ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان حکیمیه

فروش آپارتمان حکیمیه امروز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; حکیمیه شهرک شهید بهشتی پروژه صدر ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت

فروش آپارتمان حکیمیه امروز

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلوار افق خ شهید خلیلی خ بو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه چهار روز قبل

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حکیمیه خ پیام کوی پیام چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه چهار روز قبل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حکیمیه بلواربهار شاهین جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه چهار روز قبل

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; حکیمیه خ بهشت نبش بهشت دوم و سوم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه چهار روز قبل

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; حکیمیه بلوار بهار خ فروردین خ یاس خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه پنج روز قبل

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; حکیمیه شهرک والفجر نگارستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه پنج روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۵ ۲ ساله ; حکیمیه روبروی دانشگاه امام حسین شه..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . چیلر . لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان حکیمیه پنج روز قبل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; حکیمیه خ والفجر نبش بوس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

اسپیلت

فروش آپارتمان حکیمیه پنج روز قبل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; حکیمیه بلواربهار پیام هشتم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه شش روز قبل

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک حکیمیه نگارستان ۸ والفجر خ شقایق..

امکانات: گاز . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه شش روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; حکیمیه خ گلریز خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه شش روز قبل

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حکیمیه خ فروردین گلستان چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه شهرک والفجر بوستان هفت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; حکیمیه خ پورمختار خ یاس کوی یاسمن ششم غ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک حکیمیه سازمان آب خ ۱۵متری شیرازی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; شهرک حکیمیه بلوار بهار نبش میدان چمن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; حکیمیه شهرک شهپریان کوی البرز ششم بلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; حکیمیه خ سازمان آب کوی امام حسین بن بست شا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۰۸ متر ۳ خوابه نوساز ; حکیمیه خ گلستان هشتم نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; حکیمیه خ بهشت خ شقایق پنجم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; حکیمیه سازمان آب خ مسعود پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۲۳ متر ۲ خوابه نوساز ; حکیمیه دانش چهارم فاز ۳ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۲۸ متر ۳ خوابه نوساز ; حکیمیه بلوار بهار خ پورمختار خ یاس بین یاسمن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات

معاوضه با کلنگی در همین منطقه یا منطقه ۶

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; حکیمیه بهار لاله سو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; حکیمیه فاز یک خ سحر سوم بل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; حکیمیه فازیک خ سحر نبش سحریکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلوار بهار خ لریجانی خ ل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

درمرحله تخریب

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; حکیمیه خ گلریز سوم پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حکیمیه بهشت اصل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله تخریب-تحویل یکسال آینده

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; حکیمیه خ سازمان آب خ ارس پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; حکیمیه پورمختار خ یاس گلس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلوار بهار خ پورمختار گلست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فروش با مستاجر

فروش معاوضه آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; حکیمیه کوی دانشگاه خ اندیشه..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه باملک متراژ بالا

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; حکیمیه فاز۳ بهشت پن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حکیمیه بلواربهار کوی ارکید..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; حکیمیه فاز یک خ سحر دوم خ بوستان هشتم ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش معاوضه آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۱۲۰ متر ۳ خوابه نوساز ; حکیمیه فاز۳ بوستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تهویه مطبوع

فروش آپارتمان حکیمیه ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ نوساز ; حکیمیه بزرگراه بابایی روبروی دانشگاه امام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات