ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه ونک

رهن و اجاره مغازه ونک سه روز قبل

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ونک ابتدای برزیل..

رهن و اجاره مغازه ونک چهار روز قبل

۴۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ونک خدامی خ آفتاب برج آ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز آزاد - مناسب کافی شاپ - ۲انباری

رهن و اجاره مغازه ونک پنج روز قبل

۱۸ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; ونک ده ونک روبروی نانوائی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه ونک پنج روز قبل

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ونک ده ونک خ چهارم ..

امکانات: گاز . آب و برق

جهت میوه فروشی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه ونک شش روز قبل

۱۷۰ متر قدیمی ; ونک ابتدای خ سئول رستورا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۲۶ متر - طبقه اول نوساز ; ونک خدامی بر..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ونک خ کار و تجار..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی خ رج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جوازسوپر مارکت با کلیه تجهیزات

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ونک ده ونک خ مجید پور خ ر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۶۰ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; ونک خ ده ونک خ شرافتی خ چهارم پل..

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; ونک خ شرافتی خ رجبی روبروی نانوائی ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه- سوپر مارکت با کلیه تجهیزات

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۲۶ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ونک پارک آب و آتش شهرگل مجموعه رست..

امکانات: کولر . آب و برق

مناسب رستوران و کافی شاپ

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۸ متر ۱۵ ساله ; ونک خ کاروتجار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۶۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; ونک مرکز خر..

امکانات: شوفاژ . چیلر

مناسب برند

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ونک خ کاروتجارت..

امکانات: گاز . آب و برق

بردیگر ۷متر-۳۰متر بالکن به صورت یک مغازه نیز میتوان استفاده کرد

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۴۰ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; ونک ده ونک خ چهارم پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ده ونک خ شرافتی خ رجبی روبروی نانوائی..

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۴۷ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; ونک مرکز خری..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ونک میدان ونک ..

امکانات: فن کوئل . اسپلیت

۳۰متربالکن

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۷ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ده ونک خ شرافتی خ رجبی روبروی نانوائی..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ونک خ شرافتی خ چهارم ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۷ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ونک شرافتی خ رجبی روبروی نانو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ونک ده ونک خ چهارم ..

امکانات: گاز . آب و برق

مناسب سوپرمارکت

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ونک ده ونک خ چهارم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جهت فروش مواد پروتئینی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ونک خ کار و تجار..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۸ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; ده ونک خ شرافتی خ رجبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جواز تعمیرات-یک دهنه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۲۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; ده ونک خ شرافتی خ رجبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جواز سوپرمارکت-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۰۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ونک بزرگراه کردستان نبش خ ..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۶۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک نرسیده به میدان شیخ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جهت مکانیکی و تعویض روغنی

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ونک مرکز خر..

امکانات: شوفاژ . چیلر

جهت برند

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۳۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; ونک بالاترازشیخ بها..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۷ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ونک خ شرافتی خ رجبی روبروی نانوائی ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی خ چهارم روبروی نانوائ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۵۵ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; ونک خ خدامی مرکز تج..

امکانات: کولر . گاز . کولر گازی . آب و برق

در حال حاضر کافی شاپ-۲دهنه

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی خ چهارم روبروی نانوا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۲۲ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ونک خ شرافتی خ رجبی روبروی نانوائی ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه- سوپر مارکت با کلیه تجهیزات

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ونک ملاصدرا شیراز جنوبی برزیل..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۳۴ متر قدیمی ; ونک سئو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی خ چهارم روبروی نانو..

امکانات: کولر . گاز

جواز سوپر مارکت دارای یخچال و ترازو و قفسه

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۱۸ متر ۴ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی خ چهار..

امکانات: کولر . گاز

جواز مرغ فروشی

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۷۹ متر - طبقه اول قدیمی ; ونک ضلع غربی میدان ونک م..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار ونک ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ونک خدامی لی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان/مغازه ونک ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۲۰۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; ونک ابتدای ملاصدرا نرسیده به ۴ راه..

امکانات: کولر . گاز

۵۰ متر انباری - بازسازی شده - دفتر آژانس هواپیمایی - تجاری

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۱۷ متر ۵ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-دارای جوازپروتئینی

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; ونک خ ونک پاساژ ..

امکانات: گاز

بدون جواز آب ۲.۴ اختلاف سطح

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۸ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی ..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه ونک ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۷ متر ۷ ساله ; ونک ده ونک خ شرافتی..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات