ایران فایل اسکان

فروش زمین بلوار فردوس شرق

فروش زمین شهران دیروز

زمین: ۵۰۰ متر ; شهران میدان الغدیر خ الغدیر پل..

امکانات: محصور شده . بایر

موقعیت تجاری

فروش مشارکت زمین شهران ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۸۶ متر ; شهران میدان شورایاری ضلع شمال شرقی میدان جنب زمین ..

دارای جوازخیریه و درمانی

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

فروش زمین پونک ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۰۸ متر ; پونک سیمون بولیوار نبش شاهد چهارم پ..

۱۰۰درصد بنا

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۱۹۲۵ متر ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی..

جواز ۱۵ طبقه ۸۰ واحد و ۱۱۶ پارکینگ- دارای ۷۰۰۰ متر بنا

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ نسترن بین مهرو شکوفه پل..

۲کله

فروش زمین شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۱۰۰۰ متر ; شهرزیبا خ مرادی خ لاله جنب کوی پائیز ..

محصورشده

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

زمین: ۲۷۰۰۰ متر ; جنت آباد بالاتر از سیمون بولیوار روبروی ایستگاه ات..

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

زمین: ۱۹۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی شاهین شمالی خ چمران جنب دبیرستان ..

دستور نقشه ۶ط

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

زمین: ۱۵۰۰ متر ; شهران شمالی خ کوهسار غرب منبع گازوئیل ..

فروش زمین میدان نور ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۵۹ متر ; ستاری ۳۵متری گلستان خ شهید مخبری بلوار شهید سرتیپ دوم شاهین شمالی نبش..

بردیگر:(۲۳متر)

فروش زمین پونک ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۵۰ متر ; پونک سیمون بولیوار خ ثناء بن بست ثناء ..

امکانات: محصور شده

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۹۶۰ متر ; جنت آباد مرکزی خ نسترن بین خ مهر و شکوفه..

۲کله-بردیگر:(۴۸متر)

فروش زمین پونک ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۵۴۵۰ متر قدیمی ; پونک بلوار سیمون بولیوار جنب..

فروش زمین بلوار فردوس غرب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۳۰۰ متر ; بلوار فردوس خ رز غر..

امکانات: بایر

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

زمین: ۱۰۰۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار نرسیده به شه..

فروش زمین شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۱۰۰۰ متر ; شهرزیبا کوی اسلامی پلاک ..

امکانات: بایر

فروش زمین شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

زمین: ۱۷۴۰ متر ; شهر زیبا خ مرادی خ دخانیات(لاله) روبروی پارک جوانم..

امکانات: بایر

فاقدجواز-در۲قطعه -اطلاع دقیق نداشتند

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۳۶۰ متر ; شهران بلوار کوهسار نرسیده به پارک سردار..

فاقد جواز- از دو طرف دیوارکشی شده

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهران بلوار کوهسار بعد از کل..

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۲۴۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ معین خ معین ششم پل..

جواز ۶طبقه مسکونی و همکف تجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر ; شهران خ کوهسار خ شعبانعلی پلا..

قابلیت تجمیع

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۳۱۲ متر ; شهران کوهسار خ شعبانعلی پلاک..

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۲۸۶ متر ; اشرفی اصفهانی جلال روبروی خ شهید شایقی ..

دارای جواز

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی ش..

دارای دستور نقشه

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۲۲۲ متر ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ کشاورز پ..

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

زمین: ۹۶۰ متر ; جنت آباد مرکزی خ نسترن بین مهر وشکوفه ..

بردیگر۴۸ متر

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۲۲۱ متر ; جنت آباد شمالی خ کشاورز روبروی کوی ح..

امکانات: بایر

باکمیسیون کامل

فروش زمین پونک ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۴۵۰۰ متر ; پونک بلوارمیرزابابایی نبش شاهد پل..

فروش معاوضه زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۳۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ ۲۹ اسفند بین کوی چهاردهم وشا..

فروش مشارکت زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۱۹۰۰ متر ; جنت آباد شمالی خ شاهین شمالی ۲۰متری چمران ضلع شرقی دبیرس..

دستور نقشه-مشارکت نیز انجام میشود

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

فروش زمین پونک ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; پونک سیمون بولیوار خ حصارک خ کشاورز خ حصارکی جن..

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۹۰۰ متر ; شهران بلوارکوهسار خ شعبانعلی کوی نار..

امکانات: بایر

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۹۰ متر ; شهران بین مترو و ساختمانها..

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۳۵۰ متر ; اشرفی اصفهانی جلال آل احمد یبن یادگار واشرفی نبش خ ..

امکانات: بایر

فروش زمین آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۳۶۰۰ متر ; آیت الله کاشانی بلوارابوذر خ مقداد جنب اداره بازیافت ش..

دارای جواز۱۱طبقه مسکونی در۲ بلوک

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد شمالی بلوار سیمون بولیوار خ شاهد کوی..

امکانات: محصور شده

فروش زمین پونک ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; پونک خ حصارک پلاک هن..

فروش زمین جنت آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۷۰ متر ; جنت آباد ۲۰متری گلستان پلاک..

فروش زمین شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۱۰۰۰۰ متر ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی پلا..

فروش معاوضه زمین شهران ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۳۰۰۰ متر ; شهران جنب شهرک نفت..

باغ-زمین مشجر-معاوضه با ملک

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۲۲۹۴ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش بلوار سجا..

امکانات: دو کله

فروش زمین پونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۲۵ متر ; پونک نبش بهار شرق..

زمین بایر-فاقد جواز-۳بر

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۳۵۴۶ متر ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش نبش خ ۱۵متری هف..

۱۰۰۰مترتجاری-۱۴۰۰۰مترمسکونی-جواز ۱۵طبقه-۱۲۰واحد

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر ; شهران بلوار کوهسار بعد از کلا..

امکانات: محصور شده

فروش زمین شهران ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۷۰۰ متر ; شهران کوهسار پلاک هن..

فروش زمین اشرفی اصفهانی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۲۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات