فروش آپارتمان ارسباران

فروش آپارتمان ارسباران پنج روز قبل

۱۲۵ متری ارسباران کوی طوطی پ.. , ۱۶ ساله - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۶۴ متری ارسباران پایینتر از فرهنگسرا ک باز واح.. , ۲۲ ساله - طبقه: چهارم- ۱ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۹۶ متری ارسباران کوی ستاری بن بست ستار.. , نوساز - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۲۰۷ متری سیدخندان خ جلفا خ ارسباران کوی شفاپ.. , قدیمی - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

۹۵ متری ارسباران کوی ستاری بن بست الب.. , نوساز - طبقه: اول- ۲ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۷۰ متری جلفا ارسباران کوی پرستو نبش پیشداد پلاک.. , ۲۴ ساله - طبقه: چهارم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۳۰ متری ارسباران کوی پرستو .. , نوساز - طبقه: چهارم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۷۵ متری سیدخندان خ ارسباران کوی شفاپی.. , قدیمی - طبقه: چهارم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۱۳۰ متری ارسباران ک پرستو پ.. , نوساز - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

۱۳۲ متری ارسباران کوی ستاری بن بست ستا.. , نوساز - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابلیت تبدیل به ۳ خواب

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۵۵ متری جلفا خ ارسباران پل.. , ۱۷ ساله - طبقه: همکف- ۱ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

واحد سندی ۴۵ متر میباشد-دارای قدرالسهم

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۲۰ متری سیدخندان خ جلفا خ ارسباران کوی مسعود شفا .. , نوساز - ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۶۴ متری ارسباران پایین تر از فرهنگسرا ک ب.. , ۲۰ ساله - طبقه: چهارم- ۱ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۹۳ متری سیدخندان جلفا ارسباران کوی دانش پلاک هن.. , ۲۳ ساله - طبقه: دوم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۱۰۵ متری جلفا ارسباران شفاپی پلاک.. , ۲ ساله - طبقه: چهارم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۱۱۴ متری سیدخندان ارسباران کوی ستاری بن بست ستا.. , ۱۹ ساله - طبقه: زیرهمکف- ۱ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۹۰ متری جلفا ارسباران خ عطار کوی چلچله کوی ارغو.. , ۱۵ ساله - طبقه: چهارم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

۱۳۰ متری ارسباران ک پرستو پ.. , نوساز - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انتن مرکزی-

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۲۰۷ متری سیدخندان خ جلفا خ ارسباران کوی شفاپ.. , ۲۵ ساله - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

۱۰۹ متری جلفا خ شفاپی پلاک ۴۵.. , ۱۲ ساله - طبقه: سوم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

۲۰۷ متری جلفا سیدخندان جنب بوستان بهشت مادرا.. , ۲۰ ساله - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۲۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۱۱۰ متری جلفا خ ارسباران خ عطار .. , ۲۰ ساله - طبقه: چهارم- ۲ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰متر قدرالسهم-طبقه سوم سندی

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۱/۱۰

۱۱۵ متری جلفا ارسباران کوی طوطی پلاک هنگا.. , نوساز - طبقه: چهارم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۶۴ متری ارسباران پایین تر از فرهنگسرا کوی باز وا.. , ۲۲ ساله - طبقه: چهارم- ۱ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

۲۰۰ متری جلفا کوی دراج شرقی پ.. , قدیمی - طبقه: دوم- ۳ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۵ متر قدر السهم -معاوضه با ملک در منطقه

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۵۶ متری جلفا فرخ سرشت نبش گیل.. , ۱۳ ساله - طبقه: سوم- ۳ خوابه

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

الویت فروش

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

۱۹۳ متری جلفا خ ارسباران جنب کوی عطار بن بست ب.. , ۲۰ ساله - طبقه: اول- ۴ خوابه

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲مترانباری- طبقه اول بصورت دوبلکس

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

۹۵ متری سیدخندان ارسباران کوی ستاری بن بست ستا.. , نوساز - طبقه: پنجم- ۲ خوابه

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

بدون پارکینگ:۶/۲۰۰م متری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.


i