ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه نظام آباد شمالی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی چهارراه نظام آباد روبروی سینماشاهد جنب مت..

۴باب-قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو ..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۸۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فدک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نبش وحیدیه پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی جنب مترو پلاک..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۸ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از مترو..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ سلیمی افضل روبروی مسجد ب..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه -مناسب تمامی مشاغل

رهن و اجاره آپارتمان/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۸۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی روبه روی مسجد فدک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی جنب بازار روز ولیعصر خ..

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۲۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ نجاری نبش بن..

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به وح..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; نظام آباد شمالی روبروی مترو ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای جواز ساندویچی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۲۰۴ متر - طبقه زیر همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

امکانات: کولر . گاز

۲باب باهم اجاره داده میشود

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۳۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی روبروی مترو ..

امکانات: کولر . گاز

جواز ساندویچی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۲۰۴ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

امکانات: کولر . گاز

۲بر-اجاره یکسال پیش دریافت میشود

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۸ متر ۱۴ ساله ; نظام آباد شمالی نرسیده به میدان ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جوازآرایشگاه

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۸ متر - طبقه چندباب نوساز ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد نبش کوی شفیعی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

هرباب یک دهنه-فاقدجواز-پارکینگ تجاری-متراژاز۱۷مترالی ۲۵متر میباشد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

امکانات: کولر . گاز . تابلو خور . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۲۰۴ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جوازتالار پذیرائی-درب مجزا

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی متروسبلان پلاک..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی نبش کوی میرغضنفری جنب درمانگ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز لوازم خانگی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

قدیمی ; نظام آباد شمالی خ ارباب م..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۶ماهه قرارداد منعقد میگردد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۴۵ متر ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ تیرگان نبش کوی خو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه-از طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ شهید فتاحی (طاووسی) نبش..

امکانات: گاز . آب و برق

اطفاء حریق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی روبروی مترو ..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۳۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی پایین تراز مترو فدک ..

امکانات: گاز

جهت انبار

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد پایین تر از ده متری ارامنه روبر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه - جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

۶۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; نظام آبادشمالی خ طاووسی ( فل..

امکانات: گاز . آب و برق

۶۰ متر انباری تجاری- یک دهنه - جواز پوشاک و لوازم خانگی- مناسب بانک و موسسات مالی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد خ مدنی شمال..

امکانات: گاز

تجاری جواز دائمی قصابی آب ۳.۵ اختلاف سطح دیوارسنگ

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد شمالی روبروی مترو فدک طبقه فوقانی سا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ تجاری میباشد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

۱۹ متر - طبقه همکف نوساز ; وحیدیه خ ده متری بانک ک طاهری مید..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر،قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد انتهای خ کهن نرسید..

امکانات: کولر . گاز

۱۲متر زیرزمین

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; نظام آباد ابتدای خ طیر..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۲۶ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; نظام آباد بعد از ۴ راه پاساژ..

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۱۸ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نظام آباد خ مدنی بعد از پل..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; نظام آباد نرسیده به ۴ راه جنب..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد خ بخت آزا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳.۵ متر - ۲۵متر بالکن

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد خ مدنی خ بخشی فر پلا..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، تقریبا ۷ متر انباری

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; نظام آباد ابتدای خ ارباب م..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات