ایران فایل اسکان

فروش دفتر کار کارگر شمالی

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۳۳ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب خ کارگر شمالی س..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کارگر شمالی کوی هشت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۸۵ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱متری

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کارگر شمالی نبش مظفری خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به مسجد امیر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . تابلو خور

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۹۵۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; کارگر شمالی بلوار آزادگان نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی چهار روز قبل

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; کارگر شمالی کوی هما پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی پنج روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; کارگر شمالی خ نصرت نرسیده به جمالزاده نبش کوی امی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کارگرشمالی نبش خ مظفری خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۳۱ متر ۲ خوابه نوساز ; کارگرشمالی خ گمن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۲۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; کارگر شمالی نرسیده به بلوارکشاورز نبش مست عل..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۴پارکینگ

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; انقلاب کارگرشمالی کوی بر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مغازه/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی روبروی بیمارستان مرکز قلب..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۵۸ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; کارگر شمالی خ پن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فلت

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگرشمالی نرسیده به چهارراه فاطمی روبروی بازارچ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۰۲ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به پمپ بنزین خ ۴۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به نصرت پلا..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۳۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ هف..

امکانات: کولر . گاز

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین نرسیده..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امیرآباد شمالی خ مظفری خواه نبش ره..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و فرصت کوی حق گو ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۷۷ متر ۲ خوابه ۱۲ ساله ; کارگر شمالی بین خ قدر ونصرت ساختما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۶ ساله ; کارگر شمالی نبش خ ده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۰۱۱ متر ۱۷ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; کارگر شمالی بالاتر از جلال آل احمد نبش کوی چهار..

امکانات: کولر . گاز

۱۵پارکینگ

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۱۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگر شمالی تقاطع فاطمی طبقه فوقانی بانک سین..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . تابلو خور

انباری داخل واحد

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۹۵۰ متر - زمین: ۳۲۱ متر ۷ ساله ; کارگرشمالی بالاتراز چهارراه فاطمی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگر شمالی نبش فکوری روبروی مسجد امیرا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۸۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی نبش کوی شهیدبرهانی پل..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز

مناسب بانک وموسسات مالی- چهار دهنه - جواز آزاد -دارای ۴ سند ۱/۵ دانگ-ملکیت

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۸سال فعالیت آرایشگاه زنانه

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۲۲ متر ۲ خوابه نوساز ; کارگر شمالی خ هفده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگر شمالی نصرت شرقی خ پیام آور..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

آرایشگاه زنانه- ۵۰سال سابقه

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۲۴۷۰ متر - زمین: ۸۵۰ متر ۸ ساله ; کارگرشمالی خ مستعلی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کارگرشمالی بین خ ۱۷ و ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۱۶ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کارگر شمالی بالاتراز فاطمی روبروی..

امکانات: گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; کارگرشمالی پمپ بنزین جنب بانک ص..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کارگر شمالی بالاتراز پمپ بنزین جنب بانک مسکن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۰ متر - زمین: ۳۲۱ متر ۷ ساله ; کارگرشمالی بعد از چهارراه فاطمی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دارای یک سوئیت ۴۵ متری در همکف میباشد

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; کارگرشمالی بین خ قدر ونصرت ساختمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگرشمالی روبروی مرکز قلب نبش کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

--/۸۰م در رهن مستاجر

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۳۳ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; کارگرشمالی تقاطع نصرت..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

با هماهنگی بازدید

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۵۸ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; کارگر شمالی خ پن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فلت

تحویل ۲ماه آینده-۲بر-دارای ۲سالن -پنجره ۳ جداره-سوپر لوکس

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات