ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان یوسف آباد

فروش آپارتمان یوسف آباد امروز

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; یوسف آباد جهان آرا کوی ۱..

امکانات: کولر . گاز

۱۰۵مترقدرالسهم-۱۰متربالکن

فروش آپارتمان یوسف آباد امروز

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; یوسف آباد روبروی پمپ بنزین یوسف آباد ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان یوسف آباد دیروز

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; یوسف آباد خ چهلستون خ شان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد دیروز

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; یوسف آباد خ عبدالمجید اک..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

فروش آپارتمان یوسف آباد دیروز

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; یوسف آباد خ ابن سینا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان یوسف آباد دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; یوسف آباد خ ساجدی خ ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد دیروز

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۸ ساله ; یوسف آباد دوراهی یوسف آباد خ افتخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان یوسف آباد دیروز

۱۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; یوسف آباد خ ابن سین..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

فروش آپارتمان یوسف آباد دو روز قبل

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; یوسف آباد خ بیستون کوی ۱..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد دو روز قبل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; یوسف آباد خ مدبر خ چه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان یوسف آباد چهار روز قبل

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; یوسف آباد خ چهاردهم بین چهلستون ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

همکف تجاری

فروش آپارتمان یوسف آباد شش روز قبل

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; یوسف آباد خ جهان آراء خ هفدهم نبش اشک شهر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد شش روز قبل

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-بازدید با هماهنگیتماس از ۹الی۱۳-۱۶ الی۲۰

فروش آپارتمان یوسف آباد یک هفته قبل

۹۸ متر ۲ خوابه نوساز ; یوسف آباد اسد آبادی ک..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد یک هفته قبل

۱۳۴ متر ۳ خوابه نوساز ; یوسف آباد خ ابن سینا نبش خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان یوسف آباد یک هفته قبل

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; یوسف آباد خ کاج شمالی کوی چها..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۵ متر ۲ خوابه نوساز ; یوسف آباد خ مدبر نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

درمرحله نازک کاری-تحویل ۳ ماه آینده

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; یوسف آباد خ ۲۲ نرسیده به ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه نوساز ; یوسف آباد جهان آرا ک ۳۹ بین جهان آرا و بزر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; یوسف آباد خ ۵۶..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; یوسف آباد جهان آرا ک ۱..

امکانات: کولر . گاز

۱۰۵ مترقدرالسهم

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; یوسف آباد خ فتحی شقاقی خ چهلستون ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ :( یک پارکینگ مزاحم پارکینگ دیگر میباشد)

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; یوسف آباد خ ۶۴ شهرک والفجر روبروی ایرانشن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قدرالسهم

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; یوسف آباد خ ۶۸ پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; یوسف آباد خ ۱۲ پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; یوسف آباد جهان آرا خ اشک شهر کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; یوسف آباد اسد آبادی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; یوسف آباد خ ۶۴ کوی نوبنی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; یوسف آباد خ شش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; یوسف آباد جهان آرا خ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; یوسف آباد فتحی شقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; یوسف آباد خ ششم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; یوسف آباد خ ابن سینا نبش ک..

امکانات: کولر . گاز

۵متر انباری

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۱۲ متر ۳ خوابه نوساز ; یوسف آباد کوی دوازد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول نوساز ; یوسف آباد خ مدبر خ دودانگه پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۳پارکینگ-۵مترانباری

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۴۵ متر ۳ خوابه نوساز ; یوسف آباد خ دوازده..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۴۹ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; یوسف آباد میدان کلانتری کوی باغچه بان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; یوسف آباد خ۹ پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; یوسف آباد میدان کلانتری کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

مورد تک واحدی

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; یوسف آباد خ ۲۹ پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته . فروش با مستاجر

مورد تکواحدی

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; یوسف آباد اسد آبادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; یوسف آباد کوی ۵۶..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۲بالکن

فروش آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; یوسف آباد اسدآبادی کوی ۵۴ پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات