ایران فایل اسکان

فروش زمین توحید

فروش زمین اوین سه روز قبل

زمین: ۱۲۳۲ متر قدیمی ; اوین خ شهید سوری روبروی مجتمع آتی ساز..

دارای دستور نقشه

فروش زمین بلوار مرزداران سه روز قبل

زمین: ۳۲۵ متر ; بلوارمرزداران خ جانبازان بین دانش و ایثار روبروی قنادی ا..

امکانات: بایر

فروش زمین بلوار مرزداران شش روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر ; مرزداران خ آریافر خ نیلوفر قطعه یازدهم ..

فروش زمین صادقیه یک هفته قبل

زمین: ۳۰۰ متر ; صادقیه مترو صادقیه بلوار رز..

کمیسیون کامل-بایر

فروش زمین درکه ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۵۰۰ متر ; درکه چهار راه مفیدی خ کوهسار بالاتر از ورزشگ..

امکانات: بایر

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۱۰۰۰ متر قدیمی ; آزادی م فتح پلاک هن..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ خرم رودی الو..

فروش زمین صادقیه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۳۰۰ متر ; صادقیه جنب مترو صادقیه خ..

محصور نشده

فروش زمین صادقیه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; صادقیه خ سازمان آب نبش اسدی و سازمان آب..

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

زمین: ۲۸۷ متر قدیمی ; بلوارمرزداران شهرک ژاندارمری خ ابرا..

بازدید با هماهنگی-دستور نقشه

فروش زمین شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; شهرک غرب م بوستان شمال خ صحرا..

قولنامه ای

فروش زمین شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

زمین: ۱۲۴۰ متر قدیمی ; شهرک غرب بلوار دادمان بلوار درختی ..

فروش زمین شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۲۸۰۷ متر قدیمی ; شهرک غرب سه راه ایثار گلبرگ سوم شرکت تعاونی خطوط لو..

۲بر مسکونی بر دیگر۴۹ محصور شده

فروش زمین ستارخان ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; ستارخان خ پاتریس لومومبا شمالی نرسیدهب ه بانک ..

فروش زمین فرحزاد ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۷۱۱ متر قدیمی ; بلوار فرحزاد جنب پارک ۱۵ خرداد پل..

فاقد سند

فروش معاوضه زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۵۰ متر ; مرزداران خ نصیبه پلاک ه..

معاوضه با ماشین وآپارتمان

فروش زمین سعادت آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۸۸۰ متر قدیمی ; سعادت آباد کوی فراز بلوار شهید ر..

فروش زمین فرحزاد ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۳۶۰ متر ; بلوار فرحزاد انتهای ارغوان غربی خ پائیزان انتهای گل..

زمین بایر -مالک سه بر می باشد- سند ماده ۱۴۷می باشد

فروش زمین اوین ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۲۹۷ متر ; اوین خ درکه خ ۱۳چنار پلاک ..

امکانات: بایر

بر بی اطلاع

فروش زمین سعادت آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۴۰۰۰۰ متر ; سعادت آباد کوی فراز جنب زندان اوین پ..

فروش زمین فرحزاد ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر ; بلوارفرحزاد یادگار امام شمال بالاترازپمپ بنزین خ گلبرگ پنجم کوی ..

فروش زمین درکه ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۳۰۰۰ متر ; درکه خ کوهسار تقاطع شیرکوهی پلا..

امکانات: بایر

سند به صورت باغچه ویلا

فروش زمین سعادت آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۲۸۰۷ متر ; سعادت آباد بلوارفرحزاد گلب..

آماده ساخت

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

زمین: ۳۰۰ متر ; شهرک ژاندارمری الوند۱۳جنب ک..

امکانات: بایر

دستور نقشه ۵ط مسکونی

فروش معاوضه زمین فرحزاد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

زمین: ۲۱۲۵ متر ; فرحزاد بالاتر از رستورانها میدان کتاب..

بصورت ذوزنقه- کاربری S۲۲۲

فروش زمین شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; شهرک غرب میدان بوستان خ کوهستان خ صحرا نه..

زمین بایر

فروش زمین اوین ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۵۳۴ متر ; اوین خ سوری خ جعفر نژاد کو..

امکانات: گاز . آب و برق

محصور شده-فاقد جواز

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۳۰۵ متر ; مرزداران خ ایثار خ ابراهیمیان ق..

-

فروش زمین درکه ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; درکه جنب ورزشگاه شهدای درکه پلا..

صلح نامه - ۵۰۰۰ متر کل زمین ۱۰۰۰متر فروش میرسد

فروش مشارکت زمین سعادت آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۱۲۰۰۰ متر ; سعادت آباد میدان کتاب خ درختی پل..

امکانات: محصور شده

فروش معاوضه زمین درکه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۴۰۰۰ متر ; درکه خ کوهسار پشت ورزشگاه پلا..

زمین بصورت مشاع-کاربری زراعی قابل تبدیل به مسکونی- فروش یا معاوضه تا ۵۰%

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ جانبازان ب..

فروش زمین آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۱۰۰۰ متر قدیمی ; آزادی میدان فتح پلاک ه..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; مرزداران خ خرم رودی الو..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۱۰۳۶ متر ; مرزداران روبروی بانک پارسیان پل..

فروش زمین صادقیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۳۰۰ متر ; صادقیه جنب مترو صادقیه خ..

محصور نشده

فروش زمین درکه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۶۴۴ متر ; درکه خ شاه حسینی روبروی کوی لادن نبش کوی دو..

از طول بر اطلاع نداشتند-پهنه ۳۲۳ G

فروش زمین سعادت آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۵۰۰ متر ; سعادت آباد فراز زمینهای قضا..

امکانات: بایر

دارای دو تا سند ۲۵۰ متری

فروش زمین شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۱۵۳ متر ; شهرک غرب میدان بوستان خ صحرا محله توتستان..

قولنامه معتبر

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۲۸۷ متر ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ ابراهیمی کوی الوند شانز..

۲بر-بردیگر:(۳۰متر)

فروش زمین سعادت آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۱۲۴۰ متر ; سعادت آباد بلوار دادمان بلوار درختی ..

فروش زمین فرحزاد ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۷۱۱ متر قدیمی ; بلوار فرحزاد جنب پارک ۱۵ خرداد پل..

فاقد سند

فروش زمین درکه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; درکه خ میراسماعیلی کوی حمام پل..

فروش زمین سعادت آباد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; سعادت آباد بالاتر از م کاج جنب آپارت..

فروش زمین فرحزاد ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۲۸۰۷ متر ; شهرک غرب بلوارفرحزادی سه راه ایثار گلبرگ سوم شرکت تعاونی خطو..

امکانات: محصور شده

۲بر-کاربری مسکونی-بردیگر۴۹متر-اطلاع دقیق نداشتند

فروش زمین سعادت آباد ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۸۸۰ متر ; سعادت آباد کوی فراز کوی مهر پلا..

امکانات: بایر

دستورنقشه همکف۸۰درصدتجاری

فروش زمین ستارخان ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; ستارخان خ پاتریس لومومبا شمالی نرسیده به بانک کشاورزی نبش خ..

فروش زمین بلوار مرزداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۵۷۷ متر قدیمی ; مرزداران ۳۵ متری لاله بوس..

فروش زمین فرحزاد ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۲۱۲ متر ; فرحزاد بین گلبرگ پنجم و یادگار امام کوی لاله دوم بن بست ..

فروش زمین طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۵۷۶۹ متر ; طرشت میدان تیموری به سمت شیخ فضل الله خ درویش..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات