین: ۹۰۰ متر ; مرزداران خ ناهید پلاک ه..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; مرزداران ناهید عرب حسینی خ دریانی ش..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۶۲ متر قدیمی ; بلوارمرزداران خ بهار نبش ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ جانبازان بل..

امکانات: بایر

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ یاس فرهنگیان شه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; مرزداران جلال شهرک ژاندارمری پشت پمپ گاز جلال ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران خرم رودی الوند ی..

امکانات: بایر

جواز ۲طبقه +پیلوت

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی جنوبی مهدی سوم پل..

۲بر-فروش ۳دانگ از۶ دانگ

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی شمالی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; مرزداران خ حضرت ابوالفضل کی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ناهید خ گلستان ..

جواز ۴ط مسکونی

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; مرزداران به سمت قنادی ماه بانو نبش..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; مرزداران ناهید خ عرب حسینی خ دریانی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۳۲۷ متر قدیمی ; مرزداران خ البرز نه..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; مرزداران خ یاس فرهنگیان خ ارشاد کوی..

دستور نقشه ۴طبقه

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۳۴۷ متر ; مرزداران نرسیده به پل آزمایش خ حاجی پورامیر..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; مرزداران خ ایثار انتهای ک ابوذر نبش اتو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; بلوار مرزداران نرسیده به اطاعتی..

موقیعت تجاری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; مرزداران بین اطاعتی شمالی و سرس..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۲۲ متر قدیمی ; مرزداران اطاعتی جنوبی خ مهد..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ یاس فرهنگیان خ ارشاد نبش کوی ر..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۹۰۹ متر قدیمی ; بلوارمرزدارزان خ ایثار ک..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; مرزداران شهرکهای ژاندارمری خ حافظ ..

امکانات: گاز

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۳۰۰ متر ; شهرک ژاندارمری الوند۱۳جنب ک..

امکانات: بایر

دستور نقشه ۵ط مسکونی دونبش زمین فاقد جواز

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; مرزداران بلوار شقایق شمالی..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; مرزداران خ پاس فرهنگیان شهرک ارشاد..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۵۷۷ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵متری لاله بوستان ۶شرقی پ..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; مرزداران ناهید خ گلست..

جواز ۴ط مسکونی

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ آریافر پلاک ه..

تجمیع ۳ملک همجوار که ۱۶۰۰متربنا دارد

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; بلوار مرزداران بلوار شایق شما..

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۱۰۳۶ متر ; مرزداران روبروی بانک پارسیان پل..

زمین بایر

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی شمالی یاس فرهنگیان خ ارشاد نبش کوی رو..

دستور نقشه ۴طبقه- موقعیت تجاری

فروش کلنگی بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; مرزداران بین اطاعتی شمالی و سرس..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات