فروش دفتر کار کارگر شمالی

فروش دفتر کار کارگر شمالی دو روز قبل

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; کارگرشمالی پمپ بنزین جنب بانک ص..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی سه روز قبل

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; کارگر شمالی کوی هما پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی سه روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگرشمالی روبروی بیمارستان قلب خ شکرالله..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش دفتر کار کارگر شمالی یک هفته قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; کارگر شمالی خ نصرت نرسیده به جمالزاده نبش کوی امی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کارگر شمالی بالاتراز پمپ بنزین جنب بانک مسکن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۰ متر - زمین: ۳۲۱ متر ۷ ساله ; کارگرشمالی بعد از چهارراه فاطمی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دارای یک سوئیت ۴۵ متری در همکف میباشد

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۴۵ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱متری

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; کارگرشمالی بین خ قدر ونصرت ساختمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگرشمالی روبروی مرکز قلب نبش کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

--/۸۰م در رهن مستاجر

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به مسجد امیر پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . تابلو خور

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کارگر شمالی نبش مظفری خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۹۵۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; کارگر شمالی بلوار آزادگان نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۳۳ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; کارگرشمالی تقاطع نصرت..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

با هماهنگی بازدید

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; امیرآباد شمالی خ مظفری خواه نبش ره..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۵۸ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; کارگر شمالی خ پن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فلت

تحویل ۲ماه آینده-۲بر-دارای ۲سالن -پنجره ۳ جداره-سوپر لوکس

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کارگر شمالی کوی هش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; کارگرشمالی کوی رستم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

درکل ۸ واحد

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; انقلاب کارگرشمالی کوی بر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کارگر شمالی کوی هشت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش معاوضه دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگر شمالی خ فکوری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با خودرو - پارکینگ مشاع

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۳۳ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب خ کارگر شمالی س..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; کارگر شمالی تقاطع فاطمی و ا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کارگرشمالی نبش خ مظفری خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و فرصت کوی حق گو ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کارگرشمالی نبش خ یکم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۲۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; کارگر شمالی نرسیده به بلوارکشاورز نبش مست عل..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۴پارکینگ

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; کارگر شمالی نصرت نرسیده به جمالزاده نبش کوی امین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگرشمالی نرسیده به چهارراه فاطمی روبروی بازارچ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۰۱۱ متر ۱۷ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; کارگر شمالی کوی دانشگاه پلاک..

امکانات: کولر . گاز

۱۵پارکینگ

فروش مغازه/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۷۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی روبروی بیمارستان مرکز قلب..

امکانات: کولر . گاز

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۱۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگر شمالی تقاطع فاطمی طبقه فوقانی بانک سین..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . تابلو خور

انباری داخل واحد

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۰۲ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کارگر شمالی نرسیده به پمپ بنزین خ ۴۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در حال بازسازی

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; کارگر شمالی نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; کارگرشمالی بین نصرت وبلوارکشاورز سا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازپمپ بنزین خ گردآفرید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی-قدرالسهم دارد

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۲۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱متری

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین نرسیده..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

پارکینگ مشاء- ۸۰متر قدرالسهم

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۹۵۰ متر - زمین: ۳۲۱ متر ۷ ساله ; کارگرشمالی بعد از ۴ راه فاطمی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش مستغلات/دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۲۲۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; کارگر شمالی خ پنج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۲ماه آینده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; کارگرشمالی جلال آل احمد کوی پروانه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۱۶ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کارگر شمالی بالاتراز فاطمی روبروی..

امکانات: گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار کارگر شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۸۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی نبش کوی شهیدبرهانی پل..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز

مناسب بانک وموسسات مالی- چهار دهنه - جواز آزاد -دارای ۴ سند ۱/۵ دانگ-ملکیت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات