ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان نامجو

فروش آپارتمان نامجو دیروز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نامجو کوی آغاسی اصفهانی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو دیروز

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو خ صحرائی کوی ارغی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲کله

فروش آپارتمان نامجو دیروز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو کوی تیمور..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری کاذب

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نامجو خ اجاره دار کوی پنجم پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۱۱۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نامجو نرسیده به چهارراه عظیم پور کوی حسام منصور مقدسی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گرگان نامجو شیخ صفی مجتمع کوی طالقان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ محوطه

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو خ علی محمدحسینی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; نامجو کوی حسینی کوی منشور بن بست وطن خو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵مترانباری

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو کوی تیموری کوی دولت ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو خ قجاوند شرق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو کوی مقصودی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی خسرو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پایین

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نامجو ایستگاه مدرسه کوی عزیزآبادی فراهانی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو پنج روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو کوی احتشام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان نامجو پنج روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نامجو کاوه شرقی خ آشوری ..

امکانات: کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فقط معاوضه با آپارتمان

فروش آپارتمان نامجو پنج روز قبل

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو خ کاوه شرقی نبش خ ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو پنج روز قبل

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نامجو کوی محلوجیان پور پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو پنج روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی مجتمع طالقانی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای ۷۲ متر قدرالسهم زمین-در ۷ بلوک

فروش آپارتمان نامجو پنج روز قبل

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو کوی محلوجیان پور کوی امیرمتقی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; نامجو خ شایقی بن بست خان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه همکف قیمت روز

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نامجو کوی خاکی آبکنار پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو کوی علی محمدحسی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نامجو عبداللهی خ شهریاری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با واحد۱۳۰متری از همت تا قلهک

فروش آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نامجو بالاتر از چهار راه عظیم پور کوی رمضان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو خ حسینی نژاد نبش دهقانی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . اطفاء حریق

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نامجو خ ارامنه پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو خ پازوکی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حاج آقازاده پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نامجو ک امیر جاه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نامجو تقاطع خواجه نصیر کوی پورا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو کوی نورانیان پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; نامجو کوی ارغیان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نامجو کوی رفیعی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نامجو بالاترازمیدان کوی باق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۴۲م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; نامجو خ امیرجاهد پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو کوی کیهان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مدت ۶ماه رهن میشود توسط مالک

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو کوی رمضان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو خ محلوجیان کوی امید متقی بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نامجو شیخ صفی کوی صحر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

معاوضه با آپارتمان در همین منطقه یا غرب

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو چهارراه معینیه کوی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو کاوه غربی(شاهمرادی) ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲کله بازدیدبا مستاجراقای عقل مند ۰۹۱۲۲۴۷۰۹۷۰هماهنگ شودبازدید۶تا۸شب

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو خ کاوه غربی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی د..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۶پله به پائین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو بالاترازچهارراه معینیه بن بست خدا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سوم سندی-بازدید ازساعت ۱۷

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات