فروش مغازه گیشا

فروش مغازه/دفتر کار گیشا شش روز قبل

۱۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بالاتراز۴راه پیروزی جنب ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ۱۳ ساختمان ۱۱۰بازار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جوازخرازی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۱۳ متر ۱۵ ساله ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ ۱۳ بازار گیش..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا مابین پل گیشا و آزمایش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۵۰ متر ۲۰ ساله ; گیشا بزرگراه جلال آل احمد جنب بانک..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

۳۶متر انباری- از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۶۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ بلوچستان پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آژانس اتومبیل-۲ دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۶۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا کوی نصر خ جوادفاضل ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

باجوازخشکشویی - یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۸۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ فروزانفر نبش خ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۸۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ فروزانفر نبش خ ۷ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۵۸ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا کوی نصر نبش خ ۴۰ سا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا بازاربزرگ نصر راهروا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جوازپوشاک یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۱۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا ضلع جنوبی پاساژ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از متراز فوق ۱۰۰ متر محاسبه میشود

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا جلال ال احمد خ چهارم جنب ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۳۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ بلوچستان تهیه غذای ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بالاتر از چهارراه پیروزی جنب ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز آزاد-از طول بر اطلاع نداشتند-ملک و سرقفلی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۲۰۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا کوی نصر خ فروزانفر نبش مهدی ..

امکانات: گاز . آب و برق

۳بر

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۶۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا پایین تر از خ دوم ا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه -اتوشویی فعال

فروش معاوضه مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا خ پیروزی غربی پاساژ ستاره ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-فاقدجواز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۴۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; گیشا نبش خ سوم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-۷پله به پائین-مناسب سفره خانه ورستوران

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۵بازاچه گی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۱۳ متر ۱۰ ساله ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا مابین پل گیشا و آزمایش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۳۰ متر نوساز ; گیشا بین خیابان ..

امکانات: شوفاژ . گاز

سرقفلی- ۲۰متربالکن

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بلوچستان پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . آب و برق

دارای جوازپوشاک - یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا زیر پل گیشا ورودی چ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۱۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ ۱۳ باز..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز آزاد

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۶۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بین خ ۵و۷ فرو..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز خرازی- یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا ابتدای بلوچستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۶ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بازار گیشا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۷ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; گیشا خ پیروزی غربی پاساژ ستار..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

فروش معاوضه مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۳۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بلوچستان پلاک ۱۲ ته..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز تهیه غذا --معاوضه با آپارتمان نیز انجام می گردد

فروش معاوضه مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۱ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; گیشا کوی نصر خ جوادفاضل غربی بازار طلا ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- دارای جواز طلا و جواهر-معاوضه با ۲واحد آپارتمان ۵۰متری

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بلوچستان ..

امکانات: گاز

تابلوخور-حمام وروشویی-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۹ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا نبش خ سیزدهم بازارک..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز خرازی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا مابین پل گیشا و آزمایش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۱۳ متر - طبقه زیر همکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; گیشا بالاتر از بازار نصر..

امکانات: آب و برق

۵پله به پایین

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۰۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فروزانفر پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-جواز رستوران

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۱۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بازارک گیشا پلاک ه..

امکانات: گاز . آب و برق

جواز خرازی یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فاضلی روبروی خ جوادی جنب نانوائی بربر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۲۸۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا جواد فاضل شمالی جنب بانک اقتصاد نوین نمایشگاه ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش کلنگی/مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گیشا خ نوزدهم خ جوادی جنب نانوایی سنگکی..

۱۶مترتجاری

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۸ متر - طبقه زیرهمکف ; گیشانبش خ ۱۳ باز..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا بازار نصر ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز اغذیه فروشی-۱۲متر انباری که درقیمت یک دوم محاسبه میشود

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; گیشا بازار ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز طلا فروشی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۳۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فروزانفر جنب نانوائی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز میوه فروشی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا داروخانه کیهان پلاک ..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

۶۰متر بالکن

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.