ایران فایل اسکان

فروش دفتر کار شهر زیبا

فروش دفتر کار شهر زیبا یک هفته قبل

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; شهر زیبا خ مرادی..

امکانات: کولر . گاز

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیباحکیم بالاتر از پل باکری نرسیده به سازمان برنامه مرکز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۶۲ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرزیبا خ کاشانی پل شهید باکری جنب بانک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهر زیبا نرسیده به میدان الغدیر پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی بوستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۳نبش

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرزیبا بلوار آلاله شرقی خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۶۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهر زیبا خ احمدکاشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیای ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری نبش بوستان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۵۵ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا خ احمد کاشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرزیبا بلوار اصلی بلوکهای سیما..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; صادقیه شهرزیبا بلوارتعاون نبش کوی نوبه..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهر زیبا خ مخابرات نبش کوی پزشکان پ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . تابلو خور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا نرسیده به میدان الغدیر پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا حکیم بالاتر از پل باکری نرسیده به سازمان برنامه مرکزی بین ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۱۱۵ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا خ آشوری نبش کوی ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳طبقه مشاعات

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا خ احمدکا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

تخفیف درب ریموت

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۱ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون آلاله شرقی خ عدالت پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

۸۵ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوچه ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

سند در دست اقدام

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا خ آشوری نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا ابندای شهران نبش ک بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرآراء نبش خ۱۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون ابتدای خ مرا..

امکانات: گاز . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرزیبا حکیم تقاطع بلوار ابوذر جنب داروخانه شب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرزیبا ابتدای جاده شهران کوی بوست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی بوستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

۱۰۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون خ نیلوفر نبش نیلوفر چهارم و ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۱۱۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات