ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان انقلاب

فروش آپارتمان انقلاب دیروز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; انقلاب چهارراه کالج کوی ابیورد بن بست کیمیا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان انقلاب سه روز قبل

۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب ضلع جنوبی میدان انقلاب خ منیری جاوید نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان انقلاب سه روز قبل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; انقلاب بالاتر از پل چوبی خ گرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۱۱۰متر انباری

فروش آپارتمان انقلاب چهار روز قبل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; انقلاب ۱۲فروردین تقاطع امام خ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; انقلاب نرسیده به میدان خ اوستا کوی فکور ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; انقلاب بین پل چوبی و روشندلان کوی اعت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

دوم سندی

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; انقلاب خ فخر رازی خ شهدای ژاندارمری کوی مهرا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; انقلاب جمالزاده جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; انقلاب لبافی نژاد نرسیده به ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; انقلاب نرسیده به امام حسین کوی وا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; انقلاب چهارراه نامجو کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب سعدی شمالی خ مرادی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; انقلاب فرصت بالاترازجمالزاده کوی فرخنده..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; انقلاب خ فرصت شیرازی بین اسکندری و نواب خ امیراسماعیلی سامانی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; انقلاب پل چوبی کوی سید..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; انقلاب خ سعدی شمالی خ هدایت خ نورمحمدی ک عشقی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ داخل حیاط

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; انقلاب چهارراه ولیعصر خ بزرگمهر نبش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; انقلاب خ کلهر بین زارع و اوستا پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; انقلاب کوی شمس پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; انقلاب خ سعدی خ قاعدی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; انقلاب چهارراه کالج خ غزالی پل..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی شده - با وسایل

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; انقلاب پل چوبی خ حقوقی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; انقلاب خ سعدی شمالی خ نادری بن بست س..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; انقلاب نرسیده به میدان فردوسی پل کالج خ ابیورد بن بست کیمیا س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-انباری داخل واحد

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه بالاتر از روانمهر بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; انقلاب نبش سعدی شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; انقلاب نرسیده به پیچ شمیران خ فروغی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; انقلاب چهارراه ولیعصر نرسیده به پارک دانشجو کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۶ ساله ; انقلاب خ فخررازی وحیدنظری شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; انقلاب پیچ شمیران نور محمدی خ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۴۵ ساله ; انقلاب ضلع جنوب شرقی ساختمان مت..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب خ ۱۲فروردین نبش روا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; انقلاب بالاتر از چهارراه نامجو کوی پنا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; انقلاب خ ژاندارمری بین دانشگاه و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵متر قدرالسهم

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; انقلاب خ لبافی نژاد غربی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; انقلاب بین مدنی و نامجو خ نظام الم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; انقلاب نرسیده به پل چوبی خ ا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب کوی شهدای ژاندارمری بین فروردین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; انقلاب خ دوازدهم فروردین خ و..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; انقلاب پل چوبی کوی فروغی بن بست دو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; انقلاب پیچ شمیران روشندلان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; انقلاب پل چوبی کوی سیدخلیل ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خ ابوریحان تقاطع ژاندارمری پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب خ بهزاد نبش کلهر پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; انقلاب بالاتر از تقاطع نامجو کوی شمس نبش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب خ ابوریحان خ شهدای ژاندارمری روبر..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۱۲۵ متر قدرالسهم

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; انقلاب روبروی نامجو س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

پارکینگ درسندقیدنشده

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; انقلاب جنب مترو دروازه دولت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; انقلاب نرسیده به امام حسین پلا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات