ایران فایل اسکان

فروش مغازه امیر آباد

فروش مغازه امیر آباد سه روز قبل

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; امیرآباد شمالی بالاتر از چهارراه فاطمی روبروی..

امکانات: گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۲۲۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; امیر آباد ابتدای کارگر شمالی مجت..

امکانات: گاز

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; امیرآبادشمالی خ ۱۲ کوی ک..

امکانات: کولر . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

فروش اجاره رهن مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۴۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; امیر آبادجنب سفارت پاکستان نبش پا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

۱۰ متر نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی نرسیده به ۴راه..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲ متر ،سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۲۰ متر ۱۱ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی جنب کفش ملی پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲۰ بالکن که در قیمت محاسبه شده

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی فرصت شیرازی پ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه جواز ندارد

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

۴۶ متر ۲۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی نبش خ نصرت پ..

امکانات: گاز . پکیج

ملک و سرقفلی - ارتفاع ۳.۵ متر - دو بر - ۱۲ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۵۲ متر

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین روبروی سا..

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی،۴۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا۶۷.۵ متر

فروش مغازه/دفتر کار امیر آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۹۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد ابتدای کارگر شمالی نبش ..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی-۲۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود-کلا ۱۰۰ متر

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۴۶ متر - طبقه اول ۱۸ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی نبش مظفری خوا..

امکانات: گاز . پکیج

ارتفاع ۴ متر -۱۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۵۳.۵ متر-ملک و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی نبش خ نصرت پ..

امکانات: گاز . پکیج

ملک و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۶۳ متر - طبقه ۲ باب ۲۳ ساله ; امیرآباد کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین نبش ک ر..

امکانات: گاز . پکیج

ارتفاع ۶ متر ، ۲ باب مغازه ۳۸ و ۲۵ متری ملک و سرقفلی ، ۱۸ متر زیر زمین + ۲۱ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۱۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب بازار..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

۴۵ متر نوساز ; امیر آباد ابتدای کارگر شمالی مجت..

امکانات: گاز

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۲۰ متر ۱۱ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی جنب کفش ملی پ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۵ متر- سرقفلی -۲۰ بالکن که در قیمت محاسبه شده

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۳۴ متر - طبقه اول ۸ ساله ; امیر آباد کارگر شمالی نبش خ ۱۴ پا..

امکانات: فن کوئل

ارتفاع ۳ متر- ملکیت و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; امیر آباد کارگر شمالی نرسیده به..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

ارتفاع ۴ متر - سرقفلی-شغل رستوران-۵۰متر تراس که در قیمت نصف محاسبه میشود و ۵۰ متر زیر زمین که یک سوم محاسبه میشود کلا ۱۴۱.۳متر

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۶۳ متر - طبقه ۲ باب ۲۳ ساله ; امیرآباد کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین نبش ک ر..

امکانات: گاز . پکیج

ارتفاع ۶ متر ،۲ باب مغازه ۳۸ و ۲۵ متری ملک و سرقفلی،۱۸ متر زیر زمین و ۲۱ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۴۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی ما بین فرصت و نصرت جنب د..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۵.۵ متر - ملک و سرقفلی - دارای ۴۴ متر بالکن کاذب

فروش مغازه/دفتر کار امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی..

امکانات: گاز . پکیج

ملک و سرقفلی - ارتفاع ۳.۵ متر -دو بر-۱۲ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۵۸ متر

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین روبروی سا..

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی،۴۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا۶۷.۵ متر

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتراز پمپ بنز..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر-ملکیت سرقفلی-دارای ۶۰متر زیر زمین که یک سوم حساب میشود کلا ۱۵۰متر

فروش مغازه/سوئیت/دفتر کار امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۳۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی بالاتراز..

امکانات: گاز . فن کوئل

ارتفاع ۵ متر-ملک و سرقفلی - پارکینگ که در قیمت محاسبه نمی شود + ۱۴ متر بالکن که نصف محاسبه می شود در کل ۴۴ متر

فروش معاوضه مغازه/دفتر کار امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بین فرصت ..

امکانات: کولر . گاز

دکوراسیون کامل - ارتفاع ۳.۵ متر-ملک و سرقفلی - با ملک کلنگی در منطقه ۶

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

۶۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیر آباد کارگر شمالی تقاطع فاطمی غربی روبروی ..

امکانات: گاز

جواز آژانس هواپیمایی، ارتفاع ۲.۷ متر ،ملک و سرقفلی، ۶۰ متر بالکن کاذب

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی بالاتراز ۴ راه فاطمی ابت..

امکانات: کولر . گاز

جواز ۱۰ساله کلید سازی - دیوار ام دی اف - ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۳۷ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتراز فرصت جنب ک ج..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۲۷ متر - طبقه اول ۸ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی نبش خ ۱۴ پا..

امکانات: فن کوئل

ارتفاع ۳ متر- ملکیت و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی روبروی پارک لال..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۷۵ متر نوساز ; کارگرشمالی خ نصرت پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۳/۵متر - برق - ملک وسرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی جنب کفش ملی پ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۵ متر- سرقفلی -۲۰ بالکن که در قیمت محاسبه شده

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۶۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین روبر..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر - ملک و سرقفلی - ۲۱ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود - ۱۸ متر زیر زمین که در قیمت یک سوم محاسبه میشود کلا ۷۹.۵متر

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۹۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد ابتدای کارگر شمالی نبش ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۱۹ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی روبروی بیمارس..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی،۱۱ متر بالکن

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی نبش خ نصرت پ..

امکانات: گاز . پکیج

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

۱۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب بازار..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

۶۳ متر - طبقه ۲ باب ۲۳ ساله ; امیرآباد کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین نبش ک ر..

امکانات: گاز . پکیج

ارتفاع ۶ متر ،۲ با مغازه ۳۸ و ۲۵ متری ملک و سرقفلی،۱۸ متر زیر زمین و ۲۱ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۴۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی روبروی پار..

امکانات: کولر . گاز

جواز شغل مسکن- ارتفاع ۴.۲ متر - سرقفلی - ۱۳ بالکن که در قیمت کلی محاسبه شده

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین روبروی سا..

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی،۴۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا۶۷.۵ متر

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

۱۳۰ متر ۱۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتراز پمپ بنز..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; امیر آباد کارگر شمالی نرسیده به ۴راه..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲ متر ،سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بین فرصت ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۷۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی نرسیده..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر-سرقفلی-شغل عکاسی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; امیر آباد کارگر شمالی بین فاطمی و پم..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۸ متر ،ملک و سرقفلی،دارای ۴۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی فرصت شیرازی پ..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳.۵ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۳۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فاطمی غربی خ سیندخت شمالی نبش ک..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی جنب کفش ملی پ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۵ متر- سرقفلی -۲۰ بالکن که در قیمت محاسبه شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات