فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش)

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) دو روز قبل

۱۵۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) چهار روز قبل

۱۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از ظفر جنب مجتمع نگین ظفر کوی صا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/کلنگی/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) شش روز قبل

۱۳۵ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; شریعتی بین پل صدر و رومی روبروی سهیل ساختمان..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . فلت

ازطول براطلاع نداشتند

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۱۶۸ متر - زمین: ۴۸۸ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بالاترازپل صدر کوی داد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دارای۱۴۵ مترقدرالسهم می باشد

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۱۲۵ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

۱۰۰ متر - زمین: ۷۵۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به میدان تجریش ک..

درکل ۳۰پارکینگ-درمرحله پایان اسکلت

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۲۷۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل رومی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۶۰ متر - زمین: ۴۹۰ متر نوساز ; شریعتی خ قلندری جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۳۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی ایستگاه رضایی کوی پروین کوی فرهن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۱۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی ص..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

۴۶۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . فلت

در مرحله تیغه چینی - تحویل یکسال آینده

فروش مستغلات/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۶۰ متر - زمین: ۸۸ متر نوساز ; شریعتی پل صدر خ ستارکش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دارای یک باب مغازه ۱۵ متری

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قلهک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

۱۷۵ متر - زمین: ۱۰۶۰ متر ۱۹ ساله ; شریعتی بالاترازپل رومی بعد از بانک پارسیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دستورنقشه ۷ طبقه

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۱۶۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر نوساز ; شریعتی پل صدر قلندری ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مختلف

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۶ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قلهک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی ماهروزاده بن بست ص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صادقیان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . سالن اجتماعات

-

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۱۴۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر نوساز ; شریعتی پل صدر قلندری شمال..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قلهک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

۱۱۸ متر - زمین: ۴۲۵ متر ۱۳ ساله ; شریعتی بالاتراز پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۷۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی مه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

واحدهااز ۸۰الی ۱۷۰مترموجود میباشد

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

۶۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲۰ ساله ; شریعتی بعدازیخچ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

م.تجاری ادرای

فروش مستغلات/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۴۸۰ متر - زمین: ۱۴۲ متر نوساز ; شریعتی نرسیده به دولت ایستگاه قله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

-۴واحد۱۲۰متری ۲خ--

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.