ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان ملک

فروش آپارتمان ملک پنج روز قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ ملک خ کشواد خ ادیبی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

----/۲۸م وام

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; ملک کوی لواسانی نبش خوشحا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹پله به پائین

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی ملک خ شبستری پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شریعتی ملک خ وزوائی نبش کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

---/۱۴۰ م در رهن مستاجر میباشد- بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; شریعتی خ ملک خ باقری شبستری نبش کل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پیچ شمیران خ ملک بین یوسفیان و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ملک یوسفیان کوی ارغ..

امکانات: گاز . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ ملک شکوری پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملک خ یوسفیان کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سهروردی خ ملک روبروی تاکسی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; شریعتی ملک باقری شبستری نبش بن بست افشار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک ک مینا ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی باقری ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی خ ملک خ یوسفیان کوی زنبق بن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی سه راه ملک نبش کوی شکوری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سوم رویتی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; ملک ک لواسانی نبش خوشحال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ملک خ زنده دلان بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; ملک ک چشواد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; ملک ک لواسانی نبش خوشحال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی ملک کوی جلالی کوی خوشح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; شریعتی خ ملک کوی لواسانی نبش خوش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; ملک ک جلالی..

امکانات: گاز . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شریعتی روبروی ملک باقری شبستر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی خ ملک ابتدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۴۵م وام+۴۵م رهن+۸۵م نقد

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ ملک خ ادیبی کوی ثریا پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی ملک زنده دلان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی روبروی ملک کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

، ،درب ریموت ،

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۳/۰۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیر همکف ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی ملک باقری شبستری منبع آب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شریعتی ملک خ باقری شبستری نبش بن بست ان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی خ ملک کوی ایران یاد بن ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات