ایران فایل اسکان

فروش مستغلات هفت تیر

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۹۰ متر - زمین: ۱۷۳ متر نوساز ; هفت تیر کوی عارف ادیب کوی گیتی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۴۳ متر - زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; هفت تیر روبروی خ زهره..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات/مغازه هفت تیر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; هفت تیر خ لطفی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۳کله -۸۰ متر مغازه با سرقفلی و ملکیت

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۳۵۷ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارمستیان بن بس..

امکانات: کولر . گاز

ازطول براطلاع نداشتند

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۲۴۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر خ جواد کارگر کوی میرا..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ..

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۸۵ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۲ ساله ; هفت تیر قواره سوم کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۸۵ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۳ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات/کلنگی/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۶۰ متر - زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; هفت تیر خ تور..

امکانات: کولر . گاز

دوبلکس

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۸۵ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۲ ساله ; هفت تیر ک شیمی قواره ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۸۸ متر - زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; هفت تیر کوی بخت یا..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۸۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۵ ساله ; هفت تیر کوی شیمی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

موقعیت اداری تجاری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۸۵ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۰ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . برق ۳ فاز

بدون پایان کار-

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۵۰۰ متر - زمین: ۱۷۵ متر نوساز ; هفت تیر جنب هتل مروارید ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰متر زیرزمین تجاری قیمت متری ---/۳۵م

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۹۴۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر ۱۸ ساله ; هفت تیر ابتدای کریم خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی-کل بنا۹۴۰متر-م.اداری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار

فروش مستغلات/مغازه هفت تیر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۱۱۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; هفت تیر خ لط..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . چیلر

همکف تجاری ۸۰متری ملک وسرقفلی - بازسازی -

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۱۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; هفت تیر خ مشاهیر نبش مازندرانی ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر قواره سوم ک س..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۲۶۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک نو..

امکانات: گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۸۸ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۲ ساله ; هفت تیر کوی بخت..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی ،

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; میدان هفت تیر قواره سوم ک..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۱۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۱۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; هفت تیر خ مشاهیر نبش مازندرانی ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۳۵۲ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۲ ساله ; هفت تیر ک بخت یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۱۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۸۸ متر - زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; هفت تیر کوی بختب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

درکل۳پارکینگ سندی

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر قواره سوم ک س..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۱۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۱۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; هفت تیر خ مشاهیر نبش مازندرانی ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

۱۵۰۰ متر - زمین: ۵۲۵ متر ۱۰ ساله ; قام مقام فراهانی خیابان بیستم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۵۴۷ متر - زمین: ۱۶۷ متر نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی نبش ک مه..

امکانات: گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات