ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان بهار شمالی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بهار شمالی بالاتر از طالقانی کوی حجت ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهار شمالی نرسیده به جواد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی محمدی کوی مسجد خرقان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی جنب اداره ب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی- اسپیلت

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; طالقانی خ بهارشمالی خ کارگر پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; شریعتی بهار شمالی خ نیرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ علمداری خ ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بهارشمالی خ طبا پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

ملک روی مغازه واقع شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۲۰۳ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ بهار خ کار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶متر زیرزمین سندی در کل ۱۸۷متر-بازسازی شده جزئی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ علم..

امکانات: کولر . گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بهار شمالی کوی طباطبائی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهار شمالی کوی هاله پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهار شمالی روبروی کوی علم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بهارشمالی بالاترازطالقانی کوی حجت ال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی جنب اداره برق پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; بهار شمالی جنب بانک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهارشمالی کوی شکیب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی جنب اداره برق پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بهارشمالی خ حمزه علمداری پلاک..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ جواد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای قدرالسهم

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هفت تیر خ بهار شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بهار شمالی بین ورزنده و ورکش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ بختیار ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بهارشمالی کوی اتحا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

درکل ۱۸ واحد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهارشمالی نبش خ جواد کارگر روبروی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی روبروی اداره برق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری مشترک

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی خ ایثارغر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بهارشمالی کوی علمدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . جاروبرقی مرکزی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بهار شمالی خ طباطب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; بهارشمالی کوی شکیبا بن بست او..

امکانات: کولر . گاز

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان/سوئیت بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; بهارشمالی کوی علمداری پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

طبقه سوم رویتی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; بهارشمالی خ بهارمستی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۱۰۰م وام

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بهارشمالی جوادکارگ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲پله به پایین

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهار شمالی خ جوادکا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی خ ایثار غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . درب ضد سرقت

۴۵مترقدرالسهم

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بهارشمالی کوی میثاق ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهار شمالی خ جواد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی بین ورزنده و ورکش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باز سازی

فروش معاوضه آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۱۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; بهار شمالی کوی آقا مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان بزرگتر در همان منطقه

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خ بهار شمالی خ جواد ک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی بین ورزنده و ورکش و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; بهار شمالی خ وار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باز سازی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهار شمالی خ جوادکا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

باز سازی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات