ایران فایل اسکان

فروش مستغلات سردار جنگل

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارتیشنبدی-۲ کله-تکی و یکجا

فروش مشارکت مستغلات/کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۴۴۰۰ متر ۱۶ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان نبش ایران زمین جنوبی روبروی دیوان عدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در ۱۲بلوک-کلا۹۶واحد --سند عرصه و عیان می باشد

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارتیشنبدی-به صورت تکی و یکجا

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۴۰ متر - زمین: ۱۲۷۰۰ متر قدیمی ; سردار جنگل گلزار یکم ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

در۱۱بلوک-درکل ۶۶واحد

فروش دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۴۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر ۱ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵ تن بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲نبش-۱۳۰متر تجاری -۲۰۰متر باشگاه-به صورت تکی ۷/۸۰۰متری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۵۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر ۱ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵ تن بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

تجاری ۱۳۰متر - باشگاه بدنسازی

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; سردارجنگل جنوبی ضلع غربی بلوار نبش شاهد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۳بر

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۱۴۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر نوساز ; سردارجنگل خ ۵تن بلوار قدس نبش کوی سوم شرق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۰متر تجاری - ۲۰۰متر باشگاه بدنسازی

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳ ساله ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۵۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; سردارجنگل جنوبی ضلع غربی بلوار نبش شاهدیک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۴۰مترتجاری(قیمت روز)-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲ ساله ; سردارجنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳ ساله ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شمال..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحدهای ۱۲۰ متری موجود

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحدهای ۱۲۰ متری موجود

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردارجنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

۳۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۶ ساله ; سردار جنگل شاهد شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازسازی شده--۳ واحد ۹۰ متری ۲ خواب-

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

شامل ۲۸۵متر تجاری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

۱۲۰ متر - زمین: ۱۷۶ متر ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ آسترکی غربی روبروی پا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲مترتجاری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۱۲۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل خ ۵تن ۳۵ متری قدس کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ت.ت/

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

شامل ۲۸۵متر تجاری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۳۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۶ ساله ; سردار جنگل شاهد شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازسازی شده--۳ واحد ۹۰ متری ۲ خواب-

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

شامل ۲۸۵متر تجاری با ارتفاع ۶متر

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۵۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل خ ۵ تن نبش ۳۵ مت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

۳۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۶ ساله ; سردار جنگل شاهد شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۸۵متر تجاری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

شامل ۲۸۵متر تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات