ایران فایل اسکان

فروش دفتر کار سهروردی

فروش دفتر کار سهروردی سه روز قبل

۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی روبروی مسجد حجت ابن الحسن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی سه روز قبل

۱۱۰ متر - زمین: ۲۳۰ متر ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی خ قند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش معاوضه دفتر کار سهروردی شش روز قبل

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابن یمین نبش خ چهارده..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه آپارتمان بزرگتر-انباری داخل واحد

فروش دفتر کار سهروردی شش روز قبل

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سهروردی جنوبی روبروی بانک اقتصا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

کاربری اداری

فروش دفتر کار سهروردی یک هفته قبل

۸۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملایری پور پلا..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

باوسایل:(---/۵۸۰م)- مطب فیزیوتراپی-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملایری پور پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی نبش خ کیهان پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . تابلو خور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۲۳ متر ۱ خوابه ۱ ساله ; سهروردی شمالی تقاطع خرم..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; سهروردی شمالی بر خ ابن ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۲۰۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

موقعیت تجاری-مناسب نمایشگاه ماشین و غیره

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی زینالی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سهروردی شمالی کوی جهانگیری پلاک ۳ ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سهروردی خ عربعلی خ نوبخت نبش کوی هفت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-تابلوخور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ برازنده ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; سهروردی هویزه شرقی وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۲۶۵ متر - زمین: ۳۹۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خ هویزه غ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۷۵ متر ۱ خوابه نوساز ; سهروردی شمالی بالاترازچهارراه مطهری کوی گودر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۲۳۵ متر - طبقه همکف ۳۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ نوب..

امکانات: شوفاژ . گاز

۶پارکینگ-ازطول براطلاع نداشتند

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سهروردی جنوبی نبش افرا غربی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

همکف تجاری میباشد

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سهروردی شمالی بالاتر از مطهری کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ سور..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده

تابلوخور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی بر کیهان غ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . چیلر . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۶۵ متر ۱ خوابه نوساز ; سهروردی نبش اندیشه اصلی و اندیشه پنجم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

مسترروم

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۳۱ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; سهروردی شمالی روبروی مسجد حجت پل..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۰۱ متر - زمین: ۱۷۵ متر ۸ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از هویزه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ کیهان خ آشوری نرسیده به..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سهروردی شمالی نبش خ شهر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهروردی جنوبی حسام زاده ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سهروردی شمالی کوی اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۲ متر ۸ ساله ; سهروردی خ پالیزی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۷ متر - طبقه دوم ۳۵ ساله ; سهروردی نبش اندیشه ش..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی بین اندیشه ۲ و ۳ جنب بانک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۹۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهروردی شمالی میدان نیلوفر کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; سهروردی شمالی نبش بهشتی جنب بانک پ..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی میرزایی زینالی (کیهان) غر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۰۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سهروردی شمالی کوی حاج حسنی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سهروردی جنوبی روبروی راهنمایی رانند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۲۵۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر ۸ ساله ; سهروردی شمالی نبش سر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده . پارتیشن

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات