فروش آپارتمان مجیدیه

فروش آپارتمان مجیدیه امروز

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول کوی چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه امروز

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; مجیدیه جنوبی استادحسن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش آپارتمان مجیدیه امروز

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در ۲بلوک

فروش آپارتمان مجیدیه امروز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم خ اثنی عشری ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۴۵م وام -۸پله پایین

فروش آپارتمان مجیدیه دیروز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی رحیمی بن بست طوسی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان مجیدیه دیروز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی زن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه دیروز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی شانزده متری دوم شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه دیروز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری جنوبی کوی فراهانی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ عباس مهدوی کوی هفت خان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مجیدیه جنوبی خ ۱۶متری دوم ج..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول جنوبی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی امام..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ قدس کوی ۱۲م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

یک خواب مستر

فروش آپارتمان مجیدیه سه روز قبل

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; مجیدیه شمالی کوی غدیری کوی غل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه سه روز قبل

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ امیرنیا کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه سه روز قبل

۴۰ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ حاجی پور روبروی نانوایی لواشی ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فلت

فروش آپارتمان مجیدیه پنج روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم خ صافی نبش بن بست آموز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

فروش آپارتمان مجیدیه پنج روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم خ برادران محمودی ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان مجیدیه پنج روز قبل

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی کرمان جنوبی خ صافی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه شش روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مجیدیه شمالی کوی طهماسب فر..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه شش روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مجیدیه شمالی میدان سرباز خ امیرنیا ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

پارکینگ مزاحم

فروش آپارتمان مجیدیه شش روز قبل

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; مجیدیه ۱۶متری دوم خ شانزدهم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

گاز رومیزی- کنتور آب مجزا

فروش آپارتمان مجیدیه یک هفته قبل

۸۴ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی تقاطع خ کرمان خ الیاسی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه یک هفته قبل

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه شمالی خ شهیدکرد خ خانعلی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بصورت نقد واقساط

فروش آپارتمان مجیدیه یک هفته قبل

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی فروزنده اصل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه یک هفته قبل

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی پ..

امکانات: کولر . گاز

پشت قواره ای- --/۴۵م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مجیدیه شمالی خ شهید کرد خ خانعلی بن بست م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵پله به پایین-انباری داخل سند قید نشده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه شمالی کوی قدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; مجیدیه جنوبی کرمان جنوبی خ رویان ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; مجیدیه شمالی خ صالحی کوی حسینیان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی میدان شهیدبهشتی خ ریحانی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; مجیدیه جنوبی خ امامیان کوچه کریمی کوچه۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه جنوبی خ مقیس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ غن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی خ گلستان..

امکانات: کولر . گاز

۱۴پله به پائین-۳۲متر قدرالسهم

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی محمدن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی بن بست افشی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۳۰ م وام مسکن

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی رحیمی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی میدان امام رضا مسیل باختر ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی روبروی بانک تجارت سینماشهرام سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه جنوبی کوی امام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۴ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ ۲۰ متری لاهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات