ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان حکیمیه

فروش آپارتمان حکیمیه دیروز

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه فاز یک گلریز س..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان حکیمیه سه روز قبل

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; تهرانپارس حکیمیه کوی دانشگاه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه شش روز قبل

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; حکیمیه شهرک شهید بهشتی نسترن ۴۶ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰۰مترلابی-بازدید با هماهنگی-۲آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه شش روز قبل

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; حکیمیه روبروی دانشگاه امام حسین کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه یک هفته قبل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; حکیمیه خ شبنم خ پگاه کوی پگاه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه یک هفته قبل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۲ ساله ; حکیمیه شهرک شهیدبهشتی ارغوان دوم ساختم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه یک هفته قبل

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ نوساز ; حکیمیه بزرگراه بابایی روبروی دانشگاه امام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه یک هفته قبل

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; حکیمیه سازمان آب کوی شیر..

امکانات: کولر . گاز

در۲ورودی- مالک تمایل به رهن دارد:(---/۶۸م رهن)

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلوار افق خ شهید خلیلی خ بو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه میدان فجر خ گلریز کوی گلریز ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . درب ضد سرقت

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱ ساله ; حکیمیه بزرگراه بابایی روبروی دانشگاه امام حسی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲بالکن

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حکیمیه فاز۲ خ گلستان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۲۰ متر ۳ خوابه نوساز ; حکیمیه پورمختار خ یاس گل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; حکیمیه کوی دانشگاه خ رضوان خ رضوان یازد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; حکیمیه فاز یک خ سحر دوم خ بوستان هشتم ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; حکیمیه خ بهشت نبش بهشت دوم و سوم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حکیمیه خ پیام کوی پیام چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حکیمیه بلواربهار شاهین جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; حکیمیه شهرک بهشتی فجر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; حکیمیه خ والفجر خ خلیلی خ بوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرک حکیمیه سازمان آب خ شیرازی ساختما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; حکیمیه کوی دانشگاه خ اندیشه..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه باملک متراژ بالا

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; حکیمیه سازمان آب خ مقدس س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی روزهای شنبه و یکشنبه

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; حکیمیه فاز۳ بهشت پن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; حکیمیه خ سازمان آب ۱۵متری ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ میلیون در رهن مستاجر

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک حکیمیه زین الدین شرق خروجی احسان خ انقلاب شمالی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شهرک حکیمیه انتهای بلوار بهار خ شاهین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; حکیمیه خ سازمان آب کوی امام حسین بن بست شا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهرک حکیمیه خ مقدم سا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; حکیمیه فاز یک خ سحر سوم بل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; حکیمیه خ سازمان آب ۱۵متری مق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه فازیک خ خرم کوی پگاه پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهرک حکیمیه سازمان آب ک ۸ شرقی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلوار بهار خ لریجانی خ ل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

فروش معاوضه آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه نوساز ; حکیمیه فاز۳ بوستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تهویه مطبوع

معاوضه باآپارتمان پیش فروش درمنطقه ۱و۳و۴ --- لواسان-کلنگی زمین

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ حکیمیه خ خرم خ سحر کوی سحر ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; حکیمیه خ گلریز دوم شرقی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; حکیمیه م فجر خ خرم خ شبنم پگ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; حکیمیه روبروی سازمان آب برج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; حکیمیه شهرک شهید بهشتی ارغوان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلوار بهار خ بهشت خ دان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلواربهار کوی ارکید..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; حکیمیه ۱۶متری شیراز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلوار بهار خ پورمختار گلست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; حکیمیه بلوار بهار خ شکوفه یکم نبش حک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۱۷ متر ۲ خوابه نوساز ; حکیمیه میدان فجر خ کلثومی خ سحر خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله اتمام سقف پنجم- تحویل ۸ماه آینده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات