ایران فایل اسکان

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش)

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) سه روز قبل

۱۷۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازپل صد..

امکانات: کولر . گاز

باز سازی جواز رستوران

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) سه روز قبل

۱۱۰ متر - طبقه اول قدیمی ; شریعتی نرسیده به مترو قیطر..

امکانات: کولر . گاز

جواز قهوه خونه

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) شش روز قبل

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; شریعتی بالاتر از ظفر مجتمع ت..

امکانات: گاز . آب و برق

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۳۲ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; شریعتی جنب مترو قلهک انتهای خ کدویی ابتدای کوی ان..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۳۸ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی روبروی ظفر مرکز خرید نگ..

امکانات: کولر . گاز . چیلر

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; شریعتی خ منظرنژاد بین ظفر و می..

۲۹متر تجاری

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی روبروی ظفر مجت..

امکانات: گاز . چیلر

یک دهنه - جواز آزاد

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی جنب مترو قلهک پلاک ..

امکانات: کولر . آب و برق

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۳۱ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شریعتی مقابل ظفر مجتمع نگی..

امکانات: چیلر . آب و برق

پله برقی یک دهنه

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی روبروی ظفر مجت..

امکانات: چیلر . فن کوئل

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۶۳ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; شریعتی پارکینگ طبقاتی مجتمع نگ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه- جواز آزاد

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی میدان قدس روبروی پله برقی مترو ساندوی..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۴۲ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; شریعتی روبروی خ ظفر مجتمع تجاری ..

امکانات: گاز . چیلر . آب و برق

جواز آزاد-بالکن دارد

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۶۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی بالاتراز یخچال..

امکانات: گاز . اسپلیت . برق ۳ فاز . آب و برق

۲دهنه جواز کیف و کفش

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۳۹ متر ; شریعتی خ ظفر مجتمع ن..

امکانات: گاز . چیلر

۲نبش-اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب اداره پست نرسیده به صدر خ کشانی..

۱۲مترتجاری

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۴۲ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی روبروی ظفر پاساژ نگ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۳۷ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شریعتی روبروی ظفر پاساژ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۳۹ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی روبروی ظفر پاساژ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده دوراهی قلهک جنب بیمارستان ایران ..

امکانات: گاز

جواز ازاد

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی خ عطاری مقدم جنوبی خ خاقانی نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز لبنیات

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; شریعتی بالاتر از ظفر پاس..

امکانات: کولر

جواز آزاد

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۳۳ متر - طبقه اول قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قد..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده به تجریش خ و..

امکانات: گاز

۴متربالکن غیرسندی دارد

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۷۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازپل ..

امکانات: کولر . گاز

باز سازی جواز رستوران

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۷۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازپل ..

امکانات: کولر . گاز

باز سازی جواز رستوران

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۷۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صد..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

باز سازی -جواز سفره خانه- ۱۳۰متر مشاعات

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی نبش کوی کارامیان جنب مترو ق..

امکانات: گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی نبش کوی کارامیان جنب مترو ق..

امکانات: آب و برق

کمیسیون کامل

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۲۴ متر ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده به پمپ بنزین ایستگاه رضاییه..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۹۵ متر - طبقه اول قدیمی ; شریعتی نرسیده به مترو قیطریه پل..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۱۷۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازپل ..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی جواز رستوران

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده به پمپ بنزین ایستگاه رضاییه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز نجاری

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

۱۱۰ متر - طبقه همکف ۲۲ ساله ; شریعتی نرسیده به مترو قیطر..

امکانات: کولر . گاز

دودهنه

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

۹۵ متر - طبقه اول قدیمی ; شریعتی جنب مترو قیطریه پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بدون جواز -۲ دهنه - ۸متر ویترین

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۱۷۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازپل ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

جواز رستوران

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۱۷۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاترازپل صد..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز رستوران

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۳۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس نبش ماهر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده دوراهی قلهک جنب بیمارستان ایران ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز دارد

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

۶۱ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; شریعتی بالاتراز یخچال..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

۳ متر انباری که در قیمت محاسبه نمی شود

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۴ ساله ; شریعتی نبش ظفر مجتمع تجا..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

کمیسیون کامل

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۷۵ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتراز پل صدر جنب نمایندگی ..

امکانات: گاز . آب و برق

جواز سفره خانه - یک دهنه- ۱۳۰ متر مشاعات

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۳۳ متر - طبقه دوم ۲۸ ساله ; شریعتی نرسیده به م تجریش بر خ ماهروزا..

امکانات: کولر . گاز

دارای جواز املاک یک دهنه - بازسازی شده-

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۴۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی جنب ایستگاه مترو قیط..

امکانات: آب و برق

کمیسیون کامل

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی جنب ایستگاه مترو قیطریه پل..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

امکانات: گاز

-۳۰متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی بالاترازپل رومی بالاترازمتروقیطریه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بی واسطه - ارتفاع۳/۵-ملکیت و سرقفلی-قیمت متری ۱۵۰م

فروش مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۱۰ متر ۸ ساله ; شریعتی مقابل دولت نبش کوی امامزاده پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز خرازی -یک دهنه

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات