فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی دیروز

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی شعب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶مترانباری

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی دیروز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نظام آباد جنوبی مترو شهید مدنی کوی ولی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی دو روز قبل

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نظام آباد جنوبی کوی شهید قاسمی حسینی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی دو روز قبل

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نظام آبادجنوبی خ محمودی کوی وهاج کوی حکیمی نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی دو روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نظام آبادجنوبی خ شهیدمحمودی کوی جهانگیری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی دو روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نظام آبادجنوبی کوی علی محمدی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی دو روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی علی نظری کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲انباری

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی سه روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نظام آباد جنوبی خ محمودی خ شیخ الاسلام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی سه روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجبی کوی کرد جزی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی سه روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی کوی د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی سه روز قبل

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی روبروی بیمارستان امام حسین..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی یک هفته قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی مسیل باختر کوی ولیعصر ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نظام آبادجنوبی خ حسین نژاد نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نظام آباد جنوبی خ مطلب نژاد کوی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی جنوبی نرسیده به بیمارستان امام حس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی عطار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ فتحنائی بر اتوبان امام علی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد جنوبی کوی لسانی بحری جنب ایستگا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; نظام آباد جنوبی خ بخشی فر نبش بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله نازک کاری-تحویل ۴ماه آینده

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نظام آبادجنوبی ۱۰ متری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

انباری ۴۲ متر

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی تا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . اطفاء حریق

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی شمیر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نظام آباد جنوبی چهارراه گلچین خ بخشی فر ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نظام آباد جنوبی خ علی محمد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی کوی حسینی نب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نظام آباد جنوبی خ محمودی کوی جه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی جنب بیمارستان امام حسین..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی بالاترازبیمارستان امام حسین کوی اسل..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی جنب آتش نشانی کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نظام آباد جنوبی تقاطع سبلان بن بست..

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجبی خ میرزاجاهد پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نظام آباد جنوبی خ برزگران کوی دهقانی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; نظام آباد جنوبی خ ارباب مهدی کوی سیستانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد جنوبی خ شهید محمودی نرسیده به تهران ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ گلچین کوی جعفری پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نظام آباد جنوبی روبروی مترو کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ حسینی کوی حسن د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

ساعت بازدید ۴ به بعد

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; نظام آباد جنوبی خ یزدی خ د..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نظام آباد جنوبی خ ارباب مهدی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۷۰م وام

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; نظام آباد شمالی۱۰متری بانک نبش کوی مر..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نظام آباد جنوبی خ حسینی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی حسینی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز

پشت بام تحت اختیار

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; نظام آباد جنوبی خ رجبی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نظام آبادجنوبی کوی ثقفی کوی صاح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان نظام آباد جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; نظام آباد جنوبی خ یزدی خ دهقان نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات