ایران فایل اسکان

رهن اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک)

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) دو روز قبل

۱۷۰ متر - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر نرسیده به توانیر بالاتر از با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

مناسب رستوران و کافه- ۲۰متر تابلوخور - با کلیه تجهیزات

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۸ ساله ; ولیعصر نبش توانیر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش کوی ۳۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر سه راه بهشتی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

همکف تجاری میباشد-مناسب آژانس هواپیمائی و دفاتر خدماتی

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; ولیعصر نرسیده به توانیر کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی خ ۳۲ پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۵۰ متر - طبقه ششم نوساز ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی نرسیده به توانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی خ ۳۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ولیعصر ایستگاه توانیر نبش کوی بخشندگان ساخ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

۲پارکینگ-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاترازساعی جنب ایستگاه حم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

مورد تکواحدی

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بن بس..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ایرکاندیشن

۲پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ولیعصربالاترازپارک ساعی جنب بیمارستان مهرگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . فلت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی۲۰ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ولیعصر نرسیده به و نک کوی سی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

به مجرد هم اجاره داده میشود

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۳۸ متر - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر نرسیده به بیمارستان دی نبش کوی زندی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از بهشتی نرسیده به هتل سیمر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; ولیعصر روبروی بیمارستان دی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش کوی گل س..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۳پارکینگ-

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی نبش ساعی دوم ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; ولیعصر پارک ساعی برج..

امکانات: گاز . آسانسور . ایرکاندیشن

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۳۸ متر - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش کوی زندیه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; ولیعصر روبروی بیمارستان دی کوی دوم گان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۰۰۰ متر - طبقه هشتم نوساز ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بخشندگان س..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . فلت

دارای ۱۲پارکینک و امکان اضافه شدن ۱۵ واحد پارکینگ میباشد

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۶۸ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی نرسیده به توانیر نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . مبله

در صورت مبله بودن قیمت توافقی میباشد

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی جنب ایستگاه ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۰۰۰ متر - طبقه هشتم نوساز ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بخشندگان س..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . فلت

۱۲پارکینک

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ک مهرگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۱۰۰۰ متر - طبقه هشتم نوساز ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بخشندگان س..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . فلت

۱۲پارکینک

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲۰ ساله ; بهشتی روبروی بخارست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۰۰۰ متر - طبقه هشتم نوساز ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بخشندگان س..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . فلت

۱۲پارکینگ سندی-از تعداد واحدها و جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۴۰ متر - طبقه هفتم نوساز ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی نرسیده به توانیر نبش ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت . ایرکاندیشن

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۳۰ متر - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر نرسیده به ونک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . تابلو خور

مورد اجاره فوق یک اتاق از واحد ۹۰ متر ۳ خوابه - اجاره به گالری و مشاغل هنری

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی نبش کوی گل س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از سه راه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از توانیر روبروی عکاسی کادو..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات