ایران فایل اسکان

فروش دفتر کار توانیر

فروش دفتر کار توانیر چهار روز قبل

۲۳۱ متر ۴ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; توانیر کوی لال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

هر طبقه با دو ورودی قابل تبدیل به دو واحد ۲خوابه مباشدبا دوکنتور برق و گاز مجزا

فروش دفتر کار توانیر پنج روز قبل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; توانیر م عباسپ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلید نخورده

فروش دفتر کار توانیر یک هفته قبل

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; توانیر جنب داروخانه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توانیر خ هفت پیکر پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

با قدرالسهم

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; توانیر نبش میدان ساختمان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توانیر پایین ترازبیمارستان دی پ۲..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۱۰ متر - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی خ چهل شاهد بلوار رستگاران..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . باز سازی شده . فلت

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۰۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی نبش کوچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; بالاتر از توانیر مج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توانیر نرسیده به توانیر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; توانیر میدان توانیرس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توانیر جنب مانتو سرای بلوط پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توانیر خ رستگاران بن بست آرشیا پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فن کوئل

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳۵ ساله ; توانیر نظامی گنجوی رستگاران عرش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

۲پارکینگ اداری

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۹۱ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; توانیر بالاترازپل همت نرسیده به میدان و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده . فلت

۱۰پله به پایین

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; توانیر نبش میدان ساختمان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توانیر پایین ترازبیمارستان دی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل . مبله

در کل ۱۱واحد

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ونک توانیر شم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

۱۵۰قدر السهم

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر توانیر نبش خیابان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۹۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ولیعصر توانیر ساختمان پز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; توانیر شمالی بالاتر از پل همت ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توانیر خ هفت پیکر پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ونک بالاتر از توانیر م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; توانیر نظامی گنجوی خ پیوند کوی پله هفتم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توانیر نبش ک شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

/

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توانیر نرسیده به توانیر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۱۲۳ متر ۳ خوابه قدیمی ; توانیر خ هفت پیکر پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توانیر پایین ترازبیمارستان دی پ۲..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل . مبله

درب ریموت

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ونک توانیرشم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۵۰متر قدرالسهم

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; توانیر میدان عباس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ونک بالاتر از توانیر م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۴ ساله ; توانیر جنب داروخانه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به توانیر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

باز سازی

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه درکل قدیمی ; توانیر خ هفت پیکر پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۹۱ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; توانیر بالاترازپل همت نرسیده به میدان و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

باز سازی ۱۰پله به پایین

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ونک بالاتر از توانیر م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش مستغلات/دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۴۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۴ ساله ; ولیعصر توانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه نوساز ; توانیر نبش خ شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توانیر ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

باز سازی

فروش دفتر کار توانیر ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توانیر پایین ترازبیمارستان دی پ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده . مبله

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات