ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان طرشت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; ستارخان طرشت میدان تیموری روبروی خوابگاه د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; طرشت م سما خ بایندریها کوی شهید احمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; طرشت شمالی ک مختار ک باغ کاج بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه ۱ ساله ; طرشت خ گلاب خ حسینی کوی گلناز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; طرشت نرسیده به میدان سماء بلوار عزیزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ستارخان طرشت خ همایونشهر جنوبی خ لطفعلی خانی خ مظاهر کرمانی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; طرشت م تیموری به سمت محمد علی جناح بین فرهاد حسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; طرشت بلوار صالحی خ شهید اکبری جنوبی خ شهید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; طرشت شمالی خ مختار خ باغ کاج بن بست مقدم پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; طرشت شمالی نبش کوی درویش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت بلوار صالحی خ شهید اکبری جنوبی خ شهید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت شمالی کوی محسن زمانی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; صادقیه متروطرشت بلوار گلاب پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت خ نوریاب غر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مرحله نقاشی تحویل ۲ماه آینده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت خ نوریاب غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله اتمام نازک کاری تحویل ۴ماه آینده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک رستم..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت تیموری خ لطف علی خانی خ یاس ۱خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت نبش درویش و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

- بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; طرشت شمالی بن بست م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; طرشت جنوبی کوی آزاد..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی کوی رست..

امکانات: کولر . گاز

۱۱۱متر قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; طرشت میدان تیموری کوی فرهاد ح..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت میدان تیموری کوی گ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد دارای ۲پارکینگ

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; طرشت پمپ بنزین کوی امام ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت جنوبی کوی آزا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; طرشت بلوار صالحی جنب پارک عزیزی کوی کوروش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; طرشت میدان سماء کوچه حسین مردی جن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

رهن ۵۰ م - بازسازی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت علی حسین مردی جن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش معاوضه آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; طرشت م سما خ بایندریها پلاک..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش کوی درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; طرشت م سما خ بایندریها کوی احمدی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; طرشت میدان همایونشهر ج خ خسروان کوی ماهوار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۲۱۹۴۶۴۴۲

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; طرشت بلوار عزیزی نرسیده به میدان س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی ک مول..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; طرشت ک خ باغ کاج بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت جنوبی کوی آ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; طرشت بلوار تیموری نرسیده به شیخ فضل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; طرشت حسین مرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طرشت آزادی محمدعلی جناح خ صالحی کوی ولدخانی جنوبی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

نگهبانی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; طرشت خ صالحی کوی پیام کوی مولوی نبش ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

کمد دیواری درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش ک درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی ک مول..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

۱۴۲ متر ۳ خوابه ۱ ساله ; طرشت شمالی کوی حسینیه نبش بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک رستم..

امکانات: کولر . گاز

۱۱قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طرشت حسین مردی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازسازی درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; طرشت بلوار تیموری خ آزاده غربی خ بهار ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت امرالهی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات