فروش آپارتمان دارآباد

فروش آپارتمان دارآباد دیروز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ سبکرو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دارآباد دیروز

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دارآباد خ پورابتهاج جنب بیمارستان مسیح دانشو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج . فروش با مستاجر . مسترروم

فروش آپارتمان دارآباد دیروز

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ اسکندری پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان دارآباد دیروز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دارآباد خ محبی کوی فتحی زاویه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان دارآباد چهار روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; دارآباد خ هاشمی روبروی بیمارستان مسیح دانشور..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

فروش آپارتمان دارآباد چهار روز قبل

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دارآباد نرسیده به بیمارستان مسیح ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان دارآباد شش روز قبل

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دارآباد خ پورابتهاج خ رجبی کوی صوم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

فروش آپارتمان دارآباد شش روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دارآبادکوی سبکرو کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دارآباد شش روز قبل

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دارآباد انتهای خ افتخاری ۱۲ متری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . لابی

فروش آپارتمان دارآباد شش روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; دارآباد خ محمودقیدی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دارآباد شش روز قبل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دارآباد نبش کوی نا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۲ ساله ; دارآباد صحرای غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش معاوضه آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دارآباد خ افتخاری خ جهانپور پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

معاوضه با ملک حیاط دار

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ هاشمی پلاک۴..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد نرسیده به بیمارستان مسیح دانشوری خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه ۱ ساله ; دارآباد خ سبک رو خ رجبی نبش بلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد خ افتخاری بن بست ناز پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله کابینت- تحویل ۲ماه آینده

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دارآباد بالاتر از آژانس خاتم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

شیرینی مشاور ---/۱۰م

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; دارآباد خ افتخاری ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ ترنج پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دارآباد خ افتخاری خ رجبی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دارآباد کوی کامویی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ در حیاط-۵۳مترقدرالسهم

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد پور ابتهاج روبروی بیمار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دارآباد خ سبکر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دارآباد کوی اسکندری پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دارآباد خ سبکرو پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ مترقدرالسهم-۴۰متر سوئیت

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دارآباد خ عبداللهی نبش بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۴پارکینگ

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ سبکرو شهید عبدالله..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰مترانباری

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دارآباد کوی علی قیدی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; دارآباد خ سبک رو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دارآباد شهرک صدف برج ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۲انباری

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دارآباد خ صحرا بر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . سالن اجتماعات

۲لاین آسانسوردر ۲بلوک درکل ۳۶ واحدی

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۳۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دارآباد خ سبکر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دارآباد خ قیدی خ عبدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دارآباد خ محمود قید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . جاروبرقی مرکزی

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دارآباد خ محبی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دارآباد بلوار اوشان یاران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

معاوضه با آپارتمان کوچکتر در غرب تهران

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دارآباد کوی سلمان بن بست ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دارآباد سبک رو طالبی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دارآباد ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دارآباد ایستگاه مدرسه خ سبکرو کوی گل مریم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات