ایران فایل اسکان

فروش مغازه نظام آباد شمالی

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی چهار روز قبل

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه نبش کوی..

۳۲متر مغازه در ۲ باب

فروش مغازه نظام آباد شمالی پنج روز قبل

۳۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; نظام آباد شمالی بالاتراز سبلان سه راه..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; نظام آباد مدنی شمالی ۱۴متری لشگر پ..

۴۰متر مغازه - ۴۰متر کارگاه -۱۰متر بالکن

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۲۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۶ متر ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه درختی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی جنب کو..

امکانات: آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ ۱۳۴ پلاک..

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۳۲ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی خ شهید مدنی مسیل باخ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی خ ارباب مهدی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ابتدای شهید مدنی جنب مت..

تجاری دارد

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ فتحنا..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز

بازدید با هماهنگی - دو دهنه

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ فتحنا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۹ متر - زمین: ۵۵ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بخت آزاد نبش کو..

۱۹مترتجاری

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه ایستگاه ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی چهارراه گلچین خ بخشی فرد نبش کوی ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه -دارای جواز سوپر گوشت

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی بخت آزاد(ارباب مهدی)روبروی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی خ اسلام پن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲۶مترتجاری ملک وسرقفلی -۲دهنه

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فد..

۵۰متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۱۹۷ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ضلع جنوب پارک تسلیح..

۵۱متر تجاری-۲ملک مجاور هم

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه دیهیم نب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد بالاتراز سینما شاهد نبش خ بخت ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی مسیل باخ..

۳۲متر تجاری با ملک و سرقفلی

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; وحیدیه ایستگاه مدرس..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز دفتربیمه- ۵ پارکینگ با متراژ ۱۴۵ متر که قیمت آن هنگام معامله مشخص میشود

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد پلا..

۳۳متر مغازه ملک و سرقفلی

فروش مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۲۶ متر - زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲کله-۱۴۴مترتجاری(۳سندجداگانه)-جوازتالارپذیرائی

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی ۱۰متری ا..

امکانات: کولر . گاز

۲دهنه

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۲۵۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نبش وحیدیه پلا..

امکانات: فروش با مستاجر

۵۶۰متر تجاری-

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی خ رجب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی روبروی پاساژ امیر پ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . برق ۳ فاز

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۳۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نبش طاووسی (شهید فتاحی)..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد نبش کوی نصرا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز ساندویچی - ۲ دهنه

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ حسینی نبش خ د..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز و شغل سوپر مارکت

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ۸متری ول..

قابلیت تجمیع با ملک همجوار- ۲۵متر تجاری

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ واشقانی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز لوازم التحریر- یک دهنه

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۵۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی نرسیده به پارک..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه

فروش مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۲۶ متر - زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲کله-۱۴۴مترتجاری(۳سندجداگانه)-جوازتالارپذیرائی

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۸ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی سه راه وحیدیه..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازعکاسی

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه..

۲باب مغازه در کل ۳۸متر

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی نبش خ طاو..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه جواز ندارد

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به بیمارستان امام حسین ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز تابلو سازی

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نظام آبادشمالی روبروی بیمارستان امام حسی..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد-ملک و سرقفلی

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۲۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ نجاری نبش بن..

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ سلیمی افضل روبروی مسجد با..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه جواز آزاد

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه میدان تسلیحات خ..

امکانات: گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش معاوضه مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۳۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مدنی خ شهید رجب..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با آپارتمان در غرب تهران

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۴۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ شهید حیدریان (۱۴متری لشگر..

امکانات: گاز . آب و برق

در حال حاضر قنادی فعال میباشد-بافت فرسوده

فروش کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فد..

۵۰متر تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات