فروش مغازه گیشا

فروش معاوضه مغازه گیشا چهار روز قبل

۱۱ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; گیشا کوی نصر خ جوادفاضل غربی بازار طلا ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- دارای جواز طلا و جواهر-معاوضه با ۲واحد آپارتمان ۵۰متری

فروش مغازه گیشا چهار روز قبل

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا بازار نصر بازار بزرگ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز و شغل طلا فروشی

فروش مغازه گیشا یک هفته قبل

۶۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا کوی نصر خ جوادفاضل ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

باجوازخشکشویی - یک دهنه

فروش مغازه گیشا یک هفته قبل

۶۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ بلوچستان پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آژانس اتومبیل-۲ دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بلوچستان ..

امکانات: گاز

تابلوخور-حمام وروشویی-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۸۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ فروزانفر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۹ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا نبش خ سیزدهم بازارک..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز خرازی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۱۳ متر - طبقه زیر همکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا مابین پل گیشا و آزمایش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; گیشا بالاتر از بازار نصر..

امکانات: آب و برق

۵پله به پایین

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۰۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فروزانفر پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-جواز رستوران

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . آب و برق

دارای جوازپوشاک - یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۱۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بازارک گیشا پلاک ه..

امکانات: گاز . آب و برق

جواز خرازی یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فاضلی روبروی خ جوادی جنب نانوائی بربر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۲۸۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا جواد فاضل شمالی جنب بانک اقتصاد نوین نمایشگاه ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۸ متر - طبقه زیرهمکف ; گیشانبش خ ۱۳ باز..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

فروش کلنگی/مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گیشا خ نوزدهم خ جوادی جنب نانوایی سنگکی..

۱۶مترتجاری

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا بازار نصر ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز اغذیه فروشی-۱۲متر انباری که درقیمت یک دوم محاسبه میشود

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; گیشا بازار ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز طلا فروشی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۳۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فروزانفر جنب نانوائی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز میوه فروشی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا داروخانه کیهان پلاک ..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

۶۰متر بالکن

فروش معاوضه مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۱۷ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; گیشا بازارنصر ورودی بی ۹ پاساژ طلا ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۸ متر انبارکه درقیمت محاسبه نمیشود -معاوضه با آپارتمان

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۸۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ فروزانفر نبش خ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

شغل ظروف کرایه و تهیه غذا ۱۲ متر بالکن غیر سندی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۳ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا فاضل شمالی جنب مسجد ورودی ۹پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۵بازاچه گی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; گیشا پاسا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا پاساژ نصر پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه جواز آزاد

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا مابین پل گیشا و آزمایش خ ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش پل جنب گل فروش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جوازقنادی و نان فانتزی - یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ ۱۵..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۱۴۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; گیشا بالاتر از چهارراه پیروزی جنب ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز آزاد-از طول بر اطلاع نداشتند-ملک و سرقفلی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا جلال ال احمد خ۴ جنب ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

۱۴۰ متر ۱ ساله ; گیشا بین خ پیروزی و..

امکانات: کولر . اسپلیت

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۵ بازارچه گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فروش با مستاجر

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۶۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا پایین تر از خ دوم ا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۴۰ متر بالکن یک دهنه -اتوشویی فعال

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۱۳ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; گیشا خ پیروزی غربی پاساژستار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه -جواز آزاد فروش با سرقفلی ملکیت

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

۱۳ متر - طبقه دوم ۸ ساله ; گیشا پاساژ نص..

امکانات: کولر

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

۱۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا ضلع جنوبی پاساژ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از متراز فوق ۱۰۰ متر محاسبه میود

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا جلال آل احمد خ ۴ جنب ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا ابتدای بلوچستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

۶۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ ۳۱ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دو دهنه جواز رستوران

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۴ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; گیشا نبش کوی سیزدهم جنب املاک پارسیان ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

،متراژ دقیق ۳.۵ متر

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشابین پل گیشا و آزمایش خ چهارم جلال ..

امکانات: کولر . گاز

جواز کریستال

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ۱۳ ساختمان ۱۱۰بازار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جوازخرازی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

۶۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بین خ ۵و۷ فرو..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز خرازی- یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۶ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بازار گیشا..

امکانات: گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

۱۷ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; گیشا خ پیروزی غربی پاساژ ستار..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا ابتدای بلوچستان پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

تابلوخور

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

۱۲ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بازار خ جواد فاضل غربی ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز خرازی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.