ایران فایل اسکان

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش)

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۴۹ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

در مرحله تاسیسات -تحویل یکسال آینده

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۳۵ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین صدر و رومی روبروی ساختمان ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۹۰ متر - زمین: ۱۰۶۰ متر ۱۹ ساله ; شریعتی بالاترازپل رومی بعد از بانک پارسیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دستورنقشه ۷ طبقه

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۲۵۰ متر - زمین: ۴۰۳ متر قدیمی ; شریعتی پل صدر خ قلندری جنوبی (سهیل..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۵۵۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی ایستگاه رضایی کوی پروین کوی فرهنگیان بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۶۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر نوساز ; شریعتی پل صدر قلندری جنوبی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحدهای ۱۶۰متری ۲پارکینگ

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۲۵ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۱۰ متر - زمین: ۳۸۰ متر نوساز ; شریعتی پل صدر کوی سمی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحدهای ۱۳۵ و ۱۶۰

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۲۷۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل رومی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فلت

۳۲۰۰متر بنا

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۴۶۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . فلت

در مرحله تاسیسات- تحویل یکسال آینده

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۳۵ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۰۰متر بنای مفید- ۱۶ پارکینگ

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۴۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی ساختمان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۴ بر

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۲۰۳ متر - زمین: ۷۰ متر ۱۲ ساله ; شریعتی پل صدر جنب پستخانه منطقه۱۹شهیدستارکشانی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان/مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر صاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۳۶ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت اداری هم میباشد

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۵۰۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی ساختمان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۵۵۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; بالاتر از پل رومی ایستگاه رضایی کوی پروین کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰متر زیر زمین

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۴۰۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به ظفر ک دفتر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باز سازی ۲پارکینگ سندی

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۸۰۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی ساختمان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۴۸۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

-۴واحد۱۲۰متری ۲خ--

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۱۳۵ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از ظفر جنب مجتمع نگین ظفر کوی صا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۱۳۵ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی سهیل ساختمان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . داکت اسپلیت . فلت

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۱۴۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر نوساز ; شریعتی پل صدر قلندری ش..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۵۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات