ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان نامجو

فروش آپارتمان نامجو دیروز

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو خ عبداللهی پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو دیروز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نامجو نرسیده به چهارراه عظیم پور بن بست مقدم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو دیروز

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نامجو خ شیخ صفی خ صحرائی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳مترانباری

فروش آپارتمان نامجو دیروز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو کوی قیدار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو دیروز

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; نامجو محلوجیان پور بن بست جما..

امکانات: کولر . گاز

۲ واحد دارای یک سند

فروش آپارتمان نامجو دو روز قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نامجو بالاتر از چهارراه عظیم پور پ..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

---/۳۰م در رهن میباشد

فروش آپارتمان نامجو دو روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نامجو خ کاوه غربی کوی ارغ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو دو روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو خ عبداللهی خ شکراللهی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ در انتظار

فروش آپارتمان نامجو دو روز قبل

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۱ ساله ; نامجو ضلع غربی میدان کوی احتشامی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پایین

فروش آپارتمان نامجو دو روز قبل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو کاوه شرقی کوی نوعپرست کوی جلالی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو دو روز قبل

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نامجو کوی شهدا بن بست بی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نامجو عبدالهی بن بست ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۱۱۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نامجو نرسیده به چهارراه عظیم پور کوی حسام منصور مقدسی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نامجو نرسیده به قجاوند کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

فروش آپارتمان نامجو سه روز قبل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گرگان نامجو شیخ صفی مجتمع کوی طالقان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ محوطه

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۵۷ متر ۱ خوابه نوساز ; نامجو خ شیخ صفی خ ادیب نبش خ حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

واحدهای دیگر ۸۲متری ۲خوابه و ۱۱۱متری ۳خوابه میباشد-درمرحله انتهای نازک کاری-تحویل ۵آینده

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی حسن ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۷م وام

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو خ کاوه شرقی کوی نوع پرست کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; نامجو کوی قشقائی کوی جوادهوشنگی بن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نامجو کوی جلالی کوی حاج آقازاده ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو کوی تیموری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بالکن

فروش معاوضه آپارتمان نامجو شش روز قبل

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی ناص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

----/۷۰م وام

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; نامجو خ تیموری نبش سلسب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

کلیدنخورده

فروش آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو کوی تیموری کوی دولت ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نامجو خ کاوه شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو خ اقبالی کوی بهرامی پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

----/۸م وام

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نامجو کوی باانصاف پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نامجو خ حسین یزد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی قبادوز پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی درگری پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو کوی تیمور..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری کاذب

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نامجو کوی افضلی کوی سعیدی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نامجو قجاوند شرقی بن بست حبیبی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; نامجو کوی علی موثق پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی-۶پله به پائین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نامجوکوی شهدا کوی بیگلری کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نامجو ایستگاه مدرسه کوی عزیزآبادی فراهانی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو کوی شمس بن بست اول پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حاج آقازاده ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نامجو کوی انارکی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو کوی مقصودی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی خسرو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پایین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نامجو شایقی خ پای..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نامجو سلمان فارسی خ شهب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی حاج آقا زاده..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . فروش با مستاجر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات