ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه گیشا

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۳ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . گاز . داکت اسپلیت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فروزان فر..

امکانات: باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۷۰ متر - طبقه همکف ; گیشا بین سیزدهم و پانزدهم مرک..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای لوازم-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۷ متر قدیمی ; گیشا خ فروزانفر بالاتر از رستو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گیشا بزرگراه جلال آل احمد جنب بانک..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

۳۶متر انباری- از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بین سیزدهم و پانزدهم م..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۵ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; گیشا بین سیزدهم وپانزدهم مرکزتجار..

امکانات: گاز . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا خ هفدهم پ..

امکانات: کولر

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۶۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; گیشا نبش ۲۰ پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز

۶۰متر انباری

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا کوی نصر خ بلوچس..

امکانات: گاز

۲۰مترانباری

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ پانزدهم ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; گیشا خ جواد فاضل پاساژ نصر نو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۳۰ متر ۳۵ ساله ; گیشا بین خ هفدهم ونوزدهم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲کنتوربرق

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ پانزدهم پ..

امکانات: گاز . آب و برق

ازطول براطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا ابتدای بلوچستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا پیروزی غربی پاساژ س..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

۱۴۰ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; گیشا بین خ پیروزی و۲..

امکانات: کولر . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۱۰ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا پاساژ نصر نوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; گیشا پاساژ نصر نوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا زیر پل گیشا ورودی چ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۱۴ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشابین ۱۳و ۱۵ پا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۲۰۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۷ پ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

باجوازسوپر مارکت- ۸دهنه -۲۰۷متر پارکینگ سندی در زیرهمکف درحال حاضر تبدیل به انباری شده

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۲۱ متر - طبقه همکف نوساز ; بزرگراه آل احمد مجتمع پاسارگ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ جوادفاضل بازار نفت نوین پل..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

۲۰ متر نوساز ; گیشا بین ۱۳ و۱۵ پا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۲۶ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بلوچست..

امکانات: گاز

ارتفاع۵-تابلوخور-ملکیت-حمام وروشویی-

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۲۲ متر نوساز ; جلال زیرپل یادگار مرکز خرید پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۵

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا ابتدای بلوچست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

ارتفاع۴/۵-سرقفلی- تابلوخور- ۱باب -

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ ۱۵نبش پاسا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۵/۵- فوری- سرقفلی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۹۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بزرگراه آل احمد بین امیرآب..

امکانات: گاز

جواز دائمی تهیه غذا ۴ اختلاف سطح

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۳۷ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا پایین ترازک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۱۴ متر - طبقه اول نوساز ; جلال پل یادگار مرکز خر..

امکانات: گاز . پکیج

ارتفاع۳/۵-

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۷۰ متر نوساز ; گیشا خ اصل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

۴۰ متر ۲۵ ساله ; گیشا ابتدای خ بلوچستان مبلمان ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴.۵ متر -۶ متربالکن - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

۶۵ متر نوساز ; گیشا خ پیروزی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۸۰

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۱۸ متر نوساز ; گیشا فاضلی شمالی روبروی خ جوادی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- سرقفلی-

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۲۸ متر نوساز ; گیشا نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۵

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۱۶ متر - طبقه اول نوساز ; جلال زیرپل یادگار مجتمع تج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

۲۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا خ ۲۸ پ..

امکانات: گاز

ارتفاع۴ متر- ۹ متر بالکن-با وسایل و جواز سوپر مارکت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۱۹ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; گیشا بر فاضل غربی بعد از پاسا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴.۳۰ - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا ابتدای خ بلوچستان مبلمان ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴.۵ متر -۶ متربالکن - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۱۱ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; گیشا تقاطع فروزانفر و فاضل غربی..

امکانات: کولر

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۲۶ متر ۳۰ ساله ; گیشا بلوچستان ..

امکانات: گاز . پکیج

دارای ۲۶ متر بالکن -فست فود فعال -ارتفاع ۵ متر-دو دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۱۲ متر نوساز ; گیشا پاسا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۱۲ متر نوساز ; گیشا کوی نصر پ۵۰۵و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۱۳ متر نوساز ; گیشا پاساژ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴-جواز خرازی- همکار توافقی-دکور

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر نوین..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۲۰متر - قابل تبدیل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات