ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) چهار روز قبل

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازپل سیدخندان خ لاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵مترقدرالسهم

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شش روز قبل

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی روبروی میرداماد ک احمدبیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) یک هفته قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد ک بهرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲متر انباری-سوم سندی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان خ شقاق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی پیروز پ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

بازسازی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی نورمحمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بالاتر از میرداماد به..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی جنب مترو شریعتی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

اسپیلت- م اداری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش خ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شریعتی جنب حسینیه ارشاد ک حبیبی راد ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . لندری

کارواش -۲پارکینگ

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی بیمارستان مفید بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی روبروی حسنیه ارشاد کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ط چهارم یک پارکینگ غیرسندی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی خ خوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; شریعتی پشت پارک شریعتی خ کیان غربی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی نور مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی ضرابخانه خ زمرد خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی خوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد خیابان شواری زمرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه میرداماد کوی بهشت آس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شریعتی پشت پارک کوروش خ بر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۲۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی بالاتراز سیدخندان پشت پارک کوروش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای۹۰ متر قدرالسهم

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان کوی اتوبانک بن بست ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی کوی نورمحمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش خ بروجردی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی ذکائ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی بالاتراز سیدخندان کوی خوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی روبروی پارک کوی پیروز بالاتر ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی بالاتراز خواجه عب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲ پارکینگ و انباری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی روبروی میرداماد ک احمدبیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

چهارشنبه ها ۱۸الی ۲۰بعدازظهر

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان خ شقاقی نبش کوی گنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۲۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; شریعتی م کتابی خ قهرمانی به طرف پارک کوروش بالاتراز باش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰متر قدرالسهم دارد

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد خ منظر نژاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شریعتی روبروی ایستگاه مترو بالاترازمیرداماد کوی آهور نبش به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی پیروز پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بالاتراز میرداماد ب..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات

/*- سالن - ۲ پارکینگ - ۱۵ متر انبار - دوربین

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی کوی نورمحمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۱ ساله ; شریعتی مقابل میرداماد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی پیروز پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ درحیاط

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی سه راه میرداماد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی جنب مترو شریعتی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شریعتی سه راه ضرابخانه جنب خ اعلائی نگا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . هواساز

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شریعتی پشت پارک کوروش ک بر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات