ایران فایل اسکان

رهن اجاره دفتر کار شیراز

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۹۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شیراز جنوبی بن بست ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ونک ملاصدرا شیراز جن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ملاصدرا خ شیرازجنوبی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; شیراز جنوبی بالاترازچهارراه طبقه فوقانی بانک م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; شیراز جنوبی ک رضوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ملاصدرا شیرازجنوبی خ ات..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۳۸۰ متر - طبقه ۱۴ ۱۰ ساله ; شیراز شمالی خ دانشور ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۲۲۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیراز جنوبی بالاتر از گرمسار شرقی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ونک خ شیراز جنوبی بن بست ا..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۳۸ متر - طبقه اول ۱۴ ساله ; ملاصدرا شیرازجنوبی خ لاله پاسا..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . فلت . مبله

همکف تجاری میباشد

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ; ملاصدرا خ شیراز جنو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۷۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی خ زاینده رود..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۲۲۰ متر - زمین: ۳۰۳ متر ۱۱ ساله ; شیراز شمالی کوی حاض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ونک شیراز شمالی نبش خ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

مناسب وکیل

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ونک شیراز جنوبی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شیراز جنوبی کوی رضو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۳۸۰ متر - طبقه ۱۴ ۱۰ ساله ; شیرازشمالی خ دانشور ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۲پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ونک خ شیراز جنوبی بن بست ا..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شیراز جنوبی خ اتحا..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۲۲۰ متر - زمین: ۳۰۳ متر ۱۱ ساله ; شیراز شمالی کوی حاض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۶۶۰ متر - زمین: ۳۰۳ متر ۱۱ ساله ; شیراز شمالی کوی حاض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل تا --/۵۰۰م ودیعه --/۴۵م اجاره

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شیراز جنوبی بلوارعلیخانی ۲۰ متری گلستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ونک شیراز روبروی کلانتری ونک کوی خوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; ملاصدرا شیرازجنوبی کوی لاله ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . پکیج . مبله

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۲۱۰ متر - زمین: ۳۰۳ متر ۱۲ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شیراز جنوبی خ رضوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۷ ساله ; شیراز خ دانشور شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

۳۰ ساله ; ملاصدرا شیراز جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۷ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی اتحاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کردستان خ شیراز جنوبی خ علیخانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

غیرمبله:(---/۲م---/۵۰م)

رهن و اجاره آپارتمان شیراز ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تقاطع ونک شیراز شمالی برج..

امکانات: گاز . آسانسور . لابی

سرایداری -

رهن و اجاره آپارتمان شیراز ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

۱۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; شیراز جنوبی شیخ بهایی جنوبی خ علیخانی ک گلستان ساختم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر

۴ پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ونک شیراز جنوبی کوی و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۱۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; شیراز جنوبی شیخ بهایی جنوبی خ علیخانی کوی گلستان ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر

۴ پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شیراز ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۸۰ متر - طبقه دوم ۶ ساله ; شیراز جنوبی ک اتحا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

- اطلاع دقیقتر با مالک - تا اخر برج

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; شیراز جنوبی خ اتحا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

زیرهمکف---/۵ م(----۱/۵۰۰ )اجاره فلت

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۴ ساله ; شیراز شمالی خ دانشور ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

سانترال

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار شیراز ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۱۰۰ متر - زمین: ۳۷۰ متر نوساز ; ونک خ شیراز جنوبی بلوار سامان پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . فلت

رهن و اجاره دفتر کار شیراز ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; ونک خ شیراز جنوبی خ یاس ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات