ایران فایل اسکان

فروش مغازه گیشا

فروش مغازه گیشا دو روز قبل

۶۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا پایین تر از خ دوم ا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه -اتوشویی فعال

فروش مغازه گیشا دو روز قبل

۱۳ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا فاضل شمالی جنب مسجد ورودی ۹پا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

فروش مغازه گیشا دو روز قبل

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بلوچستان پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۵بازاچه گی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گیشا بزرگراه جلال آل احمد جنب بانک..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

۳۶متر انباری- از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۷ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; گیشا خ پیروزی غربی پاساژ ستار..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش پل جنب گل فروش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جوازقنادی و نان فانتزی - یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ سیزدهم بازار گ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۲۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; گیشا جلال آل احمد مرکز خ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; گیشا نبش خ ۱۳بازارک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۰۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فروزانفر پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-جواز رستوران بالکن جداگانه محاسبه میشود

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۵۸ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; گیشا کوی نصر نبش خ ۴۰ سا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد یک دهنه

فروش معاوضه مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۵ بازار علی بوتیک آ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۸۶ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا جنب پاساژ نصر وفاضل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۸۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ فروزانفر نبش خ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا کوی نصر خ جوادفاضل ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

باجوازخشکشویی - یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۶۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ بلوچستان پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آژانس اتومبیل-۲ دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ ۱۳ بازا..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز آزاد

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۸۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ فروزانفر نبش خ ۷ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بین سیزدهم و پانزدهم م..

امکانات: گاز

یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا بازاربزرگ نصر راهروا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جوازپوشاک یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بین خ ۵و۷ فرو..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز خرازی- یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ بلوچستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۶ متر - طبقه همکف ۲۷ ساله ; گیشا بازار گیشا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش معاوضه مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۱ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; گیشا کوی نصر خ جوادفاضل غربی بازار طلا ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- دارای جواز طلا و جواهر-معاوضه با ۲واحد آپارتمان ۵۰متری

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بلوچستان ..

امکانات: گاز

تابلوخور- در بالکن حمام وروشویی دارد-جواز فست فوت

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۹ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا نبش خ سیزدهم بازارک..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز خرازی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۴۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا انتهای خ فروزان فرتقاطع جوادف..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲ دهنه باجوازخرازی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۵ بازارچه گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فروش با مستاجر

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا داروخانه کیهان پلاک ..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

فروش معاوضه مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۷ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; گیشا بازارنصر ورودی بی ۹ پاساژ طلا ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۸ متر انبارکه درقیمت محاسبه نمیشود -معاوضه با آپارتمان

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۸ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; گیشانبش خ ۱۳ باز..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

باکلیه تجهیزات

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . آب و برق

دارای جوازپوشاک - یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۴۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; گیشا بالاتر از چهارراه پیروزی جنب ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز آزاد-از طول بر اطلاع نداشتند-ملک و سرقفلی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۴۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ پنجم..

سرقفلی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا جلال ال احمد خ چهارم جنب ..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۲۴ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; گیشاجلال آل احمد زیر پل یادگار مرکز خرید..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز پوشاک

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا پاساژ نصر پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه جواز آزاد

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ ۱۵..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ بلوچستان تهیه غذای ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۳۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فروزانفر جنب نانوائی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز میوه فروشی

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا زیر پل گیشا ورودی چ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا ضلع جنوبی پاساژ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از متراز فوق ۱۰۰ متر محاسبه میشود

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا مابین پل گیشا و آزمایش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا خ جوادفاضل جنوبی غربی نرسیده به بازار تره ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز لوازم خانگی - یک دهنه

فروش مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ۱۳ ساختمان ۱۱۰بازار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جوازخرازی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات