ایران فایل اسکان

فروش دفتر کار جردن

فروش دفتر کار جردن دیروز

۱۰۵ متر ۱ خوابه نوساز ; جردن خ والی نژاد روبروی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار جردن دیروز

۱۳۴ متر ۲ خوابه نوساز ; جردن آفریقا بالاترازبلوار اس..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج

فروش دفتر کار جردن دیروز

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; جردن خ ناهید شرق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲انباری۱۱۰و۱۴۰متری و ۲پارکینگ

فروش دفتر کار جردن دیروز

۹۷ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۵ ساله ; جردن تقاطع ظفر پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار جردن دیروز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۱ ساله ; جردن روبروی بلوار صبا واح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش دفتر کار جردن دو روز قبل

۷۰ متر ۱ خوابه نوساز ; جردن عاطفی شرقی بن بست س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

فروش دفتر کار جردن سه روز قبل

۲۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جردن پایین تر از ۴ راه جها..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . باز سازی شده

فروش دفتر کار جردن سه روز قبل

۳۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن تقاطع ظفرغربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

۲انباری و ۲پارکینگ

فروش دفتر کار جردن سه روز قبل

۵۴ متر ۱ خوابه نوساز ; جردن جنب پمپ بنزین انتهای کوی نور..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

فروش دفتر کار جردن سه روز قبل

۹۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جردن گلفام ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ

فروش دفتر کار جردن پنج روز قبل

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ; جردن بالاترازمیرداماد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . مبله

اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار جردن پنج روز قبل

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; جردن آفریقا نبش سپی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار جردن یک هفته قبل

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; جردن بالاتراز پل میرداماد بلوار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; جردن خ بهرامی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جردن جنب گلستان برج شیشه ای الهیه پ..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . مبله

مبلمان اداری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; جردن کوی سعیدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کلیدنخورده

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; جردن بلوار آرش..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۲طبقه تجاری

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جردن ۴راه جهان کودک خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جردن گلخانه جنب سفارت کنیا پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۶ ساله ; جردن گلشهر پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; جردن نبش گلدان پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; جردن آناهیتا معصوم زاده پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جردن خ شهید طاهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; جردن ناهید شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۳۴۸ متر - طبقه اول قدیمی ; جردن یزدان پناه پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۴۵ متر ۲ خوابه نوساز ; جردن بالاتر از بلوار اسفندیار ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; جردن گلشهر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جردن نبش خ طاهری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۹۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; جردن بلوار آرش پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; جردن خ گلفا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; جردن خ سایه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; جردن خ پدیدار..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۷ ساله ; جردن نبش عاطفی غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۵ متر - طبقه پنجم ۷ ساله ; جردن خ عاطفی شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

پارتیشن بندی

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جردن بالاتر از اسفندیار خ عاطف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش مستغلات/دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۸۰ متر - زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; جردن بالاتر از چهارراه جهان کودک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۲۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; جردن بلوار ستاری..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

۵۰متر انبار-۴پارکینگ

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۲۱۰ متر نوساز ; جردن خ تابان غربی پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

در مرحله گودبرداری-تحویل۳سال آینده

فروش دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جردن بین گلشهر و گلفام ساختما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۸۷ متر - زمین: ۸۴۳ متر قدیمی ; جردن روبروی پمپ بنزین خ آرش غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۳ پارکینگ

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات