ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان یخچال

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; دروس یخچال کی نژاد کوی ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه نوساز ; یخچال کوی زهره قواره سوم شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی یخچال نرسیده به فکوریان بن بست فرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی خ یخچال کوی کی نژاد بن بست اس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; یخچال نبش نصیر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; یخچال بن بست شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۲۰ ساله ; شریعتی یخچال خ کی نژاد خ اسلامی شرقی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پاسداران شریعتی یخچال پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

سوم ۹۰م ودیعه ۲/۵۰۰اجاره

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۱۲ ساله ; قلهک یخچال کوی شمس بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۶متری:(۲/۵۰۰م---/۹۰م)

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی خ یخچال خ فکوریان پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پاسداران شریعتی یخچال پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۱۰ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی یخچال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شریعتی خ یخچال کوی مهناز پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

در کل ۸ واحد

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۵۵ متر ۳ خوابه ۱۲ ساله ; شریعتی خ یخچال خ فکوریان پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

متراژ واحدها از ۱۴۰ الی ۱۵۵متر میباشد

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی خ یخچال کوی شمس بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شریعتی بر خ یخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ یخچال خ شیدائی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قلهک خ یخچال تقاطع وار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; قلهک یخچال خ مشیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی خ یخچال خ فکوریان بن بست احم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد ۳واحدی

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; قلهک خ یخچال خ کی نژاد خ اسلامی شرقی کوی مسعود..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; قلهک یخچال کوی شمس پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شریعتی ابتدای خ یخچال پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; یخچال بعد از هدایت روبروی بیمارستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل تا ۱۰۰ م ۳ م

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی یخچال خ اسلامیه نرسیده به فکوریان بن بست حق ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; قلهک خ یخچال خ فکوری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; یخچال نرسیده به وارسته نبش کوی فرزانه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی خ یخچال بن بست آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی دو راهی قلهک یخچال خ شیدائی خ عباس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دروس وارسته خ یخچال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; یخچال اسلامیه شرقی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی خ یخچال بلوار آئینه نبش امی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; یخچال خ هدایت کوچه جهان..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی خ یخچال خ کی نژاد خ اسلامیه بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی خ یخچال کوی ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; یخچال خ اسلامیه شرقی بن بست علی آبادی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دروس خ یخچال کوی شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; قلهک یخچال بن بست ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دروس خ یخچال خ شیدائی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی خ یخچال کوی کی نژاد خ اسلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دروس خ یخچال کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; یخچال نرسیده به هدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دروس خ یخچال خ فکوریان پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تبدیل تا ---/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; یخچال کی نژاد بن بست مش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; یخچال شیدایی برج به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان یخچال ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; شریعتی خ یخچال بعد از موز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

ورودی مستقل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات