ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه پیروزی

رهن و اجاره مغازه پیروزی دو روز قبل

۲۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل اول نبش کوی ..

امکانات: کولر

سوپرمارکت- از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۲۴ متر ۱۲ ساله ; پیروزی سرآسیاب خ شیوا..

امکانات: گاز . آب و برق

۳ورودی-۲باب-فاقد جواز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی زمزم شرقی ربذه شمالی پلا..

امکانات: کولر . گاز

به مشاغل مکانیکی وکبابی و۰۰ اجاره داده نمیشود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی روبروی ۴۰۰دستگاه پلاک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل دوم پلاک ..

امکانات: کولر . فروش با مستاجر . آب و برق

یک دهنه-جواز کابینت-جهت کلیه مشاغل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۳۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ درودیان روبروی مسجد جابری پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی روبروی چهارصددستگاه بین کلینی و پیچک ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۳۳ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد بین ده حقی و بقائی پ..

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند- کترینگ فعال- لوازم جداگانه محاسبه میشود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۱۷ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پیروزی صددستگاه ..

امکانات: آب و برق

ورودی مستقل-۸پله به پایین

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی صددستگاه ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۳ متر - طبقه همکف ; پیروزی خ دهقان کوی شهید س..

امکانات: باز سازی شده

از جهت ملک و سن بنا اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۸ متر ۵ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی خ صاحب الزمان ۱۰متری عباس نوری..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۳۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; پیروز پرستار لادن غربی خ ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی خ پرواز میدان باغچه بیدی روبروی باشگاه بدن..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی پیچک شمالی نبش کوی میرزائی ..

امکانات: گاز

ازطول براطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان بین کوی نهم و دهم بین عباس زاده و مه..

امکانات: کولر

دکور جهت پوشاک- از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بالاتر از پل دوم نبش کوی عقیل م..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر بین پل دوموسوم نبش کوی پنجم شر..

امکانات: گاز . آب و برق

چاله سرویس

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۴۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی مقداد بین دوم وسوم نبش کلاله جو ..

امکانات: گاز

۲بر-سوپرمارکت فعال باکلیه لوازم واجناس

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ۴۰۰دستگاه چهارراه یاس خ دومانلو نانوائی تاف..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ۴۰۰دستگاه خ شیخ الرئیس چهارراه یاس خ دومانلو جنب ..

امکانات: آب و برق

سوپرمارکت

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پیروزی صد دستگاه خ بستان..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی تقاطع خ پرست..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۸۵ متر قدیمی ; پیروزی بزرگراه امام علی نرسیده به پیروزی خروجی ک..

امکانات: کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۷ متر ۱۵ ساله ; پیروزی روبروی پمپ بنزین سه راه سل..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

سوپرمارکت-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۵۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی روبروی ستادنیروی هوائی نبش کو..

امکانات: گاز . آب و برق

جوازآزاد-۲دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوارابوذ..

فاقد جواز-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۳۰ متر - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی خ نبردجنوبی خ زمزم روبروی دادگاه خانواده خ شمشاد م..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۳۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ۲۱متری دهقان ابتدای ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

قرار داد ۳ ساله منعقد میگردد - اجاره به تعمیرگاه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۲۴ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ برو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۲ متر ۳۰ ساله ; پیروزی پیچک شمالی خ ثارا..

امکانات: گاز . آب و برق

مناسب سوپرمارکت و تمامی مشاغل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۳۰ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه ۲۰متری شهید ش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

پول پیش قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۳۲ متر ۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل دوم نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز

در حال حاضر لبنیاتی- بصورت مبله نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۰ متر - طبقه همکف ۴۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ شهید عم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی صددستگاه خ قره ی..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی محلاتی آهنگ خ میثم خ شهید احمدکیانی نبش کوی م..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی میدان ۱۳ آبان نبش شهاب پل..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۷۱ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; پیروزی خ شکوفه نبش کوی موسوی پل..

امکانات: کولر

جواز آرایشگاه-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۴۳ متر ۴ ساله ; پیروزی خ افراسیابی نبش کوی شه..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای ۴سال سابقه لبنیاتی با کلیه لوازم

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ افراسیابی شما..

امکانات: گاز . آب و برق

با کلیه تجهیزات آرایشی و بهداشتی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

۱۰۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پیروزی سه راه سلیمانیه نرسیده به بیمارستان فجر نبش کوی شها..

امکانات: گاز . آسانسور . ورودی مجزا

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۷۰ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی چهارراه میثم خ شهید..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۲۲ متر نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا نبش سینما ..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۲۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی مترو نیروی هوا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۱۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ کیانی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۷۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی ۲۱متری دهقان جنب کوی سو..

امکانات: گاز

اجاره یکسال پیش دریافت میشود:--/۲۱۶م

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ دهقان ..

امکانات: کولر . گاز

جواز طلا فروشی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ درودیان روبروی مسجد جابری ..

امکانات: گاز . آب و برق

به سوپرمارکت و میوه فروشی اجاره داده نمیشود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

۲۵ ساله ; پیروزی نبردجنوبی خ آقاجانلو پلا..

امکانات: کولر . گاز

جوازآژانس باقدمت ۲۵سال دارای رانندگان متعددودارای طرح زوج وفرد

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات